ดับฝัน นักสร้างแหล่งพลังงาน ฟรี. จริง หรือไม่??

แหล่งพลังงานทางเลือก  หรือ พลังงานทดแทน  ความหมาย ก็คือ   พลังงาน ที่ถูกนำมาใช้งาน จากแหล่งพลังงานหลายๆแหล่ง เช่น ไบโอดีเซล  ไบโอแก๊ส  นำมาทดแทน น้ำมัน .     ​ น่าจะตรงกับว่า   Alternative Energy     เหมาะที่สุด   ส่วนจะเป็นพลังานอย่างยั่งยืน หรือ Sustianable Or  Renewable Energy หรือไม่  ก็นำมาแยกออกอีก เป็น ชนิดหมดไป เช่น น้ำมัน  ถ่านหิน แก๊ส   เพราะสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นใหม่ได้ ไม่ได้ใช้เวลาในการเกิด เพียง ชั่ววันชั่วคืน ต้องอาศัยเวลานับล้านๆปี
กระบวนการนำมาใช้งาน  ก็จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงาน เพื่อทำให้เกิด เป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางของการใช้งาน  เช่น นำ ปิโตรเลียม มากลั่น เป็นน้ำมัน     ..สิ่งที่อยู่ในขั้นกระบวนการผลิต   มีการสะสม   ความสุญเสีย.​  .     . ซึ่ง   ค่าความสุญเสีย.  เมื่อคิดเป็น ปริมาณ​ นั้น มากกว่า . ค่าพลังงานของน้ำมัน ที่ให้เป็นแหล่งพลังงาน.​   ซึ่งเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ  มูลค่าปลายทางของสินคัา.. ^__^!

จากดังที่กล่าวมาข้าง ต้นแหล่งพลังงาน  ที่แท้จริง  เมื่อถูกนำมาใช้   หรือถูก เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในรูปอื่นๆ.   พลังงานไม่ได้สุญหายไป แต่ จะอยู่รูปของแหล่งพลังงานอื่นๆ  . เช่น  . . ใช้น้ำมัน  ขับ รถยนต์​  เครื่องยนต์ .เปลี่ยนรูปพลังงาน น้ำมัน เป็น  ความร้อน  –> พลังจลย์     ช่วงระหว่าง  เปลี่ยน ความร้อน –>  พลังงานจลย์         เปอร์เซนต์ของความร้อน  ที่นำมาใช้งานให้กลายเป็นพลังงานจลย์ ได้เพียง 35-40% เท่านั้น   ความร้อนที่เหลือที่ไ่ม่สามารถนำมาแปลงเป็นพลังงานจลย์ได้ ก็จะถูกดูดเกลือนให้หายไปในสภาวะแวดล้อม   แต่ถ้าจะต้องการเอาพลังงานร้อนที่ไม่ถึง นำมาเพิ่มความร้อนเข้าไป ก็ทำให้เกิดพลังงานจลย์​ ก็ถือว่าเป็นเรื่องการเพิ่มศักยภาพ.ให้สูงขึ้น.​   นี้คือภาพ ของ ค่าความสุญเสีย.   ของพลังงาน.

สุดท้ายกับภาพข้างบน.​ก็พอจะแสดง.ความสัมพันธ์   ระหว่าง   พลังงานเข้า  และ  พลังงานออก    ตามหลักทางกฏฟิสิกส์ ของบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   วันหน้าเราจะมาเล่ากันฟังกันใหม่ ครับ.   โดยทีมงานไทยวินมิลล์​.

ขอบคุณที่มาของภาพ

http://www.pedalpowergenerator.com/how-to-build-a-bicyle-generator-free-power.html

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.