ด่วน … ปิด รับอบรม การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงที่ ๑)

เรียนท่านผู้สนใจ ทุกท่าน

เนื่องจาก การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก
อาจารย์และทีมงาน
ขอปิดรับอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดของผู้เข้าอบรม .ไม่มีจำนวนมากเกินไป

ส่วนการอบรมครั้งหน้า ยังไม่ได้ระบุชัดเจน   แน่นำขอให้ ท่านผู้สนใจ ทุกท่าน  โทรสอบถาม หรือ  รับข่าวสารผ่าน  https://web.facebook.com/banchong.kayankit  ครับ

ขอบคุณครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ด่วน … เปิดอบรม การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงที่ ๑)

ด่วน … เปิดอบรม การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงที่ ๑)
ท่านผู้สนใจเชิญกรอกใบสมัคร และอ่านกำหนดการได้เลยครับ
การอบรมดังกล่าวนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสของจริงและติดตั้งให้ใช้งานได้จริงตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากการพันขดลวด การวางแม่เหล็ก การเหลาใบพัด การออบแบบแท่นเสา การตั้งเสา การพับเสา ฯลฯ ประกาศครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ว่า “ฟรี” เป็นขอค่าลงทะเบียนท่านละ ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าเอกสาร แผ่นซีดี และเดินทางของอาจารย์และทีมงาน ซึ่งถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับครั้งก่อน ๆ ที่อาจารย์เคยจัดอบรมวันเดียว ๒,๕๐๐ บาท และครั้งต่อไปหลังจากครั้งนี้อาจมีค่าสมัครที่สูงกว่า ๒,๕๐๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม 0802461597 ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ ไลน์สะดวกกว่าโทรครับ เพราะผมไม่ค่อยพกโทรศัพท์ติดตัว
วิธีการสมัคร โดยกรอกข้อมูลตามลิงก์นี้
http://goo.gl/forms/GtAptxUTGsGCTwaD2

เพียงกรอกใบสมัครยังไม่ถือว่ายืนยัน หากยังไม่โอนค่าลงทะเบียน

โอนค่าลงทะเบียน ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมอบรม
ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี ๔๐๑-๕๘๓๕๗๔-๕
ชื่อบัญชี นายหอม พรมอ่อน
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง inbox ของเฟสบุ๊ค Hom Phrom-on นี้เลยครับ

กำหนดการ (คร่าว ๆ)
การอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
๑๒, ๑๓, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ อาศรมวิริยะธรรม ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๓๐- ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และแผ่นซีดีภาพตัวอย่างกังหันลม และเข้าที่พัก แยกห้องพักชาย-หญิง
เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหาร แนะนำตัว แลกเปลี่ยนความรู้
เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ฝึกเจริญสติ- พูดคุยแลกเปลี่ยน- พักผ่อนตามอัธยาศัย (มีปิงปองให้เล่น)
เวลา ๒๑.๐๐ น. นอนหลับ พักผ่อน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. สวดมนต์เช้า- เจริญสติ-รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มบรรยาย
๑. เรื่องขดลวด-การพันขดลวด-เบอร์ลวด-จำนวนขดลวด-การออกแบบขดลวด-ชาร์จแบตฯ ๑๒, ๒๔, ๔๘ โวลท์-การหล่อขดลวด
๒. แม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็ก การตัดแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็ก ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับแม่เหล็ก
๓. โครงเหล็ก การทำโครงเหล็ก หางเสือ
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. ๔. การหล่อเรซิ่น
๕. การประกอบแม่เหล็ก-ขดลวด
๖. ใบพัด-การเหลาใบพัด-จำนวนใบพัด-การถ่วงใบพัด
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้
เวลา ๒๐.๐๐ น. แยกย้ายเข้าที่พักตามอัธยาศัย

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. สวดมนต์เช้า- เจริญสติ-รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. สรุปและชมการสาธิต การยกเสา ตั้งเสา และล้มเสา
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
การประกอบไดนาโม-ใบพัด-หางเสือ
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถ่ายทอดประสบการณ์ของอาจารย์จากการติดตั้งกังหันกว่าสี่ร้อยตัว และบอกเล่าวิธีการดูและรักษากังหัน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ประกาศ การอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 2 (12/02/59)

ประกาศ การอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่  2 (12/ 02/59)

มีรายละเอียดดังนี้

—————————————————
อบรมวันที่ 23และ 24 เสาร์-อาทิตย์ เดือน เมษายน 2559 นี้ เวลา 9.00-17.00น.( วันเดียว เลือกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ )
—————————————————

ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท
มีเอกสารคู่มือการสร้างกังหันลม และซีดี รูปภาพประกอบ

—————————————————
สนใจ สมัครเข้ารับการอบรม
—————————————————
กรุณาโอนเงินค่าอบรมที่
ชื่อบัญชี นายบรรจง ขยันกิจ
ธนาคาร กรุงไทย สาขา แหลมทองบางแสน
หมายเลขบัญชี 386-1-00391-0
โทร. 086-7049941
—————————————————
กรุณาแจ้งการโอนเงิน ระบุ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม
วันที่เวลาการโอนเงิน
วันเข้ารับการอบรม วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
แจ้งสถานที่ๆจะส่งเอกสารและซีดีการอบรมไปให้ผู้สมัครอบรม
เพื่อเตรียมทำความเข้าใจล่วงหน้า
แจ้งที่อยู่และรายละเอียดการโอนเงินที่กล่องข้อความ
วันเสาร์ที่ 23 เม.ย.59 รับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน10 ท่าน
วันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย .59 รับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน10 ท่าน
สถานที่อบรม
25/2 ม.2 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
แผนที่บ้านหรือสถานที่อบรมจะส่งไปให้พร้อมเอกสารและซีดี

—————————————————
รายละเอียดการอบรมมีดังนี้
—————————————————

บรรยาย และ ปฏิบัติ จริง เช่น
การพันขดลวด ต่อขอลวด หล่อขดลวด
โครงเหล็กหางเสือ เสา
การเหลาใบพัด
การประกอบ ไดนาโม
การติดแม่เหล็ก
จำนวนขดลวดและแม่เหล็ก ฯ
อบรมวันเดียวเลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตามสะดวก

หลังการอบรม ท่านสามารถนำความรู้นี้ไปฝึกปฏิบัติหาความชำนาญเองที่บ้านได้ สอบถามข้อสงสัยหรือรายละเอียดได้หลังการอบรม (ต้องมีเอกสารคู่มือเวลาถามข้อมูล)

หรือ ติดตตามได้ที่ https://www.facebook.com/banchong.kayankit
ขอบคุณครับ  ( บรรจง ขยันกิจ 086-7049941)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ประกาศ การอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (21/01/59)

ประกาศ การอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (21/01/59)

มีรายละเอียดดังนี้

—————————————————
อบรมวันที่ 6และ 7 เสาร์-อาทิตย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เวลา 9.00-17.00น.( วันเดียว เลือกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ )
—————————————————

ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท
มีเอกสารคู่มือการสร้างกังหันลม และซีดี รูปภาพประกอบ

—————————————————
สนใจ สมัครเข้ารับการอบรม
—————————————————
กรุณาโอนเงินค่าอบรมที่
ชื่อบัญชี นายบรรจง ขยันกิจ
ธนาคาร กรุงไทย สาขา แหลมทองบางแสน
หมายเลขบัญชี 386-1-00391-0
โทร. 086-7049941
—————————————————
กรุณาแจ้งการโอนเงิน ระบุ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม
วันที่เวลาการโอนเงิน
วันเข้ารับการอบรม วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
แจ้งสถานที่ๆจะส่งเอกสารและซีดีการอบรมไปให้ผู้สมัครอบรม
เพื่อเตรียมทำความเข้าใจล่วงหน้า
แจ้งที่อยู่และรายละเอียดการโอนเงินที่กล่องข้อความ
วันเสาร์ที่ 6 ก.พ.59 รับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน10 ท่าน
วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.59 รับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน10 ท่าน
สถานที่อบรม
25/2 ม.2 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
แผนที่บ้านหรือสถานที่อบรมจะส่งไปให้พร้อมเอกสารและซีดี

—————————————————
รายละเอียดการอบรมมีดังนี้
—————————————————

บรรยาย และ ปฏิบัติ จริง เช่น
การพันขดลวด ต่อขอลวด หล่อขดลวด
โครงเหล็กหางเสือ เสา
การเหลาใบพัด
การประกอบ ไดนาโม
การติดแม่เหล็ก
จำนวนขดลวดและแม่เหล็ก ฯ
อบรมวันเดียวเลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตามสะดวก

หลังการอบรม ท่านสามารถนำความรู้นี้ไปฝึกปฏิบัติหาความชำนาญเองที่บ้านได้ สอบถามข้อสงสัยหรือรายละเอียดได้หลังการอบรม (ต้องมีเอกสารคู่มือเวลาถามข้อมูล)

หรือ ติดตตามได้ที่ https://www.facebook.com/banchong.kayankit
ขอบคุณครับ  ( บรรจง ขยันกิจ 086-7049941)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ติดตั้งกังหันลมขนาด 3 กิโลวัตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ

กลับมาอีกแล้ววว กับ อจ. บรรจง .. นักทำกังหันลมด้วยตัวเอง..​. โปรดติดตาม การทำกังหันลมชนิดความเร็มลมต่ำ โดยคุณก็สามารถทำเองได้..​ แถมมีประสิทธิภาพเกินราคา..
…​
โดยภาคสนามของ อจ. บรรจง และทีมงาน มีดังนี้

1.การทำฐานเสากังหันลม ( เสากลาง)
2.ฝั่งหมุดสายยึดโยง 4 จุด

* ขนาดหลุม , ความกว้างของหมุดและเสากลาง จะอัพเดทให้อีกครั้งครับ


Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

รับฟังราย การเดินทางของความคิด (ย้อนหลัง)

รับฟังราย การเดินทางของความคิด กับช่วง มโนฮาสาเร่ คุยกับฮีโร่พลังลม คุณบรรจง ขยันกิจ

:: รายการ การเดินทางของความคิด โดย วิชัย อุดมพงศ์ลักขณา และ วิภา สุขวัฒนาวิทย์

http://mcot-web.mcot.net/fm965/site/list/title/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/q/audio

กดรับฟังได้ที่ ลิงค์นี้ครับ

http://mcot-web.mcot.net/fm965/site/streaming/id/55ceef4dbe047069c08b4594#.Vc__9FOqqko

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ติดตามความเคลื่อนไหวการทำกังหันลมได้ที่ FB ของอาจารย์บรรจง ขยันกิจ

เรียน สมาชิก ทุกท่าน

ที่ติดตามชม ความเคลื่อนไหวการทำกังหันลม และการสร้างพลังงานฟรี ในรูปแบบอื่นๆ
ทั้งที่มาอบรม และ สอบถามข้อมูลต่างๆ   ในขณะนี้  อาจารย์บันจง ขยันกิจ มีภารกิจที่ต้องจัดการค่อนข้างหนัก ทำให้การติดต่อ หรือ ตอบคำถามมีเวลาจำกัด    จึงขอให้ผู้สนใจท่านใดมีคำถาม และหาคำตอบได้ที่ FB ของอาจารย์บรรจง ขยันกิจ   ตามลิงค์  https://www.facebook.com/banchong.kayankit ได้เลยครับ

ส่วนเรื่องการจัดอบรม อาจารย์บรรจง  ขยันกิจ  ขอแจ้งปิดการอบรมชั่วคราว   หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ทิ้งคำถามไว้ที่ FB ของอาจารย์บรรจง  ขยันกิจ  ได้เช่นกันครับ


ชมภาพ กังหันลมอีกมากมายได้ที่ https://www.facebook.com/banchong.kayankit

ขอบคุณครับ  ทีมงานไทยวินด์มิลล์

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ถ่ายทำรายการ The maker reality วันที่สาม..

สองวันที่ผ่านมา.  พวกเราทำกังหันลม ด้วยทั้งความสนุกสนาน ทั้งเหนื่อย  ทางทีมทำรายการบอกว่า วันนี้เป็นการบันทึกขั้นตอนการทำกังหันลม วันสุดท้าย.. เราจะนำภาพสรุป ๆ  พร้อมบรรยากาศ สบายๆ  . กันครับ

เขาทำอะไรหว่า????

กำลังอร่อย ..กับ  ไก่อบ..

หมดไปหลายตัว..  แซ่บ หลายๆ

ตากล้อง พร้อม!!

มาถึงขบวนการทำลดขวดและเรซิน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ถ่ายทำรายการ The maker reality วันที่สอง..

หายหน้าหายตา การ update -ข่าวสารกันไปหลายวัน   วันนี้ ทางเรามีเวลา เอารูปมาลงกันต่อนะครับ

เริ่มทำรายการ The maker reality วันที่สอง.

.เช้าๆ .เราก็มา . อธิบายการทำใบกังหันลมกันก่อน.

ทีมทำใบกังหันลม .ลงมือ ..โชว์ .

อธิบายไปด้วย ทำไปด้วย    ถ่ายทอดสด . ไปด้วย  ^__^

ได้ใบกังหันลม  3  ใบ พร้อมแข่งขัน…. คร้าบ!!!!

มาแล้วๆๆๆ    ปั้มทดสอบ .จากช่างคิด..ที่ปรึกษาด้านปั้มพิเศษ ของทีมกังหันลมไทย

ก่อนทดสอบ …รวมหัวสนทนา กันหน่อย  พวกเรา

เดินกล้อง … เก็บทุกช้อตๆๆๆ..


เริ่มทดสอบ   เก็บสถิติของปั้ม     เรา  กำลังทดสอบ ปริมาณน้ำ .. ของปั้ม ชนิดไหน  กินไฟฟ้าน้อย  แต่ได้น้ำเยอะ กว่ากัน..

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ถ่ายทำรายการ The maker reality วันแรก..

หลังจากผลประกาศการเข้ารอบคัดเลือก  5   ทีม นั้นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น   เพราะหลังจากนี้เราต้องสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดรัศมี 3   เมตร พร้อมติดตั้ง ใช้งานได้จริง  และนำไฟฟ้าที่ได้จากการผลิต เพื่อสูบน้ำ  ..โดยมีหลัก กติกา การให้คะแนน   สามารถสูบน้ำได้มากที่สุดในระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ  5 วัน. . ใครมากที่สุด…  เท่านั้น…  ชิงแชมป์!!!!!…

ทางทีมกังหันลมไทย  ได้ตั้งปณิฐาน ..แน่วแน่แล้ว  การร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อแลกปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์ในการกังหันลมผลิตไฟฟ้า  กับทีมอื่นๆ .  โดยทางทีมจะออกแบบและสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า และ ปั้มน้ำ   ขึ้นมาเอง  หรือ  Make from scratch   เพื่อสำหรับงานครั้งนี้โดยเฉพาะ
ขอนำบรรยากาศ  วันแรก ในการบันทึกภาพ  ขั้นตอนการทำงาน สร้างกังหันลม ของทีมเรากันครับ
( วันแรก สัมภาษณ์รายบุคลค,  เริ่มทำใบกังหันลม ขนาดรัศมี 3   เมตร  )

สัมภาษณ์ คนแรก กันก่อน .  พี่บรรจง ขยันกิจ   หัวหน้าทีม..   ผู้ปลุกกระแส การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า มามากกว่า 10 ปี  .    นักสร้าง  นักทำ  นักบรรยาย  ..  เดินทางไปติดตั้ง   ทำไปแล้วมากกว่า 400 กว่าตัว          แต่  มีปัญหาแค่ 2 ตัว  คือ .. คือ  ฟ้าผ่า…ไหม้.. !!!

คนที่สอง    พี่ไก่   ว่าที่ด๊อกเตอร์ ทางด้านการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุนนทางการเกษตร  พบปะ พูดคุย ลงพื้นที่ กับเกษตรกร  ในหมู่บ้าน.

คนที่สาม .  ลุงเด๋อ  เป็นที่เคารพ ของพวกเราทุกคน ในทีม  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ปั้มน้ำใช้พลังงานน้อย คิดค้นจนได้รับสิทธิบัตร.. ไปบรรยายมา แล้ว ทั่วประเทศ   .

คนที่สี่ .  พี่ดอน(ชัย)   .นักประดิษฐ์คิดค้น…คลุกคลี ด้านระบบ ปั้มน้ำ มาแล้วทุกประเภท.. ซ่อม ดัดแปลง  แก้ไข.. ทำงาน ดีกว่าเดิม..  สุดยอดจริงๆ

คนที่ห้า .  พี่ไล้อ้อน   … เก่งเรื่อง ด้านธุรการ..  ต้องการอะไร. .. สั่งได้ครับ..


คนที่หก .  พี่ยุทธ  … คนนี้ต้องบอกว่า ธรรมะธรรมโม  เก่งครบทุกเรื่อง…งานด้านเหล็ก  เชื่อม หล่อ  ตัด.. เป็นของง่ายๆ   สนใจด้านกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบเข้าเส้นเลือด..  กว่าจะได้มา อบรมการทำกังหันลมกับ  พี่บรรจง  ต้องบอกว่า  ทำเป็นหนัง ได้อีก 1 เรื่อง

คนที่เจ็ด .  น้องป๊อบ  … นักไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคสมัครเล่น  ออกแบบ วิเคราะห์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค  ตัวไหน ทำงานอย่างไร  น้องคนนี้ มีคำตอบ ให้เราเสมอ..   ไม่ผิดหวัง แน่นอน. 1000%

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off