ต้นกำลังผลิตพลังงานระบบลานคนไทยคนแรก

ทางเราได้รับเกียติร์ เป็นอย่างมาก ที่ได้รับเชิญไปดูรับต้นกำลังผลิตพลังงานระบบลาน ของคุณ สุนทร ที่ได้คิดค้นประประดิษฐต้นพลังงาน แทนต้นกำลังอื่นๆเช่น ลม  แสง น้ำ   ต้นกำลังชนิดนี้เป็นระบบลาน  และนำมาขับกับเจนเนอร์เตอร์ความเร็วต่ำของคุณบันจง    ระบบต้นกำลังระบบนี้ คุณ สุนทร ได้ทำการจัดสิทธิบัตรคนแรกของคนไทย และยังเป็นคนที่สาม ของโลก   เรียบร้อยแล้ว  ถ้าท่านใด  อยากจะต่อยอด หรือ จะติดต่อขอซื้อสิทธิบัตร จากคุณสุนทร  เพื่อสนับสนุน แนวความคิด ดีๆ     แนวความคิดนี้ สามารถ จะนำต้นกำลังไปขับให้พลังงานอื่นๆ  เช่น ทางกล ขับเคลื่อน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.