กังหันลม ทำให้ นก!! บาดเจ็บ ตาย เยอะแค่ไหน?

เรือที่วิ่งแม่ในน้ำ ลำคลอง ทะเล เป็นสาเหตุให้  ปลา บาดเจ็บ ตาย หรือไม่ ?   หรือ ฝูงปลา ต้องเปลี่ยนเส้นการเดินทาง หรือไม่?

แล้ว เกมยิ่งนก ที่เป็นเกมกีฬา ในเขตล่าสัตว์ ทารุณหรือเป่า?
แล้ว โรงงานเล็ก ใหญ่  ปล่อยสารพิษ  ควันออกจากปล่อง ปล่อยน้ำเสียทิ้งลงแม่น้ำ  นกเหล่านั้น  สุญพันธุ์  อพยพ ย้ายถิ่นที่อยู่ ใช่ไม?

แล้ว น้ำมันที่ขุดจากโลก ไหลลงสู่ ก้นทะเล  พัดเข้าหาฝั่ง . นก ปลา ตายไปเยอะแค่ไหน.?

นี้คือ Fact Sheet   จากหนังสือ  HOmeBrew  Wind Power


This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.