ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 1)

กราบนมัสการ หลวงพี่  ณ อาศรมวิริยะธรรม กันก่อนครับ

ตามด้วย   แน่นำ  วิทยากรโดย  อาจารย์บรรจง ขยันกิจ
และ ทำความรู้จักกันกับ ผู้ร่วมอบรม ทุกๆท่าน

เครดิตภาพ :  ขอขอบคุณ   อาจารย์บรรจง ขยันกิจ  และท่านอื่นๆ  ที่ไม่กล่าวชื่อใน ณที่นี้   ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.