ลำดับประเทศ ที่ใช้พลังงานลม ทั่วโลก

ในการสำรวจพลังงานลมที่ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด  สังเกตผู้เล่นหน้าใหม่ใน ทวีปเอเชีย  จีน และ อินเดีย

โดยเฉพาะที่จีน นั้นก้าวหน้าอย่าง ทิ้งฝุ่น บางประเทศในยุโรป อย่างเช่น  เดนมาร์ก  เสปน  อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ  เนเธอรแลนด์ ..ซึ่งเป็นผู้เล่นหน้าเก่า    แถมดูเปอร์เซ็นการเติมโตพลังงานสีเขียวของจีนนั้น มากกว่า 100%  ที่เดียว

( คราวหน้าเราจะตามดู ข้อมูลกังหันลมผลิตไฟฟ้า ในประเทศจีนมาเล่าให้สู่ฟังกันครับ)

!!! แทบตกใจ  ประเทศไทยเรา ไม่มีอันดับ แอบสุ่ม ไม่มีการรายงานครับ   แต่ เวียดนามใกล้สุดในเขตนี้  เติบโต 600%

This entry was posted in กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Power), จัดกิจกรรม,แลกเแปลี่ยนความรู้ (Attiude & Change). Bookmark the permalink.

Comments are closed.