“เทศกาลปล่อยแสง 100 ตอน ร้อยต้นคิด … 100 ผลผลิตสร้างสรรค์”

ณ  ศูนย์สร้างสรรค์ทางความคิด หรือ TCDC ได้จัด “เทศกาลปล่อยแสง 100 ตอน ร้อยต้นคิด … 100 ผลผลิตสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมให้กับคนไทยได้เกิดไอเดีย ต่อยอด  ในการจัดครั้งนี้คุณบรรจงเป็น 1 ใน 100 ต้นคิด ได้ร่วมมือกับ  TCDC เพื่อแสดงในส่วนของกังหันลมในงานด้วยครับ ดูรายละเอียด สอบถามได้ที่ http://www.tcdc.or.th

* TCDC (องค์กรรัฐที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้ด้านการออกแบบ http://www.tcdc.or.th)
*ขอขอบคุณ  ทาง  TCDC  , คุณ ศุภลักษณ์ และทีมงาน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green), จัดกิจกรรม,แลกเแปลี่ยนความรู้ (Attiude & Change). Bookmark the permalink.

Comments are closed.