เรียนรู้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อ ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

  • พลังงาน นิวเคลียร์ในประเทศไทย (PPT, 982 KB) 6 กุมภาพันธ์ 2551 การประชุมเรื่อง รู้เท่าทัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โดย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน ณ สภาคริสจักรแห่งประเทศไทย
  • ความ มั่นคงด้านพลังงานและต้นทุนพลังงานนิวเคลียร์ (PPT, 735 kB). การสัมมนา “มองรอบด้านพลังงานนิวเคลียร์ : บทเรียนจากนานาชาติ เพื่อการตัดสินใจที่มีธรรมาภิบาล” จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาร่วมกับมูลนิธิ  ไฮริค เบิลล์. 20 ตุลาคม 2552

ที่มา www.palangthai.org

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.