โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น  นิสิต นึกศึกษา  และ ประชาชน

บุคคคลทั่วไป  เข้าร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมสำหรับความเร็วลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ  โดยเพียงสร้างทีม หรือ มาคนเดียว แต่ไม่เกิน 9 คนสำหรับทีม   เพื่อนำเสนอไอเดีย สู่การประยุกต์  และนำมาสร้างผลงาน ที่สามารถทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามเงื่อนไขข้อกำหนดการแข่งขัน

สนใจติดต่อสมัครและดาวโหลดข้อมูลได้ที่   http://chaipat.or.th

และ  https://www.facebook.com/themakerthailand

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.