เอกสารวิธีการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า และ ซีดีรูปภาพ…..

เอกสารวิธีการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า และ ซีดีรูปภาพ
เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่ไม่สะดวกนำข้อมูลไปให้ที่ร้านเอกสารทำให้ ท่านที่ต้องการเพิ่มเติมแจ้งความประสงค์ได้นะครับ
-คู่มือการทำกังหันลม 2 เล่ม(ภาษาอังกฤษ)
-ภาษาไทย 1 เล่ม(แปล)
-ซีดีรูปภาพขั้นตอนการทำโดยละเอียด 3 ตัวอย่าง
ท่านที่มีความประสงค์ต้องการเอกสารและซีดีกรุณาแจ้งความประสงค์ที่กล่องข้อความพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ผู้รับ และ ค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 1,000 บาท
ค่าเอกสารและซีดี โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00391-0
ชื่อบัญชี นายบรรจง ขยันกิจ
และรูปภาพหลักฐานการโอนเงินครับ และเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.