เตา .พลังงานแสง จากดวงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกล

เตา หรือ จาน รับแสงรังสี  จากดวงอาทิตย์ ด้วยการดีไซด์  ทำด้วยวัสดุ จากฟิมล์สะท้อนแสง  และ นำเทคโนโลยี่ Open souce มาใช้เกิดการหมุนตามดวงอาทิตย์ได้ด้วย  รูปร่างไม่ใหญ่ กะทัดเหมาะสำหรับ พื้นที่ห่างไกล หรือ พกติดรถ ไว้ในยามที่มีแสงแดดร้อน
และกับเหตุต้น คำถาม   Why  Cook Solar

อ้างอิง : http://www.solaribex.com

หมายเหตุ :
http://www.solaribex.com/#!features/vstc3=tracking
Sun Tracker  :  ตัวจับการหมุนของแสงพระอาทิตย์
Arduino :  เป็น Opensource ควบคุมทางอิเล็คทรอนิค

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

เราไม่เพียงเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย เราต้องการเปลี่ยนโลก

ถ้าคุณคิดอะไร ขึ้นมาเกี่ยวกับการผลิต  อาหาร พลังงาน  หรืออะไรที่เป็นผลผลิต   สิ่งเหล่านั้น เป็นผลต่อระยะยาว ผลกระทบต่อลูกหลาน เหลน พวกเราหรือไม่  จะให้พวกเขาชื่นชม หรือ คอยด่าตามก้น    เปลี่ยนความคิดเดิมๆ

Posted in Stirling Engine (พลังงานความร้อน), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

Solar Stirling Engine พลังงานแสงแดด แห่งอนาคต (เพราะโลกมัน!ร้อน)

เมื่อมีลม เราก็ใช้ ลม ผลิตไฟฟ้า     เมื่อมีแดด เราก็สร้าง พาราโบลาร์รวมแสงแดด  ส่งผ่านสะสารความร้อน ให้เป็นพลังไฟฟ้า ด้วย  Solar Stirling  Engine  ซะเลย

มีใครหุงข้าว ทำกับข้าว ด้วยพลังงาน จากแสงอาทิตย์    แน่นอนคงไม่มีใครทำแบบนั้นแน่นอน…..

นี้เป็น เมกะโปรเจค (ไม่เกี่ยวกับ รัฐบาล )   งานวิจัยทดลองที่ประสพผลสำเร็จ (และก็กลายเป็น productไปแล้ว) ใช้กับประเทศ ที่มีอุหภูมิสูง หรือ ประเทศที่มีแสงแดด  ในพื้นทีต่อปี ต่อเดือน ต่อสัปดาห์ ต่อวัน ต่อชัว่โมง ต่อนาที ต่อวินาที  ค่อนข้างเยอะ (ประเทศไทย ก็เป้นอีกประเทศหนึ่งที่มีความสามารถสูง กว่า ยุโรป)

ซึ่งหลักการทำงาน ง่ายๆคือ การรวมแสง ไปยัง เครื่อง Stirling  Engine ซึ่งเครื่องนี้ จะทำหน้าที่เปลี่ยน สะสารความร้อน เป็น หลักเชิงกล  เกิดการหมุน ไปยังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า  สามารถ ผลิตไฟฟ้าได้ตัวล่ะ (ของ SunCatcher) 25-kilowatt  และ สามารถทำได้ถึง  1MW to 1,000MW

(เรื่องราคา ไม่ต้องพูดถึง ขั้นต้นๆ ประมาณ  30,000 EUR [ยูโร] ต่อจาน ราคาอ้างอิงจากบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งในเยอรมันนี  รวมภาษีแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าติดตั้ง   ขนาด  Diameter  ประมาณ เกือบ 2  วา กว่าๆ ให้กำลัง  3Kw  ความร้อนได้  11Kw  ประสิทธิภาพระบบ 25%  Up)

หมายเหตุ ( Solar Stirling  Engine อาศัยหลัก ความแตกต่างของ อุณหภูมิ)
อ้างอิง SES  :  http://www.stirlingenergy.com/manufacturing.htm


Posted in Stirling Engine (พลังงานความร้อน), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

Top 5 Coolest Green Jobs That are NOT Desk Jobs

งานด้านสีเขียว  สุดจะเย็น มากกกกกกกกกก   ( Coolest  ต้องเป็นให้ได้ Hot เหลือเกิน และ งานนี้ ก็ไม่เป็นงาน บนโต๊ะ  ออกไปลุย.ว่าง่ายๆ )

และงานต่อไปนี้  มาดูค่าตัวกัน..

อันดับ 5  คือ  งานด้าน ท่องเที่ยว แบบ รักษาสิ่งแวดล้อม หรือ ecotourist
อันดับ 4  คือ  งานด้าน การทำฟาร์ม ออแกนิค หรือ ทำเกษตรแบบไร้สารพิษ
อันดับ 3  คือ  งานด้าน การซ่อมจักรยาน และ สกูตเตอร์เล็ก
อันดับ 2  คือ  งานด้าน สิ่งแวดล้อม ของโลกที่เปลี่ยนไป
อันดับ 1  คือ  งานด้าน พลังงาน ทางเลือก

green-jobs, eco, career, alternative, green collar

There has been a lot of talk about green jobs, but if becoming the next in line for the desk of the Green Czar in the Whitehouse is a bit too constraining for you, then maybe a hands-on eco career is a better option.  As a part of the recovery stimulus package, $60 billion dollars has been earmarked for creating green jobs. In addition, reports have also shown that future changes in federal regulations, such as the initiative to decrease our energy usage 25% by 2025, will create hundred of thousands of jobs. This all sounds great, but what if you are not the type who enjoys office work? If you dread the thought of jammed copiers, computer malfunctions, and wearing ironed slacks, you will want to take note of our Top 5 Coolest Green Jobs that are NOT Desk Jobs.

 

eco-tourism, travel, tour guide, adventure, green job, top 5, career, eco

5. Green Globetrotter

For those that have a sense of adventure and want others to share in the appreciation, a career in eco-tourism may be calling your name. This very diverse field includes positions as tour guides, on-site educators, camp counselors, naturalists, travel agents, leaders in adventure travel, and planners for custom ecological vacations. A person suited for this line of work should have a high level of knowledge and respect for wildlife, plants, and resources. Being knowledgeable about conservation methods, such as Leave No Trace, and being able to advise travelers on ways to exhibit cultural sensitivity is a must. Salary range: 20,000k-40,000k, or approximately $10-$20 per hour for guided tours.

organic-farming,  green job, top 5, career, eco, produce, community, local, culture

4. Organic Farming Specialist

If you have a green thumb and hate the idea of agrochemicals being sprayed over your fruits and vegetables, you may enjoy a career in organic farming. Completely unlike traditional crop farming, this new industry requires extensive knowledge of plants, but could also extend to the role of a community organizer. In heavy demand are urban farming experts, who play a role in local outreach programs and farming promotion. Some organic farmers are also taking on a dual role as chefs specializing in locally grown food. In addition to farm hands, this industry also requires people that know the intricacies of warehousing, transporting, post-harvest handling, distributing, and retailing organic foods. Salary range: $31,100 to $103,660.

bike mechanic, scooter, technician, green job, top 5, career, eco

3. Bike and Scooter Technician

More technically savvy that someone who merely patches tires or oils chains, bicycle and scooter technicians are professionals who are currently in demand. With the introduction of a large number of two wheeled vehicles on the streets, maintenance for all of the varieties is going to require a blend of mechanical and electrical knowledge. Expectations are that the industry could grow to include fabricators of after-market parts and even roadside assistance crews. Salary Range: $20,000 to $40,300, or $10-20per hour

soil_testing,  green job, top 5, career, eco, hydrology, technician, laboratory, science

2. Protection Technician:

If you love the science behind nature, but also want the opportunity to be observe the environment outside of the lab, you should read on. The tasks for a protection technician could include collecting water and soil samples, performing laboratory testing, and determining sources for pollutants. Beyond the core competencies, this person could also be charged with being the first responder at a site of a hazardous spill, or be sent to investigate an outbreak of plant disease. Some jobs might require studies abroad on rugged terrain in order to record field data. These types of people would be highly valued for their expertise in environmental science, and might have a specialty in hydrology, remediation, soil erosion, or climate change. Salary range: $25,000 to $67,000.

solarinstallers,  green job, top 5, career, eco, HVAC, energy efficency, systems, construction

1. Alternative Energy Installer

For the person who really craves physical labor and enjoys the complexities of emerging technologies, the job of an installer could be right up your alley. This person could specialize in updating outdated heating and cooling systems in a residence, or knowing how to outfit a building with solar panels, or perhaps even working with builders to create storm water tank systems for a new condo complex. Tasks in this field, like linking a solar water heater to a home owners grey water system, could be tricky, and may require technical school training or apprenticeships. A plus for this career would be having a background in energy efficiency regulations, tax rebates, and other governmental programs available to help consumers select the right product for upgrades. Salary range: $24,000 to $61,000.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

โตโยต้า สนับสนุน พลังสีเขียว

พนักงานโตโยต้า ได้รับเข้าอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าผ่านไปแล้ว ได้สร้างกังหันลมไปติดตั้งที่  ศูนย์โรงงานผลิตรถโตโยต้า นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ แปลงยาว

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

โรงสีข้าวรัชมงคล

งานติดตั้งกังหันลมขนาด  1 Kw/h  ขนาดใบ 2.4 เมตร ที่โรงสีข้าวรัชมงคล เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิต้ิ แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา งานติดตั้งผ่านไปได้สวยงาม   ในบริเวณ ยังมี สวนเกษตรสาธิตทฤษฏีพอเพียง ขององค์ในหลวง  ให้ศึกษา เรียนรู้ด้วยครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

หล่อขวดลวด (ต่อจากครั้งที่แล้ว)

หลังจากที่ได้ขดลวดตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ทำการต่อกันชุดขวด เพื่อหล่อด้วย เรซินเข้ากับตามแบบไม้  อัตราส่วนของเรซิน (ดูที่)  และเสริมด้วยไยไฟเบอร์เพื่อเสริมความแข็งแรง    เรซินจะทำหน้าที่เป็นการรวมชุดขวดลวดทั้งหมดแล้ว ยังทำหน้าที่ระบายความร้อนจากขดขวดลวดได้ด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1.เรซิน,ตัวเร่งปฏิกิริยา
2.ชุดขดลวด (ที่ออกแบบไว้)
3.แบบไม้สำหรับเท
4.ไยไฟเบอร์


Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

รัฐบาลญี่ปุ่น และ บริษัทเทปโก้

รัฐบาลญี่ปุ่น และ บริษัทเทปโก้    ผู้ดูแลโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ฟุกุชิมา เบอร์  1 ของญี่ปุ๋น  ได้พยายามแก้ปัญหาเตาปฏิกรระเบิด และรั่ว รวมทั้งหมด 6 เตา  แต่ทว่าก็ยังไ่ม่สามารถควบคุมการปล่อยสารกัมมันตรังสีได้อย่าง 100%

… แต่ถ้าแจ้งเรื่องดังกล่าว มาปรึกษาหารือ กับ ดร.  ของไทย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานโรงไฟฟ้านิวเครียร์   น่าจะทำการแก้ปัญหาได้ในตั้งแต่วันแรกแล้ว   ตามคำกล่าวอ้างของ ดร ไทย ที่ว่า

“ถ้าเกิดอุบัติเหตุ  ‘วิศกรโยกสวิตซ์ ตัวเดียว ก็เดิน ออกจากโรงงานได้เลย’  เพราะเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ   ไม่มีการหลอมละลาย หรือ ระเบิด  “


รัฐบาลญี่ปุ่น และ บริษัทเทปโก้  ไม่สามารถหาสวิตซ์  เจอหรือเปล่า??  ขอแจ้ง.

กรุณาติดต่อ  ดร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ของไทย ด่วน!!
เพื่อความปลอดภัย ของ มวลมนุษยชาติ ของโลกเรา

อ้างอิง :   นิตยาสาร สารคดี   นิตรยาสาร ของไทย


Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

ญี่ปุ๋น จะทบทวน อีกครั้ง หรือไม่(เรื่องพลังงานไฟฟ้า)

ญี่ปุ๋นต้องเจอสภาวะ ศึกหนักของกับการแก้ปัญหา อันยิ่งใหญ่ ทั้งทางด้าน สภาวะเศษฐกิจที่ค่อนข้าง ยังไม่ดีขึ้นหลังจากเจอวิกฤตการเงินจาก เจ้าพ่อการเงิน อย่างอเมริกา  แต่กลับเจอซ้ำด้วย เหตุแผ่่นดินไหว สึนามิ และ เหตุการณ์ต่อเนื่องนั้น คือ โรงไฟฟ้า ฟุกุชิมา ทั้ง 6 เตาเกิดการระเบิด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า อันดับ  1  ของญี่ปุ๋น  เกิดการรุั่วไหล ลงทะเล
ลอยไปในอากาศ  และยังคงไหลลงทะเล  และ ปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศ เรื่อยๆ จนถึงปัจุบันนี้  ( 31/03/54) .

… สิ่งที่ผู้คน ทั้งชาวญี่ปุ๋นเอง และ คนทั่วโลก  ได้รับข่าวสาร ทำให้เกิดการวิตก ต่อ สารพิษ จาก เตาปฎิกรนิวเครียร์ ว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง  ทั้งระดับพื้นที่  ไมโคร , แมคโคร    ระยะสั้น ระยะยาว   ทางตรง  ทางอ้อม

อันตรายถึงขั้นเร็วร้ายมากแค่ไหน??   ที่ผู้คนคาดไม่ถึง    เช่น ระดับสารบางสารกัมมันตรังสี ที่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ  ระดับ  2-3-4    ในระดับปฎิกิริยาที่เล็กทีสุด  ทำให้เกิดสภาวะ ชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลง   ความร้อน  ​ เกิดฝนพายุ  ที่ยาวนาน หรือไ่ม่

เพราะการอธิบายอันตรายของ ผู้เชี่ยวชาญ เขาจะอธิบายแค่ว่า   “ให้เรามองเห็นส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง ที่ล่องลอยอยู่ในท้องทะเลเท่านั้น   แต่ข้างใต้ทะเล มักจะเป็นเงามึด มากมายหลายเท่าตัว. ที่ยังไม่ได้บอก”

หลังจากต่อไปนี้  ญี่ปุ๋น จะต้องกลับมากอบกู้  ประเทศ  เมือง  ความหวัง จิตใจที่เข้มแข็ง ความเป็นระเบียบ วัฒนธรรมน้อบน้อม  ของประชาชน

และก็เชื่อว่า  ญี่ปุ๋นเขาจะกลับหันหลัง อีกครั้งกับนโยบาย  ในเรื่อง ของพลังงานไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้านิวเครียร์   สำหรับประชาชนของเขา  ซึ่ง เป็นประชากรของโลก ​  ไปสู่  เมืองแห่งพลังงานสีเขียว  แห่งวิถี เรียบง่าย ชาว ซามุไร

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed

เยอรมันเป็นชาติแรก ลุกขึ้นประท้วงโครงการนิวเครียร์ 2 แสนกว่าคน

ประชาชนเยอรมัน มากกว่า 2  แสน ในเขต เมือง 4-5 เมืองต้นๆของเยอรมัน  เป็นชาติแรกลุกขึ้นมาประท้วงให้รัฐบาลของตัวเองยกเลิกใช้โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ที่กำลังตั้งใหม่ และ ยุบเลิกของเก่าให้หมด   เมื่อได้เห็นความรุนแรง  ทั้งโรงไฟฟ้าเชอรโนบิว ของรัสเชีย(เก่า)   และ  โรงไฟฟ้าฟุกุชิมา  ของญี่ปุ๋น(ล่าใหม่)

เยอรมัน เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการทำ โรงไฟฟ้านิวเครีย์ ในระดับต้นๆ ประเทศผู้ร่ำรวยในกลุ่ม G แต่ประชาชนของเขา ไม่ต้องการความเป็นอัฉริยะของนิวเครียร์​

แต่เป็นนโยบายความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

คือ   หยุด /  ยุบเลิก  โรงไฟฟ้านิวเครียร์   ในเยอรมัน ทั้งหมด

สิ่งที่พวกเขาทำนั้น ทำให้  พรรคการเมืองที่ชื่อว่า พรรคกรีน  ได้รับการตอบรับจากประชาชนในการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลครั้งนี้ด้วย​

อ้างอิง ข้อมูล :

http://community.seattletimes.nwsource.com/mobile/?type=story&id=2014609124&

http://m.nctimes.com/mobile/article_5990626a-d248-5bb1-86b3-d34b48dd3e86.html

http://community.seattletimes.nwsource.com/mobile/?type=story&id=2014574301&st_app=ip_news_lite

อ้างอิงภาพ :

http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2010/nov/08/germany-nuclear-waste

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments closed