พี่ บรรจง เริ่มโปรเจ็คใหม่ กับ Grid Connection

หลายวันก่อน ได้มีโอกาส พบกับ พี่บรรจง อธิบายเรื่อง Grid Connection  ในการต่อสายเชื่อมกับระบบการไฟฟ้า  ฟังแล้วน่าสนใจมากๆ นะครับ โปรเจ็คนี้กำลังเริ่มทดสอบ นะครับ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.