ปิดเทอมนี้ ->เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

ปิดเทอมนี้

เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

 

อบรมวันเสาร์ที่ 26 ต.ค.62 เวลา 09.00-17.00 น.

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
-เรื่องขดลวด การพันขดลวด เบอร์ลวดจำนวนขดลวดการออกแบบขดลวดทองแดง
-เรื่องแม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็ก การติดแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็ก ข้อควรระวังเกี่ยวกับแม่เหล็ก
-โครงเหล็ก การทำโครงเหล็ก หางเสือ
-การประกอบแม่เหล็กและขดลวด
-เรื่องใบพัด การเลือกไม้ชนิดของไม้ การเหลาใบ จำนวนใบพัดและการถ่วงใบและการหล่อใบพัดด้วยไฟเบอร์กลาส
-การประกอบใบพัด ไดนาโม และ หางเสือ
-เรื่องเสากังหันลม ขนาด ความสูง ตำแหน่งการติดตั้งเสา วิธีตั้งเสา ล้มเสา และฐานรากการยึดสายสลิง
-การดูแลรักษากังหันลม แบตเตอรี่ ชุดแปลงไฟ

หมายเหตุ ทุกหัวข้อการอบรมมีตัวอย่างของจริงให้ชม เอกสารและซีดีประกอบการอบรม

-ใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม อ.พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่จะแจ้งให้กับผู้สม้ครอบรมทราบในกล่องข้อความ
-รับจำนวน 5 ท่าน
-ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท
-ค่าอบรมจ่ายผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00391-0
ชื่อบัญชี นายบรรจง ขยันกิจ

-วิธีการสมัคร แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ที่กล่องข้อความ

ท่านที่สนใจสมัครอบรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบรรจง ขยันกิจ โทร.086-7049941

 

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ปิดเทอมนี้ ->เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

เปิดรับสมัครอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์
อบรมวันเสาร์ที่ 5 ต.ค.62 เวลา 09.00-17.00 น.

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
-เรื่องขดลวด การพันขดลวด เบอร์ลวดจำนวนขดลวดการออกแบบขดลวดทองแดง
-เรื่องแม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็ก การติดแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็ก ข้อควรระวังเกี่ยวกับแม่เหล็ก
-โครงเหล็ก การทำโครงเหล็ก หางเสือ
-การประกอบแม่เหล็กและขดลวด
-เรื่องใบพัด การเลือกไม้ชนิดของไม้ การเหลาใบ จำนวนใบพัดและการถ่วงใบและการหล่อใบพัดด้วยไฟเบอร์กลาส
-การประกอบใบพัด ไดนาโม และ หางเสือ
-เรื่องเสากังหันลม ขนาด ความสูง ตำแหน่งการติดตั้งเสา วิธีตั้งเสา ล้มเสา และฐานรากการยึดสายสลิง
-การดูแลรักษากังหันลม แบตเตอรี่ ชุดแปลงไฟ

หมายเหตุ ทุกหัวข้อการอบรมมีตัวอย่างของจริงให้ชม เอกสารและซีดีประกอบการอบรม

-ใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม อ.พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่จะแจ้งให้กับผู้สม้ครอบรมทราบในกล่องข้อความ
-รับจำนวน 5 ท่าน
-ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท
-ค่าอบรมจ่ายผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00391-0
ชื่อบัญชี นายบรรจง ขยันกิจ

-วิธีการสมัคร แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ที่กล่องข้อความ

ท่านที่สนใจสมัครอบรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบรรจง ขยันกิจ โทร.086-7049941

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เปิดรับสมัครอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

อบรมวันเสาร์ที่ 14 ก.ย.62 เวลา 09.00-17.00 น.

 

อบรมวันเสาร์ที่ 14 ก.ย.62 เวลา 09.00-17.00 น.

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
-เรื่องขดลวด การพันขดลวด เบอร์ลวดจำนวนขดลวดการออกแบบขดลวดทองแดง
-เรื่องแม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็ก การติดแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็ก ข้อควรระวังเกี่ยวกับแม่เหล็ก
-โครงเหล็ก การทำโครงเหล็ก หางเสือ
-การประกอบแม่เหล็กและขดลวด
-เรื่องใบพัด การเลือกไม้ชนิดของไม้ การเหลาใบ จำนวนใบพัดและการถ่วงใบและการหล่อใบพัดด้วยไฟเบอร์กลาส
-การประกอบใบพัด ไดนาโม และ หางเสือ
-เรื่องเสากังหันลม ขนาด ความสูง ตำแหน่งการติดตั้งเสา วิธีตั้งเสา ล้มเสา และฐานรากการยึดสายสลิง
-การดูแลรักษากังหันลม แบตเตอรี่ ชุดแปลงไฟ

หมายเหตุ ทุกหัวข้อการอบรมมีตัวอย่างของจริงให้ชม เอกสารและซีดีประกอบการอบรม

-ใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม อ.พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่จะแจ้งให้กับผู้สม้ครอบรมทราบในกล่องข้อความ
-รับจำนวน 5 ท่าน
-ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท
-ค่าอบรมจ่ายผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00391-0
ชื่อบัญชี นายบรรจง ขยันกิจ

-วิธีการสมัคร แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ที่กล่องข้อความ

ท่านที่สนใจสมัครอบรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบรรจง ขยันกิจ โทร.086-7049941

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

เปิด อบรม ฟรี การสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

อบรมวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
-เรื่องขดลวด การพันขดลวด เบอร์ลวดจำนวนขดลวดการออกแบบขดลวดทองแดง
-เรื่องแม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็ก การติดแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็ก ข้อควรระวังเกี่ยวกับแม่เหล็ก
-โครงเหล็ก การทำโครงเหล็ก หางเสือ
-การประกอบแม่เหล็กและขดลวด
-เรื่องใบพัด การเลือกไม้ชนิดของไม้ การเหลาใบ จำนวนใบพัดและการถ่วงใบและการหล่อใบพัดด้วยไฟเบอร์กลาส
-การประกอบใบพัด ไดนาโม และ หางเสือ
-เรื่องเสากังหันลม ขนาด ความสูง ตำแหน่งการติดตั้งเสา วิธีตั้งเสา ล้มเสา และฐานรากการยึดสาสลิง
-การดูแลรักษากังหันลม แบตเตอรี่ ชุดแปลงไฟ หมายเหตุ ทุกหัวข้อการอบรมมีตัวอย่างของจริงให้ชม (เอกสารและซีดีประกอบการอบรม 500บาท ไม่บังคับ)

-ใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 9.00 – 17.00 น. สถานที่อบรม อ.พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่จะแจ้งให้กับผู้ อบรมทราบ ทางเฟสบุ๊ก

-วิธีการสมัคร ไม่ต้องสมัคร ท่านที่สนใจ อบรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบรรจง ขยันกิจ โทร.086-7049941

 

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เปิด อบรม ฟรี การสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

The Professional 12   by Urban Creature

URBAN PEOPLE : The Professional 12

ดูวีดีโอได้ที่. https://www.facebook.com/UrbanCreatureTH/videos/491611744922039/

“เด็กๆ มานั่งคอย มันได้ไฟยังไง อยากเห็นมันหมุน
รอยยิ้มของเขาทำให้เรามุมานะ เพราะเขาคืออนาคตของชาติ”
.
ใบพัดที่หมุนตามแรงลมมองแล้วชวนหลงใหล สร้างแรงบันดาลใจให้ ‘ลุงบรรจง’ นายช่างเทคนิค ลาออกจากราชการมาเป็น ‘ช่างกังหันลมผลิตไฟฟ้า’ คนเดียวในประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นที่ลุกมาเปิดตำรา และลงมือทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยตนเอง จนสามารถยึดเป็นอาชีพที่ตนรัก ตระเวนเดินทางไปติดตั้งกังหันลมทั่วประเทศ สะสมประสบการณ์ 10 กว่าปี มาถ่ายทอดความชำนาญเพื่อต่อยอดความรู้ด้าน ‘พลังงานทดแทน’ ให้แก่คนทั่วไป


.
#UrbanCreature #UrbanPeople #TheProfessional

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on The Professional 12   by Urban Creature

เดือนสิงหา 62 พลังงานแม่เหล็กผลิตไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน หรือ การเผาไหม้ จากเชื้อเพลิง

ข่าวดีสำหรับ ท่านที่มองหา แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน หรือ การเผาไหม้ จากเชื้อเพลิงใดๆ   ติดตามข่าวที่.   https://www.facebook.com/profile.php?id=100007836004361

**หมายเหตุ
*ข้อมูลการนำเสนอ อ้างอิง จากบริษัทที่นำเข้า
*คุณ บรรจง ขยันกิจ เป็นเพียงนำเสนอสินค้า  โปรดเข้ามาพิสูจย์​สินค้า  หรือ การทำงานก่อนตัดสินใจซื้อ
*มีข้อสงสัย หรือ คุณ บรรจง ขยันกิจ. 086-7049941

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เดือนสิงหา 62 พลังงานแม่เหล็กผลิตไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน หรือ การเผาไหม้ จากเชื้อเพลิง

ข่าวดีๆ..​เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

อบรมวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562

 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
-เรื่องขดลวด การพันขดลวด เบอร์ลวดจำนวนขดลวดการออกแบบขดลวดทองแดง
-เรื่องแม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็ก การติดแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็ก ข้อควรระวังเกี่ยวกับแม่เหล็ก
-โครงเหล็ก การทำโครงเหล็ก หางเสือ
-การประกอบแม่เหล็กและขดลวด
-เรื่องใบพัด การเลือกไม้ชนิดของไม้ การเหลาใบ จำนวนใบพัดและการถ่วงใบและการหล่อใบพัดด้วยไฟเบอร์กลาส
-การประกอบใบพัด ไดนาโม และ หางเสือ
-เรื่องเสากังหันลม ขนาด ความสูง ตำแหน่งการติดตั้งเสา วิธีตั้งเสา ล้มเสา และฐานรากการยึดสายสลิง
-การดูแลรักษากังหันลม แบตเตอรี่ ชุดแปลงไฟ

หมายเหตุ ทุกหัวข้อการอบรมมีตัวอย่างของจริงให้ชม เอกสารและซีดีประกอบการอบรม

-ใช้เวลาอบรม 2 วัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม อ.พนัสนิคม ชลบุรี แผนที่จะแจ้งให้กับผู้สม้ครอบรมทราบในกล่องข้อความ
-รับจำนวน 5 ท่าน
-ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท
-ค่าอบรมจ่ายผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทองบางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00391-0
ชื่อบัญชี นายบรรจง ขยันกิจ

-วิธีการสมัคร แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่กล่องข้อความ

ท่านที่สนใจสมัครอบรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบรรจง ขยันกิจ โทร.086-7049941
หรือ คุณบรรจง ขยันกิจ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ข่าวดีๆ..​เปิดรับสมัคร อบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด500-2,000วัตต์

อบรมการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าฟรี ! ตลาดพอใจ ฉะเชิงเทรา

================ปีใหม่นี้ฉลองทำความดี ================
สนใจลงชื่อ-นามสกุล จำนวนผู้อบรม ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ
================  อบรมฟรี  ================
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
=======================================

การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าและใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลท์ + ระบบปั้มน้ำ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าของทางการให้บริการไม่ถึง เป็นของขวัญปีใหม่ร่วมกันนะครับ

อบรมฟรีที่ตลาดพอใจ ตลาดเกษตรปลอดภัย ส.ป.ก.ตลาดแปดริ้ว
สนง.การปฏิรูปที่ดินแปดริ้ว

อบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็ก สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านช่าง ไม่จำกัดความรู้

เนื้อหาการอบรบ

-ใบพัด การเหลาใบพัดกังหันลม ประกอบใบ ถ่วงใบ ชนิดของไม้ การทายูรีเทน ความคงทน ฯ.
-แม่เหล็ก จำนวนแม่เหล็กการติดแม่เหล็ก ขนาดที่ใช้ชนิดของแม่เหล็กการจับยึดและหล่อแม่เหล็กฯ.

-ขดลวด จำนวนขดลวด เบอร์ลวด จำนวนรอบที่พันขดลวด การต่อเชื่อมระหว่างขดลวด การหล่อขดลวด แบบหล่อขดลวด ฯ.

-โครงสร้างงานเหล็ก การออกแบบ ลูกปืนดุมล้อรถ จุดจับยึดขดลวด หางเสือ การงอพับหางเสือเพื่อหลบพายุ มุมองศาของหางเสือ ฯ.

-เสากังหันลม ขนาดเสา การต่อเสา หลักการใช้คานงัด การตั้งเสา-ล้มเสา การยึดสายยึดโยง (สายสลิง)ฯ.

-ไฟฟ้าที่ได้ การนำไฟฟ้าไปใช้งาน แบตเตอรี่ ตัวแปลงไฟ หรือเชื่อมกับ ระบบของการไฟฟ้าฯ.

– วิธีการซ่อมบำรุงรักษา

– การใช้งานร่วมกับแหล่งพลังงานอื่นๆฯ.

บรรจง ชยันกิจ  https://www.facebook.com/banchong.kayankit
ตลาดพอใจ  https://www.facebook.com/porjai8riew/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on อบรมการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าฟรี ! ตลาดพอใจ ฉะเชิงเทรา

ประกาศ !!! เริ่มสอน ทำกังหันลมผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook)

อาจารย์ บรรจง  จะเริ่มสอนกังหันลมทางเฟซบุ๊ค วันจันทร์8ม.ค.61 ท่านใดสนใจ  โปรดติดตาม ผ่าน ได้ตาม ลิงค์​ นี้ https://web.facebook.com/banchong.kayankit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ประกาศ !!! เริ่มสอน ทำกังหันลมผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook)

อบรมฟรี การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าและใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์

อบรมฟรี การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าและใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลท์ + ระบบปั้มน้ำ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าของทางการให้บริการไม่ถึง เป็นของขวัญปีใหม่ร่วมกันนะครับ
อบรมฟรีที่ตลาดพอใจ ตลาดเกษตรปลอดภัย ส.ป.ก.ตลาดแปดริ้ว วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถาม  อาจารย์ บรรจง    ดูได้ที่  https://web.facebook.com/banchong.kayankit/posts/1985000885104426

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on อบรมฟรี การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าและใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์