ด่วน … เปิดอบรม การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงที่ ๑)

ด่วน … เปิดอบรม การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงที่ ๑)
ท่านผู้สนใจเชิญกรอกใบสมัคร และอ่านกำหนดการได้เลยครับ
การอบรมดังกล่าวนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสของจริงและติดตั้งให้ใช้งานได้จริงตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากการพันขดลวด การวางแม่เหล็ก การเหลาใบพัด การออบแบบแท่นเสา การตั้งเสา การพับเสา ฯลฯ ประกาศครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ว่า “ฟรี” เป็นขอค่าลงทะเบียนท่านละ ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าเอกสาร แผ่นซีดี และเดินทางของอาจารย์และทีมงาน ซึ่งถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับครั้งก่อน ๆ ที่อาจารย์เคยจัดอบรมวันเดียว ๒,๕๐๐ บาท และครั้งต่อไปหลังจากครั้งนี้อาจมีค่าสมัครที่สูงกว่า ๒,๕๐๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม 0802461597 ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ ไลน์สะดวกกว่าโทรครับ เพราะผมไม่ค่อยพกโทรศัพท์ติดตัว
วิธีการสมัคร โดยกรอกข้อมูลตามลิงก์นี้
http://goo.gl/forms/GtAptxUTGsGCTwaD2

เพียงกรอกใบสมัครยังไม่ถือว่ายืนยัน หากยังไม่โอนค่าลงทะเบียน

โอนค่าลงทะเบียน ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมอบรม
ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี ๔๐๑-๕๘๓๕๗๔-๕
ชื่อบัญชี นายหอม พรมอ่อน
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง inbox ของเฟสบุ๊ค Hom Phrom-on นี้เลยครับ

กำหนดการ (คร่าว ๆ)
การอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
๑๒, ๑๓, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ อาศรมวิริยะธรรม ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๓๐- ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และแผ่นซีดีภาพตัวอย่างกังหันลม และเข้าที่พัก แยกห้องพักชาย-หญิง
เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหาร แนะนำตัว แลกเปลี่ยนความรู้
เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ฝึกเจริญสติ- พูดคุยแลกเปลี่ยน- พักผ่อนตามอัธยาศัย (มีปิงปองให้เล่น)
เวลา ๒๑.๐๐ น. นอนหลับ พักผ่อน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. สวดมนต์เช้า- เจริญสติ-รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มบรรยาย
๑. เรื่องขดลวด-การพันขดลวด-เบอร์ลวด-จำนวนขดลวด-การออกแบบขดลวด-ชาร์จแบตฯ ๑๒, ๒๔, ๔๘ โวลท์-การหล่อขดลวด
๒. แม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็ก การตัดแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็ก ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับแม่เหล็ก
๓. โครงเหล็ก การทำโครงเหล็ก หางเสือ
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. ๔. การหล่อเรซิ่น
๕. การประกอบแม่เหล็ก-ขดลวด
๖. ใบพัด-การเหลาใบพัด-จำนวนใบพัด-การถ่วงใบพัด
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้
เวลา ๒๐.๐๐ น. แยกย้ายเข้าที่พักตามอัธยาศัย

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. สวดมนต์เช้า- เจริญสติ-รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. สรุปและชมการสาธิต การยกเสา ตั้งเสา และล้มเสา
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
การประกอบไดนาโม-ใบพัด-หางเสือ
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถ่ายทอดประสบการณ์ของอาจารย์จากการติดตั้งกังหันกว่าสี่ร้อยตัว และบอกเล่าวิธีการดูและรักษากังหัน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.