ไมโครซอฟ ใช้โรงไฟฟ้าไบโอแก็ส แบบ offgrid สำหรับดาต้าเซนเตอร์

บริษัทไมโครซอฟ  ซุึ่งเป็นบริษัทซอฟแวร์ยักย์ใหญ่  หรือ ผู้ผลิต Windows นั้นเอง ได้ลงทุน สร้างโรงไฟฟ้าเอง แบบใช้ได้งานได้จริง!!!!    ….. โดยไม่ง้อ หรือเชื่อมกับ.การไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าเครือข่าย  แต่อย่างใด   หรือพูดอีกในนัยหนึ่งระบบนี้ก็คือ  OFF GRID ขนานแท้    …..  แหล่งพลังงานแก๊สที่ได้นั้นมาจากแหล่งน้ำเสีย ที่นำน้ำมาผลิตเป็นไบโอเเเก๊ส. . . กระทั้งสามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื้อป้อนไฟฟ้าให้กับ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์  200 ตัว  กินไฟฟ้ารวม  100 กิโลวัตต์   . แต่ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้  150  กิโลวัตต์    ระบบนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท ซีเมนส์  มีสถานที่ตั้งในมหาลัยไวโอมิง รัฐไวโอมิง และจะถูกพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ต่อไปอีก.


ที่มา http://www.treehugger.com/clean-technology/microsoft-data-center-goes-completely-grid.html

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.