เครื่องสเตอลิง กับ แสงอาทิตย์

เครื่องสเตอลิง ที่ถุกคิดค้น โดย โรเบริต สเตอลิง ที่ใช้ความร้อน จากการเผาไม้ (ฟืน สมัยก่อน เมื่อ เกือบ 100 )  เกิดเป็นกลไกการหมุน    สามารถนำพลังงานกลเหล่านี้ไป ขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ หรือ รถยนต์     แต่หลังจากได้มีการประติวัติอุสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำ และ น้ำมัน เข้ามาทำให้เครื่องยนต์สเตอริง  ได้หายจากโลก ..  แต่การกลับมา อีกครั้งในยุคศรรตวรรตที่ 21   ซึ่งเป็นยุคของโลก ที่เต็มไปด้วย  ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อน  ป่าไม้ถูกทำลาย   และ ยุคต้นตอ ที่ทำให้โลก อายุสั้นมากขึ้น

การกลับมาของเรื่องสเตอลิง   วิศกร นักวิทยาศาสตร์ ได้นำเครื่องยนต์สเตอลิง มาใช้กับ แสงอาทิตย์ โดยไม่มีการเผาไหม้ใดๆ  และทิ้งเศษเหลือให้กับโลกแม้แต่นิดเดียว    โดยอาศัยหลัก การหลาย อย่างประกอบเข้า   มีพาราโบลา รับแสง และ สะท้อนไปยัง  เครื่องสเตอลิง เพื่อให้เกิดความร้อน มีผลทำใหเกิดกลไกของเครื่อง แล้วนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำหรับ ประเทศไทย  แล้วเรารู้สึกเสียดาย ที่ ยังไม่มีใครทำ เครื่องนี้จริงๆ และใช้งานได้.   หรือ อาจจะเป้นเพราะ  ทุนในการวิจัยนั้นไม่มี . (เพราะ คนไทยทำได้.)

เครื่องสเตอลิง

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ทำไมถึงห้าม เผาไร่และนา กับ ชีวมวล และ วิกฤต ส่วนทางกับโลก

สถานะการ การใช้พลังงาน  นับวันนั้นยิ่งรุนแรง และแข่งขันการเติบโตทางธุรกิจ  เราไม่เคยปฎิเสธ  ต่อการเลือกใช้พลังงาน ฟอสซิล ,ขยะ , เศษวัสดุ มน้ำมัน , แก๊ส    มาเพื่อให้เกิดเป็น พลังงานไฟฟ้า ต่อ ชุมชน และ ประเทศ  มันเป็นสิ่งที่แปลก กับการที่เราเลือก การสร้างพลังงานโดย คิดข้อแรก ที่มาก่อน คือ การได้พลังงงาน ที่มั่นคง และเพียงพอ  .แต่ไม่กลับ คิดในหัวข้อแรกว่า  คนในประเทศเรา จะประสพชะตา อย่างไร ในการเลือกตรงนั้น   เมื่อเราเลือกสิ่งนั้นไปแล้ว ผลกระทบ ในระยะยาว  จะเป้นอย่างไร

ในการเกรินเรื่อง ราวทั้งหมด เรากำลังพูดถึงโรงไฟฟ้าชีวมวล  ที่นำเชื้อเพลิงมาจาก  พืชผล การเกษตร และอุตสาหกรรมป่าไม้  ซึ่งนำมาอัดเป็นเม็ด หรือ แท่งเล็กๆ หรือ เป็นผง เล็ก ๆ     แล้วนำไป เผาเพื่อให้ได้ความร้อน ไปต้มระบบหม้อไอน้ำ แล้วนำไปหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้า  แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เสตอริง ก็สามารถเปลี่ยนความร้อนโดยตรงเป็นกลไกการหมุนแล้วเกิดการหมุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

กับคำถามข้อแรก นี้คือ การประฎิวัติวงการ พลังงาน หรือไม่  คำตอบคือ ก็คือ ไม่ต่างจาก โรงไฟฟ้าเผาไหม้อื่นๆ  เพียงแต่เราไม่ต้องซื้อมาจากต่างประเทศ และ นำของทีใช้อยู่มาทำให้ทดแทน อีกด้านเท่านั้น
แต่การเผาไหม้ ก็ยังมีอยู่  และ จะมากขึ้นๆ (ถ้ามีมาก นั้นหมายถึงว่า การปล่อยความร้อน  และ ฝุ่นเล็กๆ  คาร์บอน )  การมีแค่โรงเดียว หรือ สอง หรือ สาม นั้น  ถ้าไม่เกินความสมดุล ระหว่างพื้นที่     ก็จะไม่เกิดปัญหา แต่ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าเผาไหม้มากๆ  จะเกิดปัญหาทันที ถ้าระบบถ่ายเท ในชั้นบรรยากาศไม่ได้ถูกถ่ายเท  สูญเสียความสุมดุลเสียแล้ว  ความเสียหายเราไม่อาจะประเมินได้

ในโลกนี้  สิ่งมีชีวิตบางอย่างต้องการ คาร์บอน ไปในการโพรเชส โดยพืชสีเขียว ก็จริง แต่อย่าลืมว่า ทุกวันนี้ พืชสีเขียวที่มีประโยนช๋ ในการฟอกอากาศนั้น น้อยลงๆ  และถูกแทนที่ ด้วย ป่าที่มนุษย์สร้าง แต่ลองคิดดูว่า  1-5 ปีต้นไม่เหล่านั้นจะโต จะดูดคาร์บอน มากแค่ไหน  พอเจริญโตก็โดนถุกตัด  และกว่าจะโต อีกครั้ง  ความสมดุลตรงนี้ ได้เสียไปแล้ว   .

ลูกหลาน เราเผชิญปัญหา เพราะว่าเรา ไม่มีเคยแก้ปัญหา ทางสิ่งแวกล้อม และ มนุษย์  เป็นสิ่งแรก  เลย..   เรากำลังซ้ำเติม ให้กับ โลก .

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

7จังหวัดฮือต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

ปัญหาเกิด เพราะ

1. นักลงทุนที่เป็นเอกชน ทำโดยไม่สนใจประชาชน หรือ ชุมชน
2.รัฐ หรือ กระทรวงพลังงาน สนันสนุน ให้ตั้งโรงไฟฟ้า ชีวมวล โดยเอกชน
แต่เรื่องสิ่งแวดล้อม ประชาชน ต้องมาก่อน

อ้างอิง http://www.ftawatch.org/all/news/22571

ศุภกิจ นันทะวรการศุภกิจ นันทะวรการกลุ่ม ประชาชนและเอ็นจีโอ 7 จังหวัด รวมตัวต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล เหตุไม่มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจก่อสร้างไฟฟ้า ระเบียบเปิดให้กำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำอีไอเอ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สนใจชาวบ้าน สร้างปัญหาฝุ่นละออง ส่งหนังสือถึงกกพ.จี้ทบทวนกำหนดทิศทางการตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ ต้องผ่านความเห็นประชาชนก่อน

นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า จากกรณีกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี โดยได้กำหนดเป้าหมายที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลไว้ 3,700 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบแล้ว 1,610 เมกะวัตต์ ที่เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่พบว่าเมื่อมีการนำนโยบายในการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมา ปฏิบัติ พบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชุมชน สร้างความขัดแย้งให้กับชุมชนที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ เชียงราย ลำพูน ตาก ชัยภูมิ ประจวบคีรีขันธ์ ที่ออกมาต่อต้านการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เป็นผลมาจากช่องโหว่ในระเบียบที่กำหนดไว้ว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทำให้ชุมชนขาดโอกาสการมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ หรือมาตรการในการพิจารณาให้ใบอนุญาตอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลิตกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงทำให้เกิดการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง

โดยมีตัวอย่างให้เห็นกรณีของโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่ปัจจุบันเปิดดำเนินการทดลองเดินเครื่องแล้ว พบปัญหาฝุ่นละอองปกคลุมพื้นที่ และยังพบปัญหาการปลอมแปลงเอกสารในกระบวนการก่อสร้าง รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้หัวไร่ปลายนาเพื่อขายให้โรงไฟฟ้า เพราะไม้โตเร็วกว่าที่โรงไฟฟ้าปลูกไว้ นอกจากนี้ ยังดึงน้ำจากแม่น้ำพวงมาใช้ ทำให้กระทบต่อการใช้น้ำของครัวเรือนที่อยู่บริเวณโดยรอบ

ส่วนที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อขอความเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ประชาชนกว่า 90 % ไม่เห็นด้วย และไม่ยินยอมให้สร้างโรงไฟฟ้า ทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ส่วนที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปแล้วกว่า 30 % ได้มีการเปิดเวที เพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากการขออนุญาตตั้งแต่แรกเป็นการก่อสร้างอาคาร แต่มาภายหลังได้มาเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแทน

นายศุภกิจ กล่าวอีกว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้หากกระทรวงพลังงานจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลต่อไป ก็ควรที่จะมีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติใหม่ หาแนวทางที่เป็นทางออกร่วมกัน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ออกมา เนื่องจากเวลานี้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกกว่า 100 โครงการที่อยู่ระหว่างการรอใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ หากให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ตัดสินใจก่อสร้างเพียงฝ่ายเดียวปัญหาก็จะเกิดตาม มาอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดทางเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 7 จังหวัด จึงได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เพื่อขอเสนอให้ โรงไฟฟ้า ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และภาครัฐ มาร่วมตกลงกำหนดกรอบกติกาในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นมาใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละจังหวัด ว่าแต่ละจังหวัดมีศักยภาพเหมาะสมกับเชื้อเพลิงประเภทใด ผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่เท่าใด รวมถึงมีเทคโนโลยีอื่นมารองรับหรือไม่ นอกเหนือจากการนำเชื้อเพลิงมาเผาและผลิตไฟฟ้า อย่างเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็สามารถกระจายการตั้งโรงไฟฟ้าไปอยู่ตามที่ต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยลดการขนส่งเชื้อเพลิง หรือการแย่งชิงเชื้อเพลิงนอกพื้นที่ได้ อีกทั้ง ยังช่วยลดการแย่งชิงน้ำในแต่ละพื้นที่ได้ด้วย

ทั้งนี้ หากทางภาครัฐยังไม่เข้ามาดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ นอกจากจะทำให้เกิดความขัดแย้งในแต่ละพื้นที่แล้ว ก็จะทำให้การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ด้วย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ช่วง ฤดูพายุ

พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุจะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด
พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตามสถานที่เกิด กล่าวคือ
พายุเฮอร์ริเคน (hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก
พายุไต้ฝุ่น (typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น
พายุไซโคลน (cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย จะเรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)
พายุโซนร้อน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกำลังลง ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง
พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก
พายุทอร์นาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกว่า นาคเล่นน้ำ (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่นลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง

ายุหมุนในเขตร้อน (Tropical Cyclone) เกิดขึ้นในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 23 1/2 องศาเหนือ และ 23 1/2 องศาใต้ บริเวณก่อตัวของพายุ มักจะมีอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส (80 องศาฟาเรนต์ไฮต์) และลมสงบเงียบเป็นเวลานาน ลักษณะของพายุมีความกดอากาศต่ำ มีเมฆที่ก่อตัวทางตั้ง ตรงศูนย์กลางของพายุจะมีลักษณะกลมหรือว่ากลมรี เรียกว่าตาพายุ ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางประมาน 50-200 กม.ลมจะสงบเงียบ ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน แต่บริเวณรอบๆจะมีลมรุนแรง มีพายุฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งความรุนแรงของพายุเขตร้อนเป็น 3 ระดับคือ
1. พายุดีเปรสชั่น (Depression) เป็นพายุกำลังอ่อน มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 33 น๊อต (62 กม./ชม.)
2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) พายุปานกลาง มีความเร้วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 34-63 น๊อต (63-117 กม./ชม.)
3. พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุที่รุนแรงที่สุด มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 64 น๊อต (118 กม./ชม.)
Velocity Units Converting Table (ตารางแปลงอัตราคมเร็วลม)

m/s = เมตร ต่อ วินาที
km/h = กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
ft/min = ฟุต ต่อ นาที
ft/s = ฟุต ต่อ วินาที
yards/min = หลา ต่อ นาที
mph = เมตร ต่อ ชั่วโมง
knots = น๊อต ต่อ วินาที

อ้างอิงที่ http://www.engineeringtoolbox.com/velocity-units-converter-d_1035.html

อ้างอิง   : http://www.engineeringtoolbox.com/velocity-units-converter-d_849.html

Speed is the rate of covering distance and can expressed as

v = s / t (1)

where

v = velocity (m/s, km/h, mph ..)

s = distance traveled (m, km, miles ..)

t = time taken (s, hours …)

The table below can be used to convert between common speed and velocity units:

Speed
Meter per second
(m/s)
Kilometer per hour
(km/h)
Nautical mile per hour
(knots)
Miles per hour
(mph)
Feet per second
(ft/s)
1.0 3.6 1.9 2.2 3.3
2.0 7.2 3.9 4.5 6.6
3.0 10.8 5.8 6.7 9.8
4.0 14.4 7.8 8.9 13.1
5.0 18.0 9.7 11.2 16.4
6.0 21.6 11.7 13.4 19.7
7.0 25.2 13.6 15.7 23.0
8.0 28.8 15.6 17.9 26.2
9.0 32.4 17.5 20.1 29.5
10.0 36.0 19.4 22.4 32.8
11.0 39.6 21.4 24.6 36.1
12.0 43.2 23.3 26.8 39.4
13.0 46.8 25.3 29.1 42.7
14.0 50.4 27.2 31.3 45.9
15.0 54.0 29.2 33.6 49.2
16.0 57.6 31.1 35.8 52.5
17.0 61.2 33.0 38.0 55.8
18.0 64.8 35.0 40.3 59.1
19.0 68.4 36.9 42.5 62.3
20.0 72.0 38.9 44.7 65.6
21.0 75.6 40.8 47.0 68.9
22.0 79.2 42.8 49.2 72.2
23.0 82.8 44.7 51.5 75.5
24.0 86.4 46.7 53.7 78.7
25.0 90.0 48.6 55.9 82.0
26.0 93.6 50.5 58.2 85.3
27.0 97.2 52.5 60.4 88.6
28.0 100.8 54.4 62.6 91.9
29.0 104.4 56.4 64.9 95.1
30.0 108.0 58.3 67.1 98.4
31.0 111.6 60.3 69.3 101.7
32.0 115.2 62.2 71.6 105.0
33.0 118.8 64.2 73.8 108.3
34.0 122.4 66.1 76.1 111.5
35.0 126.0 68.0 78.3 114.8
36.0 129.6 70.0 80.5 118.1
37.0 133.2 71.9 82.8 121.4
38.0 136.8 73.9 85.0 124.7
39.0 140.4 75.8 87.2 128.0
40.0 144.0 77.8 89.5 131.2
41.0 147.6 79.7 91.7 134.5
42.0 151.2 81.6 94.0 137.8
43.0 154.8 83.6 96.2 141.1
44.0 158.4 85.5 98.4 144.4
45.0 162.0 87.5 100.7 147.6
46.0 165.6 89.4 102.9 150.9
47.0 169.2 91.4 105.1 154.2
48.0 172.8 93.3 107.4 157.5
49.0 176.4 95.3 109.6 160.8
50.0 180.0 97.2 111.9 164.0
Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เชื่อมสายไฟฟ้าจากทะเล เข้าฝั่ง (Grid Connect to offshore Wind farm )

การเชื่อม  ระบบสายส่ง จากกังหันลมในทะเล ก็ เป็นอีกงานที่ทั้งเสี่ยง อันตราย  และต้องเผชิญ ความผิดพลาดสูง นั้นหมายถึงว่า งานทุกๆรายละเอียดต้องเต็มไปด้วยความแม่นยำ และ ความปลอดภัยสูง.. สุดท้าย คือการได้ไฟฟ้า เชื่อมไปยังระบบหลัก และจ่ายออกไปยัง แหล่งปลายทาง.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Vestas( Number 1 to Leader)

กับโฆษณา ชิ้นนี้ของ  Vestas ผู้ผลิตกังหันลมขนาดใหญ่ และ เป็นผู้นำของโลก ณ ตอนนี้  กับ ความรู้สึก การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้กับชาวโลกนั้น คือ ลดสภาวะลดโลกร้อน ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากลม  ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้า ที่เกิด  CO2 เป็น  0  ให้กับชาวเมือง ทุกทุมโลก

ถ้าย้อนกลับไป ในการตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ ด้วยการผลิตไฟฟ้า จากการเผาไหม้ ซึงมีผลทำให้ CO2 และ ก๊าซสารเคมี อื่นๆ มากกมาย  กลับมามีผลต่อมนุษย์ และ การสุญพันธ์  ของสิ่งมีชีวิต  และ เกิดเหตุการณ์มากมาย ต่อโลก …

เราจงภูมิใจ  ว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้มุนุษย์ ไม่ทำลายโลก ..อีก  ต่อไป …

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Generator และ Gearbox

ครั้งที่แล้วเราได้เสนอ ผู้ผลิต Generator  ขนาดใหญ่(มาก) ของ Theswtich ซึ่งผลิต  Generator แบบ Direct   แต่ผู้ผลิตรายนี้  Generator  จะเป้นแบบมี เกียร์ สำหรับการทำงานของกังหันลมในรอบสูงๆ พร้อมด้วยระบบ Cooling  ด้วย

อ้างอิงที่ http://www.winergy-group.com

เกียร์ Box

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ชูธง ไทย และ ก็ทำได้ เหมือนชาวโลก

เดี๋ยวนี้ หันไปทางไหน ส่วนไหน ของประเทศไทย ถูกโปรโมท  โซลาร์เซล กันขนานใหญ่  ที่โน้น  3  MW   ที่นั้น  5  MW  และใหญ่ที่สุด  บริษัทที่มีเงินทุน หนาๆ ก็หันมา มองพลังงานที่ไม่วันหมดไปจากโลกนี้   นั้น คือ  แสงแดด ..
นี้ก็เป้นข่าวดี  นำโดย ดูปอง ผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ ร่วมกับ ล๊อกเลย์ (ผู้ลงทุน)  ประกาศให้ชาวโลกรู้ว่า คนไทยก็ รัก เมืองไทย และ รักพลังงงาน สีเขียว  ติดตั้งเรียบร้อย  8.7MW   จากการให้สัมภาษณ์  คุณ ธงชัย แห่ง ล๊อกเล่ย์ จะเดินหน้าในอนาคต   พลังงานจากของเสีย  และ  พลังงานลม ต่อไป

อ้างอิงที่  http://www.rechargenews.com/energy/solar/article278534.ece

DuPont’s thin-film PV division DuPont Apollo has completed an 8.7MW solar farm project for Loxley, one of Thailand’s largest conglomerates.

The 1bn baht ($33m) plant, developed via Loxley’s part-owned L Solar venture, is located in the Prachin Buri province of Thailand, 180km from Bangkok.

The solar farm will be connected to the national grid by the end of the year and will qualify for the nation’s feed-in tariff scheme.

L Solar was established in 2009 to focus on PV projects of up to 10MW.

Prachin Buri is expected to be one of several forays into renewables by Loxley, which says it will invest 3bn baht in the sector over the next five years.

Loxley’s president Thongchai Lamsam says the company is also planning to develop algae, waste-to-energy and wind-power projects.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Sinovel (กังหันลม ผลิตผล จาก จีน)

Sinovel เป็นรายแรกๆของจีน ที่ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (มาก)  ติดอันดับ  TOP 10  ของโลก วันนี้เราตามไปเยี่ยมถึงบ้านของ Sinovel หน้าบ้านเขามีอะไรใหม่ให้ ดู กันบ้าง ?

แต่เราก็ต้องตกใจ ตลึงว่า  จีน พัฒนาเร็วไปกว่าที่คิด  สามารถทำได้มากกว่า .คิด  ขนาด  6 MW แถมท้าย   ข้อความ ดังนี้ ครับ

อ้างอิง http://www.sinovel.com/en/procducts.aspx

SL6000

Independently developed by Sinovel with fully independent intellectual property right, SL6000 series wind turbines feature the grid-friendly wind turbines with global leading technology.

SL 6000 offshore wind turbines adopt conventional gear transmission and generators technology on the basis of Sinovel’s experience on offshore wind power development to ensure a high reliability and economy of offshore wind turbines.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

รายชื่อบริษัททั่วโลก งานกังหันลมยุโรป EWEC 2011

งานนี้มี ทั้งผู้ประกอบการ ส่วนประกอบการผลิตกังหันลม, อุปกรณ์ควบคุม, ความปลอดภัย ,ติดตั้ง , ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแผน ด้านกังหันลมโดยเฉพาะ  บริษัท ชั้นนำ จากยุโรป อเมริกา  และ  จีน  ญีปุ๋น  ( เราได้แต่หวังว่าจะมี  Thailand อย่างน้อยสัก  1 บริษัท)

Company name Country Stand no
Emerson Process Management Power & Water Solutions France 7519
Emtelle UK 11911
EMU Limited UK 12360
EnBW Erneuerbare Energien GmbH Germany 7218
ENCIS ENERGIES VERTES France 12461
Enercon GmbH Germany 11430
Energy Competence Centre GmbH Germany 12459
ENERGY ENGINEERING UK 12490
Enerpac Netherlands 7649
Enertec Greece 12025
Enervest AG Germany 7410
ENSPEC Power Ltd UK 11922
Envision Energy China 7430
Eolica Expo Mediterranean 2011 Italy 11501
EPSILON COMPOSITE France 7530
Ereda Spain 12370
ERM UK 12048
Ernst & Young LLP UK 12130
ESI Group France 7530
European Commission Belgium 12231
European Renewable Energy Council-EREC Belgium 12237
European Wind Energy Association (EWEA) Belgium 11434
Eurosat Renovables, SL Spain 12370
EWC Weather Consult GmbH Germany 11402
EWT International Netherlands 11812
Faccin Srl Italy 11752
Falck Nutec Denmark 12369
Feria de Zaragoza- Wind Powerexpo 2011 Spain 12389
Fiberline Composites A/S Denmark 11935
FiberSensing – Sistemas Avançados de Monitorizaçao, S.A. Portugal 12249
Fibox Oy Finland 12039
FILHET-ALLARD & Cie France 7530
Firetrace International USA 11406
Flevoland Development Agency Netherlands 7630
Forth Ports Plc UK 11911
FOURE LAGADEC France 11511
Fraunhofer IWES Germany 12281
French Région Pays de la Loire France 11511
Freudenberg Simrit GmbH & Co. KG Germany 12268
Fritz Schur Energy Denmark 7020
Fuhrländer AG Germany 11440
G&G International Belgium 11806
Gamesa Spain 11232
GCube Underwriting Ltd UK 7150
GE Wind Energy GmbH Germany 11330
GEO-NET Umweltconsulting GmbH Germany 11600
Gerber Technology USA 7450
Gerken SA Belgium 11550
GL Garrad Hassan UK 7529
GL Renewables Certification Germany 7521
Global Energy Services Spain 11634
Global Wind Energy Council Belgium 11410
Global Wind Power Denmark 7111
GOLIATH Wind Ltd Estonia 12392
Goracon Systemtechnik GmbH Germany 12149
Gothaer Allgemeine Versicherung AG Germany 12358
GRACO NV Belgium 7549
Gram & Juhl A/S Denmark 7120
Green Energy World GmbH Germany 12459
Greenology Netherlands 7630
Grontmij Denmark 7020
Grupo General Cable Sistemas S.A. Spain 11412
GSG Towers Poland 7750
GUERTON J France 11511
Guodian United Power Technology Company Ltd. China 7340
GWU – Umwelttechnik GmbH Germany 11500
Hailo-Werk Germany 11419
HANNING & KAHL GmbH & Co. KG Germany 11808
Hans Aa & Sønner A/S Denmark 7020
Hansen Transmissions International nv Belgium 11538
Harland and Wolff Heavy Industries UK 12293
Harting Electric GmbH & Co. KG Germany 11226
Heinen & Hopman Engineering BV Netherlands 12289
Hine Renovables Spain 12370
HOLLAND PAVILION Netherlands 7630 7652 7720 7740
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) Germany 12441
HYDAC International GmbH Germany 12273
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. South Korea 12150
I.L.M.E. S.p.A. Italy 12190
ICONICS, Inc. USA 11202
IMO Energy GmbH & Co. KG Germany 11528
In Summa Netherlands 12342
IN VIVO ENVIRONNEMENT France 11329
Industrial Clutch Parts UK 12151
Industrias Laneko Spain 12370
Infotech Enterprises GmbH Germany 12121
Ingeteam Energy S.A. Spain 11510
INNEO TORRES Spain 12260
Internormen Technology GmbH Germany 7201
ITW WindGroup Denmark 7120
IWEA Ltd. Ireland 12085
J P Kenny Renewables / SgurrEnergy UK 12451
Jahnel-Kestermann Getriebewerke GmbH Germany 7208
James Walker UK 11751
Jaure S.A. Spain 7519
juwi Holding AG Germany 11540
K2 Management Denmark 7020
KEMA Nederland BV Netherlands 7630
KENERSYS EUROPE GmbH Germany 7431
Kintech Engineering Spain 11228
KK Electronic A/S Denmark 7120
Knowledge Centre WMC Netherlands 7630
Kockums AB Sweden 7535
Kwea (Korea Wind Energy Association) South Korea 7451
Lagerwey Netherlands 7630
Lahmeyer International GmbH Germany 11110
Latchways Plc. UK 11456
LE HAVRE DEVELOPPEMENT France 11511
LECTRA Belgium 7530
Leitwind SpA Italy 7310
Leosphere France 7539
Liftra ApS Denmark 7120
Limpet Technology Limited UK 7140
LM Wind Power Denmark 11230
Logic Energy Ltd UK 11911
LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) Denmark 7120
LS CABLE France 7141
Lund & Sorensen A/S Denmark 7020
Luoyang Bearing Science and Technology Co Ltd China 12148
MAKE Consulting Denmark 11804
MANOIR INDUSTRIES France 11511
Materiaal Metingen Europe BV (MME group) Netherlands 11118
MCB Industrie France 12068
MCPS LTD UK 7534
MECAL Netherlands 11416
Meewind Netherlands 7630 7652 7720 7740
MEGAJOULE Portugal 11328
Mekanord Denmark 7120
MERSEN France 7251
Met Office UK 12354
METEK GmbH Germany 12191
METEODYN France 12050
MeteoGroup UK 12073
METEOSIM TRUEWIND Spain 7350
Metis Instruments & Equipment NV Belgium 7151
Mierij Meteo Nederland BV Netherlands 7630 7652 7720 7740
Mistaya Engineering Inc Canada 11924
Mita-Teknik Denmark 7220
MLS Intelligent Control Dynamics Spain 12360
Moog Germany 7428
Mott MacDonald UK 7052
Moventas Finland 11130
MSC.Software Germany 12342
MTL Group Ltd UK 12292
MTS Sensor Technologie GmbH & Co.KG Germany 11629
MTS Systems Corporation USA 11629
National Instruments Belgium Belgium 12052
Natural Power UK 11138
Neorem Magnets Oy Finland 11140
NETZSCH Mohnopumpen GmbH Germany 11829
New Energy/Neue Energie Germany 12469
Nexans France 12371
NGenTec Limited UK 11911
NHEOLIS France 12075
NHN Development Company Holland North Netherlands 7630
Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd. China 11236
Nordex SE Germany 11420
Norsetek AS Norway 11802
North Dakota Department of Commerce USA 12189
Northern Power Systems USA 11813
NRG Systems, Inc. USA 7241
NSW – Norddeutsche Seekabelwerke GmbH Germany 11412
NUMECA International Belgium 12241
OBSTA France 12031
OCAS AS Norway 12280
ODE Belgium 12180
Offshore Wind magazine Netherlands 12492
Oklahoma Department of Commerce USA 11200
Oldbaum Services Ltd UK 11911
Olympus Industrial Belgium 7200
Orga Aviation BV Netherlands 7100
Ormazabal Spain 11929
Ovako Sweden 12051
P&S Vorspannsysteme AG Switzerland 11404
Pager Power Limited UK 12079
Palfinger Marine- und Beteiligungs- GmbH Austria 12381
Pall Corporation France 12266
Pama S.p.A. Italy 11401
PCS Power Converter Solutions GmbH Germany 7553
PECO Special Fasteners BV Netherlands 7630 7652 7720 7740
Peikko Group Oy Finland 7401
Pemamek Oy Finland 11252
Peterson SBS Netherlands 7630
Phoenix Contact GmbH & Co.KG Germany 11801
PLASTINOV SNE France 7530
PMSS UK 11310
PORT OF BORDEAUX AUTHORITY France 7530
Port of Dundee/ Dundee Renewables UK 11911
Power Climber Wind Belgium 7244
Power Composites Netherlands 7630
Power-one Italy 11931
Powernet Oy Finland 7001
PowerWind GmbH Germany 11610
PP Techniq ApS Denmark 12142
PRENECON S.A. (Prime Energy Constructions) Greece 7116
Province of Flevoland Netherlands 7630 7652 7720 7740
Province of North-Holland Netherlands 7740
Province of North-Holland Netherlands 7652
Province of North-Holland Netherlands 7730
Province of North-Holland Netherlands 7630
Prysmian Cables & Systems Italy 12058
RAD Torque Systems Canada 11750
RAPID-TORC Belgium 12291
RAUTARUUKKI OYJ / Wind towers Finland 12030
Raycap S.A. Greece 7110
Recharge Norway 11914
ReDriven Power Inc. CANADA 12288
Reliacore AB Sweden 7531
Relight Srl Italy 11340
REM Surface Engineering UK 7101
Remtech France 12138
Renewable Energy World UK 12368
Renovatio Cyprus 7419
REpower Systems AG Germany 11620 11630
RES Group UK 7240
Restore Energy Systems / Div.of Exide Tech USA 7352
Rexel Hungary LLC-Gexpro Services Hungary 7300
Ricardo UK Ltd. UK 12069
Risø DTU Denmark 7453
Rockwell Automation Belgium 11810
ROLLIX France 11511
ROMAX Technology Ltd UK 7426
RSA Insurance Group UK 7601
RWE Innogy GmbH Germany 12070
S&C Electric Europe Limited UK 11300
SAMTECH Belgium 11204
SANDER + PARTNER Switzerland 7650
Sapa Profiles Denmark 12139
SARENS NV Belgium 12169
SAS CTE France 11206
Savino Del Bene – Global Logistics and Forwarding Company Italy 12294
SCADA International Denmark 7120
SCANPOCON A/S Denmark 7020
Schneider Electric France 7541
Scintec AG Germany 12270
Scottish Development International UK 11911
SeaEnergy Renewables Limited UK 11911
Seaports of Niedersachsen GmbH Germany 12170
Second Wind USA 11120
SET Sustainable Energy Technologies GmbH Austria 12278
SGS Renewable Energy Germany 7418
SgurrEnergy UK 12451
Shenzhen Timar Scenery Energy Technology Co., Ltd. China 12272
Shepherd Offshore Limited UK 7050
SICME Motori srl Italy 12481
SIEMENS AG, Sector Energy Germany 11311
Silec Cable France 11412
SINOI GmbH Germany 11817
Sinovel Wind (Group) Co., Ltd China 7440
SKF Sweden 7000
SKYLOTEC GmbH Germany 7548
Smalley Europe France 12380
SMEA SRL Italy 12146
SPT Offshore Netherlands 7630 7652
7720 7740
SPX Hydraulic Technologies Netherlands 12140
SSB Wind Systems GmbH & Co. KG Germany 7519
SSP Technology A/S Denmark 7220
State of North Carolina USA 12239
Stego Norden AB Denmark 7120
Stork Technical Services Netherlands 7252
StormGeo AS Denmark 12059
Stromag WEP Germany 12240
STX Windpower BV Netherlands 7640
Sumitomo Corp. Europe Ltd. UK 11651
Sun & Wind Energy Germany 12366
SunMedia Verlags GmbH Germany 11916
Svendborg Brakes A/S Denmark 7120
SWEG – Elsewedy for Wind Energy Generation S.A.E. Egypt 11240
Symmetron Greece 11930
Syndicat des Energies Renouvelables – France Energie Eolienne (WINDUSTRY France) France 11511
Team Humber Marine Alliance UK 11450
Tecnoaranda Spain 12370
Teknoware Oy Finland 12388
TELE – FONIKA  Kable Sp. z o.o. S.K.A. Poland 11820
Telvent Netherlands 12035
Tensar International Ltd UK 11653
Ter Linden Transport and Craning b.v. Netherlands 7630 7652
7720 7740
TER Tecno Elettrica Ravasi S.R.L. Italy 7302
The Switch Finland 11818
TNO Netherlands 7630
Toragon AB Sweden 702
Total Wind A/S Denmark 11220
Tractebel Engineering SA Belgium 12020
Tractel Group Luxembourg 11900
TRAFOTEK OY Finland 12388
TRASFOR S.A. Switzerland 7400
Turbowinds NV Belgium 7511
TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG KG Germany 11650
TÜV SÜD Germany 7501
TV 95 Premier S.L. Spain 11821
USE61400-25 user group Spain 12449
Vaisala Finland 11828
VALOREM / VALREA FRANCE 7530
Van Oord Dredging and Marine Contractors bv Netherlands 11830
VDL Klima bv – VDL KTI Netherlands 7619
Vector Instruments UK 12489
VENSYS Energy AG Germany 12178
Verbrugge Zeeland Terminals B.V. Netherlands 7420
Vergnet SA France 7403
Vestas Wind Systems A/S Denmark 7231
VIRGINIA, U.S.A. Belgium 12021
Virtek Vision International Canada 7450
Viscas Corporation Japan 12042
VITEC ENERGY AB Sweden 12025
Vortex Spain 11351
Vos Prodect Innovations BV Netherlands 12391
VSMC Netherlands 7630 7652
7720 7740
Weir Yes Spain 12370
WES Netherlands 7630
WESTERN CONSTRUCTIONS – WESTERN SHIPYARD GROUP Lithuania 7118
Wilmers Messtechnik GmbH Germany 11500
Wind Energy Lorraine France 11511
Wind Prospect Ltd UK 11128
Wind Turbine Service Netherlands 7630 7652
7720 7740
Wind Turbine WONDER POLISH Netherlands 11229
WIND-consult GmbH Germany 12379
Wind&Regen Germany 11500
Windfair.net Germany 11916
windhunter – serwis sp. z o. o. Poland 11238
WINDnovation Engineering Solutions GmbH Germany 11150
Windpower Monthly UK 12467
Windreich AG Germany 12040
Windro / Taechang NET UK 11837
WindSim AS Norway 11551
WINDTECHNICS France 11933
windtest grevenbroich gmbh Germany 11701
Windurance USA 7301
WINDUSTRY FRANCE France 11511
Winergy AG Germany 11341
WinWinD Finland 11730
WISE Australia 12233
WKN Windkraft Nord AG Germany 7311
Worldwideworker.com UK 7250
wpd think energy GmbH & Co. KG Germany 11429
XEMC DARWIND BV Netherlands 7630
XEMC VWEC BV Netherlands 7630
ZF Friedrichshafen AG Germany 7211
ZHANGJIAGANG SANLIN FLANGE FORGING CO.LTD China 12065
Zhangzhou Nheolis Technology Co., Ltd China 11926
Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off