พนักงาน AIS อบรม กังหันลมผลิตไฟฟ้า

พนักงาน AIS (ส่วนภูมิภาคตะวันออก) เข้ารับการอบรม กังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 6 วัน โดยครั้งนี้ คุณบรรจง ขยันกิจ เป็นวิทยากร ที่อำเภอ พนัสนิคม ชลบุรี  โดยมีอบรมทั้ง ทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ  เพ่ือนำความรู้ไปใช้งานตามสายงานต่อไป

*ข้อมูลเพิ่มเติม  จากข่าว

เอไอเอส เปิดตัว “สถานีฐานกังหันลม” แห่งแรกในประเทศไทย –>

http://internationalschool.eduzones.com/futurecareer/25598

http://www.savekohsurin.com/webboard/topic.php?topicid=2542

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.