การสร้างกังหันลม ฉบับย่อ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

แบตเตอร์รี่ เก็บไฟฟ้า ระดับ เมกะวัตต์ MW

เป็นที่รู้กันว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ ลม แสงแดด นั้น   เนื่องจากการจ่ายไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ และผลิตอย่างต่อเนื่อง  ผู้ช่วยที่ยังต้องใช้นั้นคือ แบตเตอร์รี่  มีใครบ้างที่ซื้อรถ เบนซ์  พอร์ช   เฟอรารี่ ราคาหูดับ ไม่มีแบตเตอร์รี่  แน่นอน… ก็ยังต้องมีแบตเตอร์รี่  ไว้ใช้ในยามไม่ได้ติดเครื่องยนต์  หรือ เอาไว้ทำให้เครื่องยนต์ทำงานเริ่มแรก   .

นี้เป็น แบตเตอร์รี่ ที่ใช้ไว้เก็บ พลังงานไฟฟ้าระดับ เมกะวัตต์  (MW)  เพื่อทำการเก็บไฟฟ้าไว้ในยาม ช่วงการใช้ไฟฟ้าช่วง พีคสุด ของการใช้ไฟฟ้า หรือ   เวลาที่ต้องการ ให้ พลังงานไฟฟ้านั้น เมื่อไรก็ได้ .. ไปดูกันว่ามันใหญ่ ขนาดไหน

และ ก็เป้นที่รู้ ๆ กันกว่า แบตเตอร์รี่ . หมดอายุแล้วทิ้งก็ยังเป้นอันตราย.  แถมยังมีราคาแพง .(เพราะเป็นสินค้าควบคุม ภาษี และต้องใช้เทคโนโลยี่สูงในการผลิต และ สารอันตรายบางอย่าง )

อ้างอิงที่  การจัดการพลังงานไฟฟ้า แบบฉลาด  smart grid

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

คุณสามารถ มีโรงไฟฟ้าส่วนตัว และ ทำเองได้ด้วย

การหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป้นการประหยัดไฟฟ้า เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแบกภาระอันหนักน่วง ของผู้ผลิตไฟฟ้า
แต่ถ้ามองกลับ วันนี้ คุณสามารถ สร้างโรงไฟฟ้า ผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายในบ้านเอง จาก พลังงานลม และ แดด   และต้องเน้นต้องเป็นสิ่งเราทำเอง   ซื้อเมื่อไรนั้นคือ ต้องขาดทุน ..ตั้งแต่แรกเริ่ม..​เพราะ อนาคต ราคาย่อมขึ้นเสมอ..

เราไม่สามารถ มีโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ตั้งไว้หน้าบ้าน เราเองได้  .  แต่เรามี กังหันลม ที่ทำเองตั้งไว้หน้าบ้านได้ (ช่วยประหยัดเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก. สุดคุ้ม หาร 2 )

เอาลองคิดดู  หลังจากที่เราไม่อยู่บ้าน (เพราะออกจากบ้านไปทำงาน )  ตอนกลางวัน-ถึงเย็น  หรือ หลังจากเวลาเรานอนไปแล้ว   บ้านแต่หลัง  มีโรงงานผลิตไฟฟ้าของเรา ผลิตไฟฟ้าออกไป  ได้อย่างน้อย คนล่ะ 1,000 Watt  หรือ 1 หน่วย ต่อวัน ..โลภน้อย

ถ้า  5,000 หลัง  *  เข้าไป   1,000 *  5,000  = 5,000,000 Watt     พลังงานมหาศาล  ..

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

จงรักษามวลมนุษย์ ด้วยพลังสีเขียว และปลอดภัย

จงอย่าเงียบ . รักโลก  รักเมืองไทย…  … อย่าทำให้โลก ต้องแตกดับ และไร้แสงอาทิตย์.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

Geothermal Power Plant (พลังานความร้่อนจากน้ำร้อนใต้ดิน)

วันนี้ เราจะมาทัวร์กับ เทคโนโลยี่ด้านพลังงานอีกอันหนึ่ง ที่กำลังนำมาทดแทนพลังงาน น้ำมัน แก็ส และ นิวเครียร์​   การทำงานต่างๆ จะเหมือนกับ การขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งจะต้องเจาะลงไปถึง หลายๆ กิโลเมตร เพื่อน้ำจากท่อส่งไปใต้ดินแล้วย้อนกลับมาในรูปของ นำ้ร้อนแรงดันสูง  เชิญทัวร์..​ได้เลยย

(แต่ปัญหาใหญ่ กำลังกังวน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไ่ม่ เรื่อง การเจาะลึกลงไปในใต้ดิน  การระเบิด และ แผ่นดินไหว ได้หรือไม่  ดูได้ที  The Risk of Earthquakes Makes Geothermal Energy Unrealistic )

อ้างอิงที่  http://www.rasertech.com/geothermal/geothermal-gallery/power-produced-at-thermo-nov-dec-2008

หรือ  http://www.rasertech.com

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

400 MW (พลังงานหอคอยแสงแดด)

ต้องบอกว่าเป็น เม็กกะโปรเจ็ค ที่ช่วยโลกร้อนอีก 1  โปรเจ็ค ต้องใช้เงินอย่างน้อยประมาณ $30 m.   (ราคาถูกสุดๆ กว่า CSP ระบบน้ำร้อนหอคอย ) ในการก่อสร้าง  และผลิตไฟฟ้า 400Mw   หรือใช้กับครัวเรือน ~ 2,000,00  หลัง   แล้วการทำงานเป้นอย่างไร ดูรูปข้างล่าง​​ ..ง่ายจริงๆ .   ตัวต้นแบบ ตอนนี้ได้ทำการทดลองที่ ประเทศเสปน ขนาด 50 Kw  ได้ประสพผลสำเร็จ นำสู่ธุรกิจพลังงงานขนาดใหญ่ระดับ > 100 Mw

ดูข้อมูลเต็มที่ http://www.enviromission.com.au/EVM/content/technology_technologyover.html

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

อนาคต เลือกทางเดินได้.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ขั้นตอนการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

เรามาประหยัดไฟ เทียบกันเห็นๆ

เรามาปลูกจิตสำนึก การใช้งานแสงสว่าง ของหลอดไฟฟ้า ว่าสามารถ ลดพลังงานไฟฟ้าได้มากแค่ไหน
ถึงเวลา แล้ว ที่เราต้องใส่ใจ กับคำว่า ประหยัด .  เลือกหลอดประหยัดไฟรุ่นใหม่  (LED) ขนาดให้เหมาะสมกับ พื้นที่

นี้คือ ข้อเทียบ ของหลอดไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง กับ อีก ยี่ห้อหนึ่ง

อ้างอิงที่ http://www.greenpacks.org/2008/03/24/luxims-plasma-lightbulb-tiny-and-ultra-efficient/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ฝรั่งเศส ถูกกดดันจากประชาชน

ประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็น ประเทศที่ไม่ได้สนใจ และแยแส พลังงานที่ได้มา แสงแดด และ ลม มานาน หลายนับทศวรรษเพราะว่า ประเทศฝรั่งเศส นั้นสร้างโรงไฟฟ้านิวเครียร์ เป็นพลังงงานหลักของประเทศ  แต่ในยุคนี้ ประชาชนเริ่มกดดันให้รัฐบาลหันมาใช้พลังงานที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งเป็นกระแสของชาวโลก  ทำให้เกิดโครงการสร้างตำนาน  พลังงงาน จากโซล่าร์เซล ทีใหญที่สุด ในฝรั่ง นับได้ว่ารัฐบาลนั้น  เริ่มห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเกณณ์  ได้รับคะแนนไปเต็ม ๆ

อ้างอิงที่  :  จากตัวเลขดังกล่าวแสดงถึง โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ลดลงอย่างน่าสนใจ ..
ประเทศที่ให้ความสำคัญ  เรื่องการ ปิด โรงไฟฟ้านิวเครียร์ภายในไม่เกิน ปี2020  นั้นก็คือ
ประเทศเยอรมันนี  ได้
ประกาศอย่างเป็นทางการ “Renewble Over  Nuclear” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังงานแสงอาทิตย์​ (PV) อย่างมาก

http://www.guardian.co.uk/environment/picture/2011/may/26/solar-photovoltaic-france?CMP=twt_gu

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off