ทีม Thaiwindmill หรือ กังหันลมไทย ได้เข้ารอบผ่านการคัดเลือก..

หลังจากที่ทีมงาน  Thai windmill   ได้เข้าร่วมประกวดกับโครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐกังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา  (http://chaipat.or.th/)  และได้มีการคัดเลือก ให้เหลือ 10 ทีม  พร้อมทั้งยังออกรายการ The maker  ทางทีวีช่อง 3 . อีกด้วย
. ทีม กังหันลมไทย  สามารถผ่านรอบคัดเลือก รอบสอง …     สมาชิกหรือ ผู้สนใจ  สามารถมาร่วมเชียร์ฺกันได้..

…(  หมายเหตุ   จะนำข้อมูล และ ภาพ มาเสนออีกครั้ง.. )

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.