ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ กังหันลมผลิตไฟฟ้า (บ้านเฮาคือกัน)

อาจารย์ 2 ท่าน จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  ภาควิชาไฟฟ้า ได้รับเข้าอบรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อได้นำความรู้ไปถ่ายทอดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นี้เป้นภาพการติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  ผู้ที่สนใจในภูมิภาคนี้ติดต่อสอบไปทางศูนย์ได้ครับ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.