ไทยไม่ช่วยไทย แล้วใครจะมาช่วยเรา

คำพูดนี้ เป็นคำพูดที่ อยากให้มองแง่ของ  ชาตินิยม   ในสภาวะประเทศบ้านเราเจอปัญหารุมเร้า ความพัฒนาประเทศ ยังไม่ไปถึงไหน ​ สิ่งที่เรา จะช่วยกันได้ และ ยั่งยืน ปลูกฝั่ง ด้านความรู้

ดั่งท่านขงเบ๊ง  นักปรัชญา ชาวจีนกล่าวเอาไว้ ว่า
​ ถ้าวางแผน  1  ปีให้ ปลูกข้าว   ถ้าวางแผน 10 ปีให้ปลูกต้นไม้  ถ้าวางแผน 100 ปี  ให้ความรู้แก่ บุตรหลาน คนในประเทศ..​  อย่าทำให้ ประเทศรุ่นสืบไป ต้องหล้าหลัง .

ความรู้ ดั่ง ประทีป … ใยต้องให้ ดับสุญ จนตัวตาย.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

5.5 KW (คู่มือทำ กังหันลม 5.5KW )

คู่มือการทำ 5.5 KW  (พร้อมทำ Nacelle ด้วย)
หมายเหตุ  คำเตือน * (การทำกังหันลมขนาดใหญ่นั้น เนื่องจากมีน้ำหนักมากๆ  ผู้ทำต้องทำด้วยความระมัดระวัง  และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)

อ้างอิงที่  http://www.builditsolar.com/Projects/Wind/TomTurbine/TurbineAssembly.htm

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ดีไซด์ ใบกังหันลมขนาดเล็ก(Prefab)

เริมตั้งแต่ การออกแบบใบ มุมอัลฟ่า , ค่า R และ แบ่งออกเป็น section ,ทำ  template , เพาะไม้ ,ขึ้นรูปทรง,ถากใบด้วยเครื่องมือช่างไม้  อย่าง หยาบ ,  ละเอียด  จนได้  มุมอัลฟ่า,ค่า  R ตาม template

อ้างอิงที่ http://www.aerodyndesign.com/SMALL_WIND_TURBINE/SMALL_WIND_TURBINE_FAB.htm

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

สามขา (งานใหญ่ เยอรมันนี ทะเลเหนือ)

เป็นงานก่อสร้างขาตั้งสามกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 5 Mw ผลิตโดย  Cuxhaven Steel Construction GmbH  ร่วมกับ BARD Gruppe  ที่กำลังจะติดตั้งที่ ฟาร์มกังหันลม ทางทะเลเหนือ ของเยอรมันนี อีก 15 ตัว (ในแผน 80 ตัว ) ฟาร์มกังหันลมที่นี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 400 MW ทีเดียว.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ยอมลงทุน (ทุบโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ไปสร้างฟาร์มกังหันลม)

จากสถานะการณ์​  ทั้งทาง สิ่งแวดล้อม  ที่จะตีกรอบให้มนุษน์คนเรา  อยู่ในวงกรอบของโลก เพราะโลกเป็นตัวกำหนดธรรมชาติ ไม่ใช่มนุษษ์  จะเห็นได้จาก ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะน้ำท่วม อย่างมโหฬาร และ แผ่นดินใหว  . เพราะมนุษย์  ใช้สิ่งที่ธรรมชาติสร้าง ดัดแปลง  รวดเร็ว  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ธรรมชาติ ไม่สามารถ ปรับตัวเข้ากับมนุษย์ได้.​ .. แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
​​    จากการดิ้นรน หาความรู่ทางวิทยาศาสตร์  หัวอัตราก้าวหน้า แต่ต้อง กลับหลังหัน แบบ  360​ศา อะไรเกิดขึ้น  จากการใช้พลังงานไฟฟ้า จากนิวเครียร์   แบบ ไม่ต้องดิ้นรนหา พลังงานอื่นให้เหนื่อยยากลำบาก  แต่ทำไม ถึงต้องทุบโรงไฟฟ้านิวเครียร์ทิ้ง แล้วหันไปเลือกพลังงงาน อื่นๆ  แล้วจะคุ้มทุนหรือไม่     ไฟฟ้ามี 24 ชม หรือเป่า​  ไฟฟ้าดับทั้งเมือง จะมีระบบสำรองอะไรไม..
..​  คำตอบ ไม่มีใครบอก ความจริง  เพียงอ้าง ว่าโลกร้อน เท่านั้น หรือ..?

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เครื่องสเตอลิง กับ แสงอาทิตย์

เครื่องสเตอลิง ที่ถุกคิดค้น โดย โรเบริต สเตอลิง ที่ใช้ความร้อน จากการเผาไม้ (ฟืน สมัยก่อน เมื่อ เกือบ 100 )  เกิดเป็นกลไกการหมุน    สามารถนำพลังงานกลเหล่านี้ไป ขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ หรือ รถยนต์     แต่หลังจากได้มีการประติวัติอุสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำ และ น้ำมัน เข้ามาทำให้เครื่องยนต์สเตอริง  ได้หายจากโลก ..  แต่การกลับมา อีกครั้งในยุคศรรตวรรตที่ 21   ซึ่งเป็นยุคของโลก ที่เต็มไปด้วย  ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อน  ป่าไม้ถูกทำลาย   และ ยุคต้นตอ ที่ทำให้โลก อายุสั้นมากขึ้น

การกลับมาของเรื่องสเตอลิง   วิศกร นักวิทยาศาสตร์ ได้นำเครื่องยนต์สเตอลิง มาใช้กับ แสงอาทิตย์ โดยไม่มีการเผาไหม้ใดๆ  และทิ้งเศษเหลือให้กับโลกแม้แต่นิดเดียว    โดยอาศัยหลัก การหลาย อย่างประกอบเข้า   มีพาราโบลา รับแสง และ สะท้อนไปยัง  เครื่องสเตอลิง เพื่อให้เกิดความร้อน มีผลทำใหเกิดกลไกของเครื่อง แล้วนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำหรับ ประเทศไทย  แล้วเรารู้สึกเสียดาย ที่ ยังไม่มีใครทำ เครื่องนี้จริงๆ และใช้งานได้.   หรือ อาจจะเป้นเพราะ  ทุนในการวิจัยนั้นไม่มี . (เพราะ คนไทยทำได้.)

เครื่องสเตอลิง

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ทำไมถึงห้าม เผาไร่และนา กับ ชีวมวล และ วิกฤต ส่วนทางกับโลก

สถานะการ การใช้พลังงาน  นับวันนั้นยิ่งรุนแรง และแข่งขันการเติบโตทางธุรกิจ  เราไม่เคยปฎิเสธ  ต่อการเลือกใช้พลังงาน ฟอสซิล ,ขยะ , เศษวัสดุ มน้ำมัน , แก๊ส    มาเพื่อให้เกิดเป็น พลังงานไฟฟ้า ต่อ ชุมชน และ ประเทศ  มันเป็นสิ่งที่แปลก กับการที่เราเลือก การสร้างพลังงานโดย คิดข้อแรก ที่มาก่อน คือ การได้พลังงงาน ที่มั่นคง และเพียงพอ  .แต่ไม่กลับ คิดในหัวข้อแรกว่า  คนในประเทศเรา จะประสพชะตา อย่างไร ในการเลือกตรงนั้น   เมื่อเราเลือกสิ่งนั้นไปแล้ว ผลกระทบ ในระยะยาว  จะเป้นอย่างไร

ในการเกรินเรื่อง ราวทั้งหมด เรากำลังพูดถึงโรงไฟฟ้าชีวมวล  ที่นำเชื้อเพลิงมาจาก  พืชผล การเกษตร และอุตสาหกรรมป่าไม้  ซึ่งนำมาอัดเป็นเม็ด หรือ แท่งเล็กๆ หรือ เป็นผง เล็ก ๆ     แล้วนำไป เผาเพื่อให้ได้ความร้อน ไปต้มระบบหม้อไอน้ำ แล้วนำไปหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้า  แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เสตอริง ก็สามารถเปลี่ยนความร้อนโดยตรงเป็นกลไกการหมุนแล้วเกิดการหมุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

กับคำถามข้อแรก นี้คือ การประฎิวัติวงการ พลังงาน หรือไม่  คำตอบคือ ก็คือ ไม่ต่างจาก โรงไฟฟ้าเผาไหม้อื่นๆ  เพียงแต่เราไม่ต้องซื้อมาจากต่างประเทศ และ นำของทีใช้อยู่มาทำให้ทดแทน อีกด้านเท่านั้น
แต่การเผาไหม้ ก็ยังมีอยู่  และ จะมากขึ้นๆ (ถ้ามีมาก นั้นหมายถึงว่า การปล่อยความร้อน  และ ฝุ่นเล็กๆ  คาร์บอน )  การมีแค่โรงเดียว หรือ สอง หรือ สาม นั้น  ถ้าไม่เกินความสมดุล ระหว่างพื้นที่     ก็จะไม่เกิดปัญหา แต่ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าเผาไหม้มากๆ  จะเกิดปัญหาทันที ถ้าระบบถ่ายเท ในชั้นบรรยากาศไม่ได้ถูกถ่ายเท  สูญเสียความสุมดุลเสียแล้ว  ความเสียหายเราไม่อาจะประเมินได้

ในโลกนี้  สิ่งมีชีวิตบางอย่างต้องการ คาร์บอน ไปในการโพรเชส โดยพืชสีเขียว ก็จริง แต่อย่าลืมว่า ทุกวันนี้ พืชสีเขียวที่มีประโยนช๋ ในการฟอกอากาศนั้น น้อยลงๆ  และถูกแทนที่ ด้วย ป่าที่มนุษย์สร้าง แต่ลองคิดดูว่า  1-5 ปีต้นไม่เหล่านั้นจะโต จะดูดคาร์บอน มากแค่ไหน  พอเจริญโตก็โดนถุกตัด  และกว่าจะโต อีกครั้ง  ความสมดุลตรงนี้ ได้เสียไปแล้ว   .

ลูกหลาน เราเผชิญปัญหา เพราะว่าเรา ไม่มีเคยแก้ปัญหา ทางสิ่งแวกล้อม และ มนุษย์  เป็นสิ่งแรก  เลย..   เรากำลังซ้ำเติม ให้กับ โลก .

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

7จังหวัดฮือต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

ปัญหาเกิด เพราะ

1. นักลงทุนที่เป็นเอกชน ทำโดยไม่สนใจประชาชน หรือ ชุมชน
2.รัฐ หรือ กระทรวงพลังงาน สนันสนุน ให้ตั้งโรงไฟฟ้า ชีวมวล โดยเอกชน
แต่เรื่องสิ่งแวดล้อม ประชาชน ต้องมาก่อน

อ้างอิง http://www.ftawatch.org/all/news/22571

ศุภกิจ นันทะวรการศุภกิจ นันทะวรการกลุ่ม ประชาชนและเอ็นจีโอ 7 จังหวัด รวมตัวต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล เหตุไม่มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจก่อสร้างไฟฟ้า ระเบียบเปิดให้กำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำอีไอเอ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สนใจชาวบ้าน สร้างปัญหาฝุ่นละออง ส่งหนังสือถึงกกพ.จี้ทบทวนกำหนดทิศทางการตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ ต้องผ่านความเห็นประชาชนก่อน

นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า จากกรณีกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี โดยได้กำหนดเป้าหมายที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลไว้ 3,700 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบแล้ว 1,610 เมกะวัตต์ ที่เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่พบว่าเมื่อมีการนำนโยบายในการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมา ปฏิบัติ พบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชุมชน สร้างความขัดแย้งให้กับชุมชนที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ เชียงราย ลำพูน ตาก ชัยภูมิ ประจวบคีรีขันธ์ ที่ออกมาต่อต้านการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เป็นผลมาจากช่องโหว่ในระเบียบที่กำหนดไว้ว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทำให้ชุมชนขาดโอกาสการมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ หรือมาตรการในการพิจารณาให้ใบอนุญาตอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลิตกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงทำให้เกิดการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง

โดยมีตัวอย่างให้เห็นกรณีของโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ที่ปัจจุบันเปิดดำเนินการทดลองเดินเครื่องแล้ว พบปัญหาฝุ่นละอองปกคลุมพื้นที่ และยังพบปัญหาการปลอมแปลงเอกสารในกระบวนการก่อสร้าง รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้หัวไร่ปลายนาเพื่อขายให้โรงไฟฟ้า เพราะไม้โตเร็วกว่าที่โรงไฟฟ้าปลูกไว้ นอกจากนี้ ยังดึงน้ำจากแม่น้ำพวงมาใช้ ทำให้กระทบต่อการใช้น้ำของครัวเรือนที่อยู่บริเวณโดยรอบ

ส่วนที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อขอความเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ประชาชนกว่า 90 % ไม่เห็นด้วย และไม่ยินยอมให้สร้างโรงไฟฟ้า ทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ส่วนที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปแล้วกว่า 30 % ได้มีการเปิดเวที เพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากการขออนุญาตตั้งแต่แรกเป็นการก่อสร้างอาคาร แต่มาภายหลังได้มาเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแทน

นายศุภกิจ กล่าวอีกว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้หากกระทรวงพลังงานจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลต่อไป ก็ควรที่จะมีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติใหม่ หาแนวทางที่เป็นทางออกร่วมกัน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ออกมา เนื่องจากเวลานี้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกกว่า 100 โครงการที่อยู่ระหว่างการรอใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ หากให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ตัดสินใจก่อสร้างเพียงฝ่ายเดียวปัญหาก็จะเกิดตาม มาอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดทางเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 7 จังหวัด จึงได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เพื่อขอเสนอให้ โรงไฟฟ้า ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และภาครัฐ มาร่วมตกลงกำหนดกรอบกติกาในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นมาใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละจังหวัด ว่าแต่ละจังหวัดมีศักยภาพเหมาะสมกับเชื้อเพลิงประเภทใด ผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่เท่าใด รวมถึงมีเทคโนโลยีอื่นมารองรับหรือไม่ นอกเหนือจากการนำเชื้อเพลิงมาเผาและผลิตไฟฟ้า อย่างเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็สามารถกระจายการตั้งโรงไฟฟ้าไปอยู่ตามที่ต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยลดการขนส่งเชื้อเพลิง หรือการแย่งชิงเชื้อเพลิงนอกพื้นที่ได้ อีกทั้ง ยังช่วยลดการแย่งชิงน้ำในแต่ละพื้นที่ได้ด้วย

ทั้งนี้ หากทางภาครัฐยังไม่เข้ามาดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ นอกจากจะทำให้เกิดความขัดแย้งในแต่ละพื้นที่แล้ว ก็จะทำให้การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ด้วย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ช่วง ฤดูพายุ

พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุจะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด
พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตามสถานที่เกิด กล่าวคือ
พายุเฮอร์ริเคน (hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก
พายุไต้ฝุ่น (typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น
พายุไซโคลน (cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย จะเรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)
พายุโซนร้อน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกำลังลง ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง
พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก
พายุทอร์นาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกว่า นาคเล่นน้ำ (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่นลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง

ายุหมุนในเขตร้อน (Tropical Cyclone) เกิดขึ้นในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 23 1/2 องศาเหนือ และ 23 1/2 องศาใต้ บริเวณก่อตัวของพายุ มักจะมีอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส (80 องศาฟาเรนต์ไฮต์) และลมสงบเงียบเป็นเวลานาน ลักษณะของพายุมีความกดอากาศต่ำ มีเมฆที่ก่อตัวทางตั้ง ตรงศูนย์กลางของพายุจะมีลักษณะกลมหรือว่ากลมรี เรียกว่าตาพายุ ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางประมาน 50-200 กม.ลมจะสงบเงียบ ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน แต่บริเวณรอบๆจะมีลมรุนแรง มีพายุฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งความรุนแรงของพายุเขตร้อนเป็น 3 ระดับคือ
1. พายุดีเปรสชั่น (Depression) เป็นพายุกำลังอ่อน มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 33 น๊อต (62 กม./ชม.)
2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) พายุปานกลาง มีความเร้วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 34-63 น๊อต (63-117 กม./ชม.)
3. พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุที่รุนแรงที่สุด มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 64 น๊อต (118 กม./ชม.)
Velocity Units Converting Table (ตารางแปลงอัตราคมเร็วลม)

m/s = เมตร ต่อ วินาที
km/h = กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
ft/min = ฟุต ต่อ นาที
ft/s = ฟุต ต่อ วินาที
yards/min = หลา ต่อ นาที
mph = เมตร ต่อ ชั่วโมง
knots = น๊อต ต่อ วินาที

อ้างอิงที่ http://www.engineeringtoolbox.com/velocity-units-converter-d_1035.html

อ้างอิง   : http://www.engineeringtoolbox.com/velocity-units-converter-d_849.html

Speed is the rate of covering distance and can expressed as

v = s / t (1)

where

v = velocity (m/s, km/h, mph ..)

s = distance traveled (m, km, miles ..)

t = time taken (s, hours …)

The table below can be used to convert between common speed and velocity units:

Speed
Meter per second
(m/s)
Kilometer per hour
(km/h)
Nautical mile per hour
(knots)
Miles per hour
(mph)
Feet per second
(ft/s)
1.0 3.6 1.9 2.2 3.3
2.0 7.2 3.9 4.5 6.6
3.0 10.8 5.8 6.7 9.8
4.0 14.4 7.8 8.9 13.1
5.0 18.0 9.7 11.2 16.4
6.0 21.6 11.7 13.4 19.7
7.0 25.2 13.6 15.7 23.0
8.0 28.8 15.6 17.9 26.2
9.0 32.4 17.5 20.1 29.5
10.0 36.0 19.4 22.4 32.8
11.0 39.6 21.4 24.6 36.1
12.0 43.2 23.3 26.8 39.4
13.0 46.8 25.3 29.1 42.7
14.0 50.4 27.2 31.3 45.9
15.0 54.0 29.2 33.6 49.2
16.0 57.6 31.1 35.8 52.5
17.0 61.2 33.0 38.0 55.8
18.0 64.8 35.0 40.3 59.1
19.0 68.4 36.9 42.5 62.3
20.0 72.0 38.9 44.7 65.6
21.0 75.6 40.8 47.0 68.9
22.0 79.2 42.8 49.2 72.2
23.0 82.8 44.7 51.5 75.5
24.0 86.4 46.7 53.7 78.7
25.0 90.0 48.6 55.9 82.0
26.0 93.6 50.5 58.2 85.3
27.0 97.2 52.5 60.4 88.6
28.0 100.8 54.4 62.6 91.9
29.0 104.4 56.4 64.9 95.1
30.0 108.0 58.3 67.1 98.4
31.0 111.6 60.3 69.3 101.7
32.0 115.2 62.2 71.6 105.0
33.0 118.8 64.2 73.8 108.3
34.0 122.4 66.1 76.1 111.5
35.0 126.0 68.0 78.3 114.8
36.0 129.6 70.0 80.5 118.1
37.0 133.2 71.9 82.8 121.4
38.0 136.8 73.9 85.0 124.7
39.0 140.4 75.8 87.2 128.0
40.0 144.0 77.8 89.5 131.2
41.0 147.6 79.7 91.7 134.5
42.0 151.2 81.6 94.0 137.8
43.0 154.8 83.6 96.2 141.1
44.0 158.4 85.5 98.4 144.4
45.0 162.0 87.5 100.7 147.6
46.0 165.6 89.4 102.9 150.9
47.0 169.2 91.4 105.1 154.2
48.0 172.8 93.3 107.4 157.5
49.0 176.4 95.3 109.6 160.8
50.0 180.0 97.2 111.9 164.0
Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เชื่อมสายไฟฟ้าจากทะเล เข้าฝั่ง (Grid Connect to offshore Wind farm )

การเชื่อม  ระบบสายส่ง จากกังหันลมในทะเล ก็ เป็นอีกงานที่ทั้งเสี่ยง อันตราย  และต้องเผชิญ ความผิดพลาดสูง นั้นหมายถึงว่า งานทุกๆรายละเอียดต้องเต็มไปด้วยความแม่นยำ และ ความปลอดภัยสูง.. สุดท้าย คือการได้ไฟฟ้า เชื่อมไปยังระบบหลัก และจ่ายออกไปยัง แหล่งปลายทาง.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off