ปริมาณและแหล่งการใช้ไฟ้ฟ้า จากไฟฟ้าเครือข่าย

ไฟฟ้าเครือข่าย บริงานภายใต้การทำงานของรัฐ และ นโยบายด้านการผลิตไฟฟ้า พร้อมจำหน่ายไฟฟ้า โดยผ่านเครือข่ายเชื่อมโยง ไปยังผู้บริโภค   โดยผู้บริโภค  จ่ายค่าไฟฟ้า  ตามราคาที่แตกต่าง ตามเงื่อนไข ประเภทของผู้ใช้งาน

ประเทศไทยมีผู้ใช้งานพลังงงานไฟฟ้าในด้านต่างๆ ดังนี้ภาพ

ข้อมูลจาก .. กรมพลังงาน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.