รถไฟไฟฟ้า .. ต้นทุน คือ พลังงานไฟฟ้า

รถไฟฟ้า ในเมืองไทย ถ้ามองลึกๆกัน จริง ปัญหาใหญ่ มากกว่ายิ่งกว่า เงินลงทุนในการทำ รถไฟ ไฟฟ้า .. นั้นก็คือ พลังงานไฟฟ้า .. .    มีแหล่งข่าว  และมีการวิเคราะห์ ถึง ผลประโยชน์ หรือ ที่เรียกว่า กำไร  กับการลงทุน  ในการคืนทุน..สำหรับ นักลงทุน…  คิดแค่เพียง  ราคา เก็บ.. กับ  ผู้โดยสาร เท่านั้น.


** ที่มา http://www.bansuanporpeang.com/node/11130

**  ภาพสรุปการคิดราคารถไฟฟ้าตามแผนของรัฐ   ที่มา  http://www.naewna.com/politic/47252

แต่ถ้าคิดในทางกลับกัน  . ปัญหาอยู่ที่การการคิด.    คือ
ทำอย่างให้รถไฟฟ้า กินไฟฟ้าน้อย  แน่นอน .  ต้องคิดให้มากขึ้น  ในเรื่อง  R & D   .เพื่อให้รถไฟไฟฟ้า    กินพลังงานไฟฟ้า น้อยลง  นั้นหมายถึง ว่า  จ่ายค่าไฟฟ้าน้อย ลง.   ก็เหมือน  กับ พัฒนากับเครื่องยนต์ ให้กินน้ำมัน น้อยลง …

ถ้าเทียบกับ การการขนส่งทั่วๆไป แล้ว รถไฟไฟฟ้า ก็ถือว่า เป็น ระบบการขนส่งที่ประหยัดที่สุดในโลก

Urban Transportation Carbon-Emitting Energy intensity – Major Modes
(BTUs per Passenger-Mile)

Transport Mode BTU/p-m
Urban car 5,760
Motor bus 5,410
LRT 2,431
RRT 1,892
RPR 2,257
Trolleybus 2,803

Urban Transportation Carbon-Emitting Energy intensity – Major Modes
(BTUs per Passenger-Mile)

graph

ที่มา http://www.lightrailnow.org/facts/fa_lrt_2007-08a.htm
*LRT Light rail transit
*RRT Rail rapid transit
*RPR Regional passenger rail (“commuter rail”)

Energy conversion, electric power vs. gasoline

*Automotive gasoline = 125,000 BTU/gallon
*Diesel motor fuel = 138,700 BTU/gallon
*Electricity 1 kw-hr = 3,412 BTU

Source:
Bureau of Transportation Statistics

http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/2006/html/table_04_06.html

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.