ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 2)

อาจารย์ บรรจง  กำลังอธิบาย  วิธีการมทำใบกังหันลม   ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหัวใจ ของการแปลงสายลม ความเร็วต่ำ  มาสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไม้ ซึ่งเป็นวัสดุมาทำเป็นใบ หาง่ายๆ ในท้องถิ่น..

ติดตามชมภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพิ่มได้ที่  https://www.facebook.com/banchong.kayankit

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.