ใช้เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพมาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แหล่งไฟฟ้าจากส่วนกลางเป็นต้นกำลัง

การเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในเขตการจ่ายไฟฟ้าจากเครือช่ายส่วนกลาง  เราคือ  หนึ่ง  เป็นผู้สร้างความเสียหายให้กับ สิ่งแวดล้อม ทางตรง.   เพราะว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มากกว่า  1  MW  ที่มาจาก  แหล่งฟอสซิล เช่น  น้ำมัน แก๊ส ถ่านหิน   สร้างมลพิษปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศอย่างหลีกไม่ได้

เมื่อไฟฟ้ส่วนกลาง ถูก ผลิตไฟ้ฟ้าจำนวน หนึ่งเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  สำหรับความต้องการไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนไปตาม  ปริมาณการใช้งาน   แต่การผลิตไฟฟ้านนั้นต้องผลติ  เกินมากกว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อสำรอง   ..  ขอยก ตัวอย่าง  ภาคใต้ .   กำลังผลิตไฟฟ้ารวมราวๆ  2500 เมกะวัตต์  จ่ายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานจริงประมาณ 2300 เมกะวัตต์ . เมื่อเกิดการใช้ไฟฟ้าช่วงพีค  หรือมี โรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่งหยุด.. ทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอ.

แล้วจะทำอย่างไร??  สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม.  ถ่านหิน แก๊ส   นิวเคลียร์ ..  เท่านั้นหรือ???   มีหนทางเดียว ใช่หรือไม่ ..  .   คำตอบ  คือ ไม่..

เรายังมีทางเลือก  อีกตั้งมากมาย.. ใช่ หรือ ไม่   คำตอบ คือ ใช่..

จากกรณีศึกษา  ของ  บริษัท  Lightsail   ได้นำเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพมาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แหล่งจากส่วนกลาง  หรือ พูดง่ายคือ แหล่งต้นกำลัง คือ  ไฟฟ้าจากเครือข่าย   แลัวนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มากกว่า เดิม… ผลทำให้  การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ จากส่วนกลางลดลง  หรือ  จะให้มองภาพง่าย ๆ  ก็คือ  ในกรณีของ  โรงไฟฟ้า ภาคใต้  ไม่จำเป็นต้องผลิต.   2500 เมกะวัตต์    เพราะ   ผู้ใช้ผลิตเองไปด้วย     นั้นหมายถึงว่า   เทคโนโลยีนี้ทำให้การผลิตไฟฟ้า และ ใช้ไฟฟ้า ไม่มีพีค!!!!!!

หาข้อมูลเพิ่ม ที่มา :  http://www.lightsail.com/opportunity/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.