Monthly Archives: March 2011

ญี่ปุ๋น จะทบทวน อีกครั้ง หรือไม่(เรื่องพลังงานไฟฟ้า)

ญี่ปุ๋นต้องเจอสภาวะ ศึกหนักของกับการแก้ปัญหา อันยิ่งใหญ่ ทั้งทางด้าน สภาวะเศษฐกิจที่ค่อนข้าง ยังไม่ดีขึ้นหลังจากเจอวิกฤตการเงินจาก เจ้าพ่อการเงิน อย่างอเมริกา  แต่กลับเจอซ้ำด้วย เหตุแผ่่นดินไหว สึนามิ และ เหตุการณ์ต่อเนื่องนั้น คือ โรงไฟฟ้า ฟุกุชิมา ทั้ง 6 เตาเกิดการระเบิด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า อันดับ  1  ของญี่ปุ๋น  เกิดการรุั่วไหล ลงทะเล ลอยไปในอากาศ  และยังคงไหลลงทะเล  และ ปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศ เรื่อยๆ จนถึงปัจุบันนี้  ( 31/03/54) . … สิ่งที่ผู้คน ทั้งชาวญี่ปุ๋นเอง และ คนทั่วโลก  ได้รับข่าวสาร … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ญี่ปุ๋น จะทบทวน อีกครั้ง หรือไม่(เรื่องพลังงานไฟฟ้า)

เยอรมันเป็นชาติแรก ลุกขึ้นประท้วงโครงการนิวเครียร์ 2 แสนกว่าคน

ประชาชนเยอรมัน มากกว่า 2  แสน ในเขต เมือง 4-5 เมืองต้นๆของเยอรมัน  เป็นชาติแรกลุกขึ้นมาประท้วงให้รัฐบาลของตัวเองยกเลิกใช้โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ที่กำลังตั้งใหม่ และ ยุบเลิกของเก่าให้หมด   เมื่อได้เห็นความรุนแรง  ทั้งโรงไฟฟ้าเชอรโนบิว ของรัสเชีย(เก่า)   และ  โรงไฟฟ้าฟุกุชิมา  ของญี่ปุ๋น(ล่าใหม่) เยอรมัน เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการทำ โรงไฟฟ้านิวเครีย์ ในระดับต้นๆ ประเทศผู้ร่ำรวยในกลุ่ม G แต่ประชาชนของเขา ไม่ต้องการความเป็นอัฉริยะของนิวเครียร์​ แต่เป็นนโยบายความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง คือ   หยุด /  ยุบเลิก  โรงไฟฟ้านิวเครียร์   ในเยอรมัน ทั้งหมด สิ่งที่พวกเขาทำนั้น ทำให้  พรรคการเมืองที่ชื่อว่า พรรคกรีน  ได้รับการตอบรับจากประชาชนในการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลครั้งนี้ด้วย​ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เยอรมันเป็นชาติแรก ลุกขึ้นประท้วงโครงการนิวเครียร์ 2 แสนกว่าคน

อุทกภัย ทางภาคใต้

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on อุทกภัย ทางภาคใต้

Help Japanese

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on Help Japanese

สถานีสีเขียว รายการคุณภาพของคนไทย ช่อง ทีวีไทย

รายการคุณภาพ และ เพื่อส่งเสริมพลังงานสีเขียว จะถูกออกอากาศ ช่อง ทีวีไทย (ต้องคอยติดตามวันเวลากันอีกครั้งครับ)  เบื้องหลังการถ่ายทำการทำกังหันลม และ บทสัมภาษณ์ ผ่านไปอย่างเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ ทีมงานจัดทำรายการสถานีสีเขียว และ ช่องทีวีไทย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | 4 Comments

สัมภาษณ์ กับ นิตรยาสาร MIX

คุณบรรจง ขยันกิจ  ให้สัมภาษณ์ และเล่าเรื่องราว การทำกังหันลม ให้กับนิตยาสาร  Mix  เรื่องราวทั้งหมดจะออกบนฉบับเดือนพฤษภาคม  สมาชิก หรือ ผู้สนใจสามารถ หาซื้อหนังสือบนแผงได้ครับ ขอขอบคุณ  นิตยาสาร  MIX  และทีมงาน

Posted in จัดกิจกรรม,แลกเแปลี่ยนความรู้ (Attiude & Change) | Comments Off on สัมภาษณ์ กับ นิตรยาสาร MIX

ขดลวด (Stator)

ขดลวด มีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อยู่ในสนามแม่เหล็กเป็นตัวเหนี่ยวนำ  การออกแบบ ขดลวดถือว่าเป้นส่วนสำคัญอย่างมาก  ไม่เพียงแต่ยึดทฤษฏี  แต่ยังต้องอาศัยประสพการณ์ในการทำเป็นอย่างมากเช่นกัน ไม่เช่นนั้น การออกแบบขวดลวด ที่เกินกำลัง และไม่สมดุลกับแม่เหล็ก  และ ขนาดของใบกังหันลม  อาจจะทำให้จำนวน   Volt , Watt ,  และการทำงานของ กังหันลมผลิตไฟฟ้า ไ่ม่ได้ประสิทธิภาพ และ จะต้องยืดหยุ่น ในการออกแบบ ตามกระแสลม,ระยะทางการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังแหล่งการใช้งาน   แห่งนั้นๆด้วย   พร้อมทั้งรวมถึงการออกแบบชนิดกระแสไฟ แบบ DC , AC  เพื่อการนำไปใช้งาน ในการบรรจุกับแบตเตอร์รี่ สิ่งที่ต้องการ 1.  ลวดทองแดง ( เบอร์ขยนาดมาตรฐาน ) … Continue reading

Posted in ขดลวด (Coil Core), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green), โครงสร้างกังหันลม (Wind Architecture) | Comments Off on ขดลวด (Stator)

ความแตกต่างระหว่าง กังหันแบบ Direct VS Gear Box

ต่อความเดิมจากครั้งที่แล้ว  หลังจากที่ทางเราได้กล่าวไว้  กังหันลมผลิตไฟฟ้า มีทั้งแบบ ต่อตรง และ แบบมีเกียร์   ข้อดีของการมี เกียร์  นั้นจะเน้น ประสิทธ์ภาพการทำผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่า แบบ  ต่อตรง  ในขนาดของ Generator ที่เท่ากัน  แต่ก้ทำให้ค่าใช้จ่ายของระบบเกียร์นั้นก็สูงขึ้น  แถมด้วย เสียงดังจากระบบเกียร์เมื่อเกิดหมุน *ในปัจจุบัน ผู้ผลิตกังหันลมไฟฟ้า ใช้ระบบเกียร์มากถึง กว่า 90% ในตลาด  ​(อนาคตทางไทยวินด์มิลล์คิดว่า ระบบ Direct จะเป็นระบบที่ถุกมาใช้แทนมากกว่า) แบบ  Direct ของ Enercon แบบมี  Gear Box  ของ  Nordex กังหันลมขนาดเล็ก ของ … Continue reading

Posted in กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Power), โครงสร้างกังหันลม (Wind Architecture) | Comments Off on ความแตกต่างระหว่าง กังหันแบบ Direct VS Gear Box

โครงสร้างกังหันลม ( Yaw & Hub = Nacelle )

โครงสร้างกันหันลม ประกอบ  Yaw  (แกนจุดหมุนทั้งหมดของตัวกังหันลม)    ​Hub  (แบริ่ง หรือ ดุมล้อรถยนต์) ทั้งหมดจะถูกประกอบเข้าด้วยกัน เป็น ชุดโครงสร้างทั้งหมด  กังหันลมขนาดเล็กส่วนใหญ่ จะต่อตรงกับชุดแม่เหล็ก ซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าหมุนตัดกับชุดขดลวด * Nacelle   ส่วนมากจะหมายถึง ห้องเครื่องโดย รวมๆ ประกอบไปด้วย   Hub ,Sharp,Bearing,Gear,Generator  และถูกครอบด้วย Cover ที่ออกแบบ * กังหันลมผลิตไฟฟ้า จะมีการเชื่อม Hub  กับ Generator  มีทั้งแบบ โดยตรง (Direct) หรือ  แบบมีเกียร์ทดรอบ  ( Gear Box) (อัตราการทดรอบ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โครงสร้างกังหันลม ( Yaw & Hub = Nacelle )

Hub กังหันลม (ดุมล้อรถยนต์)

Hub กังหันลม เป็นส่วนสำคัญที่สุด ของกังหันลม มีหน้าที่ หมุนและรับแรงทั้งหมดจากใบกังหัน สามารถทำด้วย แบริ่ง ที่ขายตามท้องตลาดก็ได้  แต่ก็จะทำให้ราคาการสร้างกังหันลมนั้นสูงขึ้น  จุดประสงค์ของเรา คือ   ใช้ของที่เหลือใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์  และ ราคาต่ำ (ถ้าเชียงกงไม่ขึ้นราคา)  และจุดประสงค์ อีกข้อ ไม่ต้องทำแกนที่ติดกับ Hub อีกด้วย   ดุมล้อรถยนต์ จึงเป็นพระเอกของเราในงานนี้   ซึ่งสามารถหาได้ตามตลาดอะไหล่รถยนต์เก่าๆ ที่ไม่ใช่รถมือสอง….ไม่ต้องซื้อรถทั้งคันมาทำครับ ลักษณะดุมล้อรถยนต์ เป็นดุมล้อหน้าของ รถยนต์นั่งบุคคล หรือ รถบรรทุกเล็ก [ ปิคอัพ]    ( ขออย่าให้เป็นรถสิบล้อ ก็พอครับ)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on Hub กังหันลม (ดุมล้อรถยนต์)