ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 3)

อาจารย์ บรรจง  กำลังอธิบาย  วิธีการตั้งเสากังหันลม  ที่ถูกต้อง และปลอดภัย..

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.