ไปดูเด็กดอย…ปลูกผักด้วยแรงลม

อ้างอิงที่ ไปดูเด็กดอย…ปลูกผักด้วยแรงลมแผนภูมิการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า.

ใคร ที่ได้ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับมหันตภัยทางธรรมชาติถล่มโลกเรื่อง 2012 แล้วคิดว่านั่นเป็นแค่ จินตนาการของผู้สร้างหนังจากฮอลลีวูดล่ะก็ขอให้คิดใหม่ เพราะวันนี้สภาพโลกป่วยไข้ กำลังเข้าขั้นวิกฤติจนนานา ชาติต้องจัดประชุมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากันอย่าง แข็งขัน ซึ่งหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ดีคือ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และส่งผลให้ โลกร้อน ในเมื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ๆมักขยายตัวมาจากปัญหาเล็กๆ ดังนั้น หนทางแก้คือ ต้องเรียนรู้ และจัดการกับปัญหาเล็กๆเหล่านั้น ก่อนที่มันจะลุกลามบานปลาย


สภาพโรงเรียนบนยอดดอย.

เมื่อ เร็วๆนี้ได้รับเชิญจากบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมพิธีส่งมอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการ พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว ให้แก่ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งสุดท้ายจาก 15 แห่งทั่วประเทศที่แคนนอนได้ติดตั้งกังหันลมให้ ไปเห็นแล้วรู้สึกดีใจที่มีภาคเอกชนเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ต้น เหตุ

โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงราว 700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่ราว 20 ไร่เศษ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่จัดสร้างอาคารเรียนในระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2534 “27 ธันวาคม 2564 เปิดสอนระดับอนุบาล 1″ ป.6 มีนักเรียน 192 คน ครูและบุคลากร 9 คน ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ยากจน เป็นชาวเขาเผ่าม้งและมูเซอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงหนีไม่พ้นเรื่องการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า


แปลงปลูกผักไฮโดรโพนิกส์.

“โดย ส่วนตัวไม่ใช่คนพื้นเพที่นี่ แต่ย้ายมาสอนโรงเรียนนี้กว่า 10 ปีแล้วเลยเกิดความผูกพัน ที่ผ่านมาพยายามแก้ปัญหาการตัดไม้ของชาวบ้านอยู่เช่นกัน เริ่มต้นที่สอนให้เด็กๆรักต้นไม้ รวมทั้งเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น จากนั้นค่อยๆขยายผลไปสู่ พ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะพวกเขาไม่รู้ภาษาไทยเลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่เมื่อทางแคนนอนมาติดตั้งกังหันลมให้กับโรงเรียน เราเลยอาศัยสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์การสอน บอกพวกเขาว่า คนอื่นเขายังเห็นความสำคัญของบ้านเราเลย ดังนั้น เรามาช่วยกันรักษาต้นไม้ของเราไว้นะ จะได้ช่วยลดภาวะโลกร้อน พวกเขาก็เริ่มเข้าใจและดีใจที่เห็นสิ่งดีๆเข้ามาในหมู่บ้าน” นางวนิดา จรัสวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้องคนปัจจุบันให้ข้อมูล

ขณะ ที่เด็กๆหลายคนบอกว่า ดีใจและภูมิใจที่เห็นกังหันลมอันใหญ่ๆมาตั้งอยู่ในโรงเรียน และนี่คืออุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา มันทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดใหม่ๆที่จะทำโครงการต่อยอด เพื่อนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นการใช้ไฟฟ้าจากกังหันลมมาสูบน้ำปลูกผัก และการใช้ไฟฟ้ามาเลี้ยงไก่ไข่ไว้เป็นอาหารกลางวัน


รดน้ำผักด้วยพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม.

ด้าน นายสมเกียรติ พาผล ผู้บริหารบริษัทแคนนอนฯ กล่าวถึงโครงการว่า เริ่มขึ้นเนื่องในโอกาสที่บริษัทครบรอบ 15 ปี การดำเนินธุรกิจในเมืองไทย ในปี 2552 ทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญา “เคียวเซ” ของแคนนอนทั่วโลกที่ยึดถือในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์โลกและความสุขของมวลมนุษย์ เราจึงมีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงานสะอาดจากกังหันลม จะเป็นพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อ ประเทศไทย ข้อดีของพลังงานจากกังหันลมผลิตไฟฟ้าคือ เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทิ้งกากและมลภาวะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหา มีระยะเวลาการให้พลังงาน 15-20 ชั่วโมงต่อวัน เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ค่าบำรุงรักษาไม่แพง นับเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่ควรพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่สำคัญ เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีของคนไทย ที่ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มกังหันลมผลิตไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นงานวิจัยของนักวิชาการไทย ซึ่งควรได้รับการสนับสนุน


รอยยิ้มแห่งความสุข.

ทั้ง นี้ เรายังได้ขยายผลของการนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียน บ้านสองพี่น้อง ด้วยการติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชไร้ดิน หรือไฮโดรโพนิกส์ ขนาด 1๚1.6 เมตร จำนวน 2 ชุด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษ อาทิ ผักสลัดต่างๆ คะน้า และผักบุ้ง ประกอบเป็นอาหารกลางวัน เนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้เป็นดินแดง ดินภูเขา ทำให้การปลูกผักชนิดอื่นๆ ทำได้ยากและอาจมีการปนเปื้อนสารพิษ

สำหรับ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่จะติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าทุกแห่ง ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้ คือมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการติดตั้งกังหันลม มีกำลังลมแรงเฉลี่ยตั้งแต่ 2 เมตร/วินาทีขึ้นไป โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวางไม่มีอาคารบดบังทิศทางลม นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เป็นประสบการณ์จริง โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลม 1 กิโลวัตต์ จะถูกนำไปใช้ใน “ห้องสมุดพลังงานสีขาวโดยแคนนอน” ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนได้ปีละ 6,000 บาท ทั้งยังเป็นเสมือนสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจวิธีการทำงานของกังหันลม และการผลิตพลังงานสะอาด


กังหัน 3 ใบเหมาะกับการผลิตไฟฟ้า.

ส่วน การติดตั้งกังหันลม เพื่อนำศักยภาพของพลังงานลมตามธรรมชาติมาใช้ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ จริงหรือไม่ เพียงใด ลองไปดูข้อมูลขององค์กรพลังงานของสหรัฐอเมริกา กระทรวงพลังงานของแคนาดา หน่วยเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักร และหน่วยงานภาครัฐในออสเตรเลีย ซึ่งเผยแพร่ใน www.carbonify.com คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินที่ 1.5 ปอนด์ แต่ถ้าใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1 ตัว จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 120 กิโลวัตต์ (ยูนิต)/เดือน ดังนั้น ถ้าใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้า 15 ตัว จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 21,600 กิโลวัตต์ หรือ 21,600 ยูนิต/ปี และจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 16.2 ตัน/ปี


ห้องสมุดจากพลังงานสะอาด.

“กังหัน ลมผลิตไฟฟ้า 1 ชุด ประกอบด้วยตัวกังหันลม เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์กักเก็บ มีมูลค่าประมาณ 5 แสนบาทต่อชุด หากคิดในแง่ธุรกิจคงไม่คุ้ม เพราะกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนต้องใช้เวลานานหลายสิบปี แต่ถ้ามองในแง่การสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาตนเองและสังคม นับว่าคุ้มเกินคุ้ม” นายสมเกียรติกล่าวทิ้งท้าย.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

SCG TRON

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ในสวน ณ สงขลา

บางครั้ง การมีไฟฟ้าในการยามค่ำคืน เราต้องการ แสงสว่าง วิทยุทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพย์ การสื่อสาร ในท้องที่ ในสวน ในไร่ หรือ ในยามฉุกเฉิน นี้ไม่ได้เป้นเพียงแค่ความคุ้มค่าในเรื่องของติดตั้งเท่านั้น
และ สิ่งที่มองไม่เห็นคือ คุณได้ช่วยลดโลกร้อนขึ้นอีก 1 หลัง ช่วยลดการเผลาน้ำมัน ถ่านหิน แก๊ส ถ้าเทียบแล้ว คุณต้องใช้ ถ่านหินราวๆ 250 กก ต่อหลอดไฟฟ้าไส้ 1  หลอด  (อ้างอิงหนังสือ NG)
อย่างที่สอง รู้สึก กับ ความอิสระด้านพลังงาน ผลิตได้เอง

มาร่วมกัน ให้ได้พลังงงาน   ลงมือ อย่าฝัน (ลอยๆ).

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ผู้ค้าน้ำมัน ต้องยอมรับความจริง มันเกิดแล้ว (Charge smart Grid)

นี้มันไม่ใช่อนาคต ทุกๆแห่งหน จะเต็มไป ด้วยเสาชาร์ทแบตเตอร์รี่  (Charge smart Grid)แน่นอนไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหน  สถานที่จอด  บนห้างสรรพสินค้า ที่ทำงาน หรือ ที่บ้าน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย เพื่อนๆ  ข้างถนน ฟุตบาท  สวนสาธารณะ

โลกกำลังเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน  เราทุกคนกำหนดชะตาโลก ไม่ใช่ผู้ค้าน้ำมันเท่านั้น  พวกเราจะไม่ปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศ   ไม่งั้นโลกจะหันกลับ มาเล่น .. ทุกๆคน.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

แหล่งต้นน้ำ ที่มีพลังงานมหาศาล ที่สุด คือ พลังงานอะไร ??

ข้าราชการ บอกว่า นิวเคลียร์  ,พลังน้ำ
นักวิจัยพลังงาน บอกว่า พลังงานไบโอ
นักวิศวกรรม บอกว่า น้ำมัน ,  แก๊ส ,ถ่านหิน

ชาวบ้าน , คนใช้ไฟฟ้า  (End User)  “มันมาตาม สายส่งการไฟฟ้า”

นักวิทยาศาสาตร์บอกว่า  พลังงงาน จากอาทิตย์ ..

นี้เป็นกราฟแสดงถึง  พลังงาน ทางตรง  ไม่ต้องอ้อมไป อ้อมมา   และเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด  ไม่ว่าจะเป้นการ ถ่ายโอนพลังงานนี้ไปอยู่ในรูป  ความร้อน แสง  ลม . ฝน เกิดสรรสิ่งทั้งมวล…​ ที่มวลมนุษยชาติได้รับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

Grid tie Inverter ( ฉบับ Open source ให้ฟรีๆ แต่ไปทำใช้เอง)

ครั้งที่แล้ว ทีมงานไทยวินด์มิลล์ ได้เสนอ เรื่อง Grid tie Inverter หลักการเชื่อมต่อ  แต่วันนี้เราจะเสนอการทำ Grid Tie Inverter ขึ้นมาใช้เอง  ทุกขบวนการขั้นตอนการทำ การเขียนโปรแกรม  ส่วนควบคุม  ได้ถูกรังสรรค์ อธิบายทุกรายละเอียด

หวังว่า จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อยอดให้ทำงานดีขึ้น เยอะขึ้น ฉลาดขึ้น ไอเดียใหม่ๆ   ขอยกเครดิตให้ ผู้สร้าง ผู้คิดเริ่มต้น  และให้ความรู้

Open source หมายถึง การเปิดเผยรายเอียด โครงสร้าง และ คำอธิบาย   อาจจะมีกฎระเบียบให้ปฏิบัติ ในเรื่องของ สิทธิบัตร (Patent Public )
วิธีสร้าง http://www.timnolan.com/index.php?page=solar-grid-intertie-inverter

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ญี่ปุ๋น กำลังหาทางออก หันหัวเรือเรื่องพลังงานอีกครั้ง

จากการรายของ Recharge เว็บไซท์อันโด่งดัง เรื่อง Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน พลังงานยั่งยืน)   ญี่ปุ๋นกำลังเจอชะตากรรม หรือ เผชิญหน้า กับแก้ปัญหานิวเคลียร์  ยังไม่มีหน่วยงานไหน เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงว่าใช้ไปเท่าไร??? กับกรณีนี้

ย้อนหลังก่อนหน้านี้ เป้นเวลาหลายสิบปี  พวกเขาให้ความรู้กับชาวบ้าน และทำความเข้าใจ  เรื่องการตั้งโรงไฟฟ้านิวเครียร์ และในที่สุด วันนี้ เหตุที่เกิดขึ้น  เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ของภัยใกล้ตัว  กับการใช้ไฟฟ้าแบบ ไม่ให้ชาวบ้านต้องคิดอะไรมาก

นายกญี่ปุ๋น เข้าเยี่ยมกลุ่ม ผู้อพยพ (ซึ่งปัจจจุบัน พวกเขาต้องออกจากบ้านที่เขาอยู่)  ห่างจากโรงไฟฟ้า ไปมากกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่มีทีท่า ว่าจะหยุดรอยรั่วได้อย่างสิ้นเชิง

Recharge ได้สัมภาษณ์ นาย ยูชิโนริ อูเอดะ  หัวหน้าสมาคมพลังงานกังหันลม  ถึงการใช้พลังงานกังหันลมในเมือง ฟูกูชิมะ
และ ยังพูดเถึง ญ๊่ปุ๋นนั้นมีงาน วิจัยเรื่อง โซล่าร์เซล ของ บริษัทใหญ่ๆ แบบสุดยอด …. แต่..

อ่านบทความเต็มๆได้ที่

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

งานประกวดสร้างบ้าน Solar Decathlon 2011 จัดโดย Dept of Energy USA

งานประกวด Solar Decathlon  โดยมีแนวคิดให้สร้างบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากโซล่าร์เป็นหลัก นี้ไม่ใช่โมเดลเท่านั้น บ้านทุกหลังต้องสร้างเสร็จพร้อมใช้    ไม่เพียงแต่ทำบ้านใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์เท่านั้น  การใช้วัสดุต่างๆ ต้องถูกออกแบบ ได้อย่างลงตัว ถ้าใครทำมาแบบ ผักชีโรยหน้า อย่าหวังได้คะแนนจากคณะกรรมการ .

ดูเพิ่มที่ http://www.flickr.com/photos/solar_decathlon

The Southern California Institute of Architecture and California Institute of Technology’s Solar

University of Tennessee’s Solar

Team Tidewater Virginia’s Solar

Team Florida’s Solar Decathlon

University of Hawaii’s Solar

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

วิจัยแสงอาทิตย์ปูทางสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

น้ำมันก็แพง เชื้อเพลิงก็ใกล้จะหมดจากโลก พลังงานทดแทนจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ต้องเร่งสรรหา ในหลายประเทศก็นำมาใช้กันอย่างจริงจังบ้างแล้ว โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไทยมีเกือบตลอดปีน่าจะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องนี้ นักวิจัยไทยจึงศึกษาศักยภาพแสง เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต

ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ศึกษาถึงศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยในอนาคต

ผศ.ดร.จรุง แสง ลักษณะบุญส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร กล่าวว่า นับวันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลก็เหลือน้อยลงทุกที ฉะนั้นจึงต้องหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงและจะเข้ามามี บทบาทมากในอนาคต ทางทีมวิจัยจึงได้ศึกษาถึงศักยภาพของรังสีดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทยกับ ความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง ซึ่งขึ้นตรงกับรังสีตรงของดวงอาทิตย์ (direct normal irradiance)

ระบบ ความร้อนแบบรวมแสงอาทิตย์จะต้องมีแผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ไปรวมกัน ณ จุดเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนอย่างมหาศาลตรงบริเวณนั้น และจะต้องมีน้ำมันเป็นตัวนำพลังงานความร้อนไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อต้ม น้ำให้เดือดต่อไป ระบบนี้จะมีศักยภาพสูงเมื่อตั้งอยู่ในบริเวณที่มีค่ารังสีตรงของดวงอาทิตย์ สูง แต่ข้อมูลดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน ที่มีอยู่ก็เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้น พื้นที่อื่นในประเทศยังไม่มีข้อมูล จึงจำเป็นต้องศึกษา เพื่อจะได้ทราบแน่ชัดว่าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีศักยภาพหรือไม่ อย่างไร” ผศ.ดร.จรุงแสง หนึ่งในทีมวิจัยอธิบาย

ทีมวิจัยได้ ศึกษาความเข้มของรังสีตรงโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภาคพื้นดินในช่วงปี 2538-2545 และจัดทำเป็นแผนที่ความเข้มรังสีตรงที่บริเวณต่างๆ พบว่าบริเวณที่มีความเข้มรังสีตรงสูงจะเป็นพื้นที่บางส่วนในภาคกลางและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1,350-1,400 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี (kWh/m2-yr)

ผศ.ดร.จรุง แสง อธิบายว่า หลังจากนั้นก็จำลองการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า 3 แบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และพื้นที่ใน จ.อุบลราชธานี เพราะมีค่ารังสีตรงสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ผลที่ได้คือ ระบบ ผลิตไฟฟ้าแบบพาราโบลา แบบหอคอย และแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 18.0, 25.1 และ 10.7 กิกะวัตต์ต่อปี (GWh/yr) และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุน พบว่าแบบพาราโบลามีต้นทุนการผลิตต่ำสุด คือ 9.77 บาทต่อกิโลวัตต์ (บาท/kWh) ซึ่งนับว่ารังสีดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทยมีศักยภาพมากพอกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีนี้

อย่างไร ก็ดี การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาลและ กระทรวงพลังงานต้องพิจารณาต่อไปอีก ส่วนผลงานวิจัยดังกล่าวนั้น ผศ.ดร.จรุงแสง บอกว่ายินดีเผยแพร่ หากหน่วยงานไหนหรือบุคคลใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 034-270761

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

วารสารรักษ์พลังงาน

วารสารรักษ์พลังงาน

แผนการ(ดีๆ)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  (ลองโหลดอ่าน)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed