ติดตามชม รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลมออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

เวลา ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลม
สัมภาษณ์ คุณบรรจง ขยันกิจ
ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
ประเด็นในการขอสัมภาษณ์
1. เมื่อก่อนทาอาชีพอะไร การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร
2. ที่มา แรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างกังหันลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. มีการศึกษาเรื่องการทากังหันลมอย่างไร และมีใครช่วยในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้บ้าง
4. หลังจากที่ได้คิดค้นเรื่องกังหันลมแล้ว การใช้ชีวิตในด้านพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
5. ได้มีการเผยแพร่เรื่องของการสร้างกังหันลมอย่างไรบ้าง
6. ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างกังหันลมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร
7. วัสดุ อุปกรณ์ที่นามาสร้างกังหันลมมีอะไรบ้าง
8. นอกจากประดิษฐ์กังหันลมเพื่อสร้างพลังงานลมแล้ว ยังมีสิ่งประดิษฐ์ใดบ้างที่นามาสร้างพลังงานทดแทนอื่นๆได้ และอย่างไร
9. พลังงานที่ได้นาไปใช้ในด้านใดบ้าง และอย่างไร
10. ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้สามารถติดต่อสอบถามได้อย่างไรบ้าง
11. ในอนาคตจะมีการวางแผนหรือต่อยอดในด้านพลังงานอย่างไรบ้าง
12. อยากให้ฝากเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับคุณผู้ชม

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.