SCG TRON

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ในสวน ณ สงขลา

บางครั้ง การมีไฟฟ้าในการยามค่ำคืน เราต้องการ แสงสว่าง วิทยุทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพย์ การสื่อสาร ในท้องที่ ในสวน ในไร่ หรือ ในยามฉุกเฉิน นี้ไม่ได้เป้นเพียงแค่ความคุ้มค่าในเรื่องของติดตั้งเท่านั้น
และ สิ่งที่มองไม่เห็นคือ คุณได้ช่วยลดโลกร้อนขึ้นอีก 1 หลัง ช่วยลดการเผลาน้ำมัน ถ่านหิน แก๊ส ถ้าเทียบแล้ว คุณต้องใช้ ถ่านหินราวๆ 250 กก ต่อหลอดไฟฟ้าไส้ 1  หลอด  (อ้างอิงหนังสือ NG)
อย่างที่สอง รู้สึก กับ ความอิสระด้านพลังงาน ผลิตได้เอง

มาร่วมกัน ให้ได้พลังงงาน   ลงมือ อย่าฝัน (ลอยๆ).

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ผู้ค้าน้ำมัน ต้องยอมรับความจริง มันเกิดแล้ว (Charge smart Grid)

นี้มันไม่ใช่อนาคต ทุกๆแห่งหน จะเต็มไป ด้วยเสาชาร์ทแบตเตอร์รี่  (Charge smart Grid)แน่นอนไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหน  สถานที่จอด  บนห้างสรรพสินค้า ที่ทำงาน หรือ ที่บ้าน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย เพื่อนๆ  ข้างถนน ฟุตบาท  สวนสาธารณะ

โลกกำลังเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน  เราทุกคนกำหนดชะตาโลก ไม่ใช่ผู้ค้าน้ำมันเท่านั้น  พวกเราจะไม่ปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศ   ไม่งั้นโลกจะหันกลับ มาเล่น .. ทุกๆคน.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

แหล่งต้นน้ำ ที่มีพลังงานมหาศาล ที่สุด คือ พลังงานอะไร ??

ข้าราชการ บอกว่า นิวเคลียร์  ,พลังน้ำ
นักวิจัยพลังงาน บอกว่า พลังงานไบโอ
นักวิศวกรรม บอกว่า น้ำมัน ,  แก๊ส ,ถ่านหิน

ชาวบ้าน , คนใช้ไฟฟ้า  (End User)  “มันมาตาม สายส่งการไฟฟ้า”

นักวิทยาศาสาตร์บอกว่า  พลังงงาน จากอาทิตย์ ..

นี้เป็นกราฟแสดงถึง  พลังงาน ทางตรง  ไม่ต้องอ้อมไป อ้อมมา   และเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด  ไม่ว่าจะเป้นการ ถ่ายโอนพลังงานนี้ไปอยู่ในรูป  ความร้อน แสง  ลม . ฝน เกิดสรรสิ่งทั้งมวล…​ ที่มวลมนุษยชาติได้รับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

Grid tie Inverter ( ฉบับ Open source ให้ฟรีๆ แต่ไปทำใช้เอง)

ครั้งที่แล้ว ทีมงานไทยวินด์มิลล์ ได้เสนอ เรื่อง Grid tie Inverter หลักการเชื่อมต่อ  แต่วันนี้เราจะเสนอการทำ Grid Tie Inverter ขึ้นมาใช้เอง  ทุกขบวนการขั้นตอนการทำ การเขียนโปรแกรม  ส่วนควบคุม  ได้ถูกรังสรรค์ อธิบายทุกรายละเอียด

หวังว่า จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อยอดให้ทำงานดีขึ้น เยอะขึ้น ฉลาดขึ้น ไอเดียใหม่ๆ   ขอยกเครดิตให้ ผู้สร้าง ผู้คิดเริ่มต้น  และให้ความรู้

Open source หมายถึง การเปิดเผยรายเอียด โครงสร้าง และ คำอธิบาย   อาจจะมีกฎระเบียบให้ปฏิบัติ ในเรื่องของ สิทธิบัตร (Patent Public )
วิธีสร้าง http://www.timnolan.com/index.php?page=solar-grid-intertie-inverter

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ญี่ปุ๋น กำลังหาทางออก หันหัวเรือเรื่องพลังงานอีกครั้ง

จากการรายของ Recharge เว็บไซท์อันโด่งดัง เรื่อง Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน พลังงานยั่งยืน)   ญี่ปุ๋นกำลังเจอชะตากรรม หรือ เผชิญหน้า กับแก้ปัญหานิวเคลียร์  ยังไม่มีหน่วยงานไหน เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงว่าใช้ไปเท่าไร??? กับกรณีนี้

ย้อนหลังก่อนหน้านี้ เป้นเวลาหลายสิบปี  พวกเขาให้ความรู้กับชาวบ้าน และทำความเข้าใจ  เรื่องการตั้งโรงไฟฟ้านิวเครียร์ และในที่สุด วันนี้ เหตุที่เกิดขึ้น  เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ของภัยใกล้ตัว  กับการใช้ไฟฟ้าแบบ ไม่ให้ชาวบ้านต้องคิดอะไรมาก

นายกญี่ปุ๋น เข้าเยี่ยมกลุ่ม ผู้อพยพ (ซึ่งปัจจจุบัน พวกเขาต้องออกจากบ้านที่เขาอยู่)  ห่างจากโรงไฟฟ้า ไปมากกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่มีทีท่า ว่าจะหยุดรอยรั่วได้อย่างสิ้นเชิง

Recharge ได้สัมภาษณ์ นาย ยูชิโนริ อูเอดะ  หัวหน้าสมาคมพลังงานกังหันลม  ถึงการใช้พลังงานกังหันลมในเมือง ฟูกูชิมะ
และ ยังพูดเถึง ญ๊่ปุ๋นนั้นมีงาน วิจัยเรื่อง โซล่าร์เซล ของ บริษัทใหญ่ๆ แบบสุดยอด …. แต่..

อ่านบทความเต็มๆได้ที่

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

งานประกวดสร้างบ้าน Solar Decathlon 2011 จัดโดย Dept of Energy USA

งานประกวด Solar Decathlon  โดยมีแนวคิดให้สร้างบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากโซล่าร์เป็นหลัก นี้ไม่ใช่โมเดลเท่านั้น บ้านทุกหลังต้องสร้างเสร็จพร้อมใช้    ไม่เพียงแต่ทำบ้านใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์เท่านั้น  การใช้วัสดุต่างๆ ต้องถูกออกแบบ ได้อย่างลงตัว ถ้าใครทำมาแบบ ผักชีโรยหน้า อย่าหวังได้คะแนนจากคณะกรรมการ .

ดูเพิ่มที่ http://www.flickr.com/photos/solar_decathlon

The Southern California Institute of Architecture and California Institute of Technology’s Solar

University of Tennessee’s Solar

Team Tidewater Virginia’s Solar

Team Florida’s Solar Decathlon

University of Hawaii’s Solar

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

วิจัยแสงอาทิตย์ปูทางสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

น้ำมันก็แพง เชื้อเพลิงก็ใกล้จะหมดจากโลก พลังงานทดแทนจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ต้องเร่งสรรหา ในหลายประเทศก็นำมาใช้กันอย่างจริงจังบ้างแล้ว โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไทยมีเกือบตลอดปีน่าจะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องนี้ นักวิจัยไทยจึงศึกษาศักยภาพแสง เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต

ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ศึกษาถึงศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยในอนาคต

ผศ.ดร.จรุง แสง ลักษณะบุญส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร กล่าวว่า นับวันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลก็เหลือน้อยลงทุกที ฉะนั้นจึงต้องหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงและจะเข้ามามี บทบาทมากในอนาคต ทางทีมวิจัยจึงได้ศึกษาถึงศักยภาพของรังสีดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทยกับ ความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง ซึ่งขึ้นตรงกับรังสีตรงของดวงอาทิตย์ (direct normal irradiance)

ระบบ ความร้อนแบบรวมแสงอาทิตย์จะต้องมีแผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ไปรวมกัน ณ จุดเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนอย่างมหาศาลตรงบริเวณนั้น และจะต้องมีน้ำมันเป็นตัวนำพลังงานความร้อนไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อต้ม น้ำให้เดือดต่อไป ระบบนี้จะมีศักยภาพสูงเมื่อตั้งอยู่ในบริเวณที่มีค่ารังสีตรงของดวงอาทิตย์ สูง แต่ข้อมูลดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน ที่มีอยู่ก็เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้น พื้นที่อื่นในประเทศยังไม่มีข้อมูล จึงจำเป็นต้องศึกษา เพื่อจะได้ทราบแน่ชัดว่าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีศักยภาพหรือไม่ อย่างไร” ผศ.ดร.จรุงแสง หนึ่งในทีมวิจัยอธิบาย

ทีมวิจัยได้ ศึกษาความเข้มของรังสีตรงโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภาคพื้นดินในช่วงปี 2538-2545 และจัดทำเป็นแผนที่ความเข้มรังสีตรงที่บริเวณต่างๆ พบว่าบริเวณที่มีความเข้มรังสีตรงสูงจะเป็นพื้นที่บางส่วนในภาคกลางและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1,350-1,400 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี (kWh/m2-yr)

ผศ.ดร.จรุง แสง อธิบายว่า หลังจากนั้นก็จำลองการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า 3 แบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และพื้นที่ใน จ.อุบลราชธานี เพราะมีค่ารังสีตรงสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ผลที่ได้คือ ระบบ ผลิตไฟฟ้าแบบพาราโบลา แบบหอคอย และแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 18.0, 25.1 และ 10.7 กิกะวัตต์ต่อปี (GWh/yr) และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุน พบว่าแบบพาราโบลามีต้นทุนการผลิตต่ำสุด คือ 9.77 บาทต่อกิโลวัตต์ (บาท/kWh) ซึ่งนับว่ารังสีดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทยมีศักยภาพมากพอกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีนี้

อย่างไร ก็ดี การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาลและ กระทรวงพลังงานต้องพิจารณาต่อไปอีก ส่วนผลงานวิจัยดังกล่าวนั้น ผศ.ดร.จรุงแสง บอกว่ายินดีเผยแพร่ หากหน่วยงานไหนหรือบุคคลใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 034-270761

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

วารสารรักษ์พลังงาน

วารสารรักษ์พลังงาน

แผนการ(ดีๆ)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  (ลองโหลดอ่าน)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ดร.แดน แนะไทยทุ่มวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ แก้วิกฤตเศรษฐกิจระยะยาว (น่าจะสมัคร นายกรัฐ๐)

ดร.แดน ชี้ต้องใช้วิทย์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมไหนสร้างองค์ความรู้ได้ก่อนมีโอกาสร่ำรวยก่อนเพื่อน แนะรัฐบาลไทยควรเห็นความสำคัญและลงทุนวิจัยให้มากกว่าที่ผ่านมา พร้อมจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้วย เน้นที่จุดเด่นของประเทศ ด้าน วว. สนองนโยบายกระทรวงวิทย์ ด้วยงานวิจัยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เน้นวิจัยอาหาร พลังงานทดแทน ควบคู่ให้บริการวิทยาศาสตร์แก่ภาคเอกชน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ หรือ ดร.แดน ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์…พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก” ในงานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวที่จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 52 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ เข้าร่วมด้วย พร้อมกับสื่อมวลชนและผู้แทนจากภาคเอกชนอีกมากมาย

ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 70-80 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัย

ตั้งแต่ยุคที่มนุษย์เริ่มล่าสัตว์เป็นอาหาร มีการประดิษฐ์เครื่องมือในการล่าสัตว์ และเมื่อเริ่มหันมาทำการเพาะปลูก ก็มีการคิดค้นเทคโนโลยีการเกษตร กระทั่งมีผู้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำได้ ก็ทำให้สามารถผลิตได้มากขึ้น ขยายตลาดได้กว้างไกลขึ้น และเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสังคมไหนที่เข้าสู่ระบบนั้นๆได้ก่อน หรือสร้างองค์ความรู้นั้นได้ก่อน จะกลายเป็นมหาอำนาจและมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

“ไม่มีเศรษฐกิจยุคใดก้าวหน้าได้โดยปราศจากองค์ความรู้ องค์ความรู้เป็นตัวสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็หมายถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะทำให้มีความสามารถในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความคุ้มทุน และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ถ้าเราไม่สร้างองค์ความรู้เป็นของตัวเอง ก็จะต้องล้าหลังและตามประเทศอื่นเรื่อยไป” ดร.เกรียงศักดิ์กล่าว

ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ให้การ สนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ภาคอุตสาหกรรมมากเท่าที่ควร มีการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อย ผลที่ได้จึงน้อยตามไปด้วย

และประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยมาก เมื่อเทียบกับสัดส่วนของสังคม และบริบทของสังคมไทยก็ยังไม่เอื้อให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัย รวมถึงขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานวิจัย

“ต้องแก้ไขให้ถูกจุด ทำให้สังคมไทยเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น รัฐบาล จะต้องทุ่มทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากกว่านี้ โดยพุ่งเป้าไปที่จุดเด่นของประเทศ เช่น สมุนไพร และพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะประเทศไทยมีพืชสมุนไพรจำนวนมาก และมีแสงแดดตลอดทั้งปี ควรทำให้ไทยเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในเรื่องเหล่านี้ให้ได้” ” ดร.เกรียงศักดิ์ชี้แนะ

นอกจากนั้น ภาคเอกชนก็ต้องร่วมลงทุนสนับสนุนงานวิจัยด้วยเช่นกัน โดยที่รัฐบาลต้องสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนด้วย และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ภาคเอกชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม

ด้านนายสุรพล วัฒนวงศ์ รักษาการผู้ว่าการ วว. เปิดเผยกับ สื่อมวลชนและทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ว่า วว. ผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดสู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น อาหารแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร บล็อคประสานจากดิน ปุ๋ยอินทรีย์ และเครื่องจักรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และในระยะหลังๆ มานี้ วว. มุ่งเน้นวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคเอกชนมากขึ้น ทำให้ผลสำเร็จถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

อีกทั้งนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็มุ่งที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติอยู่ แล้วด้วย และในการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาข้อมูล ดูความต้องการของภาคเอกชน เพื่อวางแผนงานวิจัยในปีต่อๆไป โดยเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่ อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, พลังงานและสิ่งแวดล้อม และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ประเทศเรามีผลผลิตจากการเกษตรจำนวนมาก เราจะสามารถนำอะไรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรบ้าง เรื่องพลังงานทดแทนเราก็ศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องศึกษาการผลิตในปริมาณมากขึ้น การทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น หรือศึกษาหาวัตถุดิบที่เหมาะสมจะนำมาใช้มากที่สุด ซึ่งไม่แน่ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเราอาจได้ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองในประเทศไทย” รักษาการผู้ว่าการ วว. กล่าว.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed