Monthly Archives: May 2010

รูปกังหันลม และ ข้อมูลเบื้องต้น ของ พี่บรรจง

เป็น Web Site ที่มีข้อมูล กังหันลม รูปการอบรม พร้อมทั้งยังมีข้อมูล อ้างอิงเยอะมากๆครับ เหมาะสำหรับผู้เริ่มเบื้องต้น หรือ ถ้าเชี่ยวชาญก็ดูได้ครับ 🙂   ทีนี้เป็นแหล่ง และ เป็นจุดเริ่มต้น ของ พี่บรรจง  (  ปัจจุบัน ก็ยัง ร่วมสมัยอยู่นะครับ )

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on รูปกังหันลม และ ข้อมูลเบื้องต้น ของ พี่บรรจง

กังหันลม โดย พี่บรรจง

ที่นี้จะรวบรวม บทความ เรื่องราว เขียน และ บันทึก โดยพี่ บรรจง มนุษย์กังหันลม  ไม่ว่าจะไปที่ไหน? ติดตั้งที่ใด?  จะ มีรูป Update จากพี่ บรรจงโดยตรงเลยครับ Wind’s Hero

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | 1 Comment