Monthly Archives: April 2011

กังหันลม ยอดตึก

สถาปนิก ได้มีส่วนช่วยให้แนวคิดเป็นจริง เมื่อพวกเขาลงมาเล่นรายล่ะเอียด ปลีกย่อยในการนำลม ที่อยู่บนยอดตึก พร้อมใส่กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็ก เข้าไปโดยออกแบบให้เข้ากับตึกที่พวกเขาออกแบบ จะเรียกว่าเป้น อัตลักษ หรือไม่ หรือ ของแปลก หรือ หลักฮวงจุ้ย แต่สิ่งที่ผู้คนได้ คือ ไม่เพียงลดไฟฟ้า สามารถไปในส่วนของ แสงสว่าง ได้ดีทีเดียว   ตึกนี้น่าจะได้รับรางวัล  Zero Building

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on กังหันลม ยอดตึก

ฟังรายการ วิทยุ มสธ

วันที่ 25  วันจันทร์ เวลา  08.00 สมาชิก หรือ ผู้สนใจ สามารถฟังรายการ วิทยุ  มสธ   จะสัมภาษณ์สด คุณ บรรจง ขยันกิจ เกี่ยวกับเรื่องราว พลังงาน ซึ่งเป้นหัวข้อกำลังฮิต และตื่นตัว กับการสร้างพลังงานจากลม จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ดูผังรายการได้ที่  http://www.stou.ac.th/stouonline/Radio/index.htm กรุงเทพมหานคร ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz. และ  ระบบ F.M. ความถี่ 90.75 KHz. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย สวศ.ลำปาง ระบบ A.M. … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ฟังรายการ วิทยุ มสธ

เมืองแห่ง กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ไม่ว่าจะอยู่มุมที่ไหน สถานที่เมืองอะไร ตามบ้าน ตามสวนสาธารณะ ที่จอดรถ ชุมชนเดินทาง รถไฟ  สนามบิน    กังหันลม มีบทบาทเข้าไป ช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับทุกๆสถานที่แห่งนั้น หรือ เป็นการร่วมแรงร่วมขัน หรือ  Green City  พร้อมยังสามารถเชื่อมกับระบบ  Grid Connect ได้ หรือถ้าใคร จะทำโปรโมชั่น ซื้อบ้าน แถม กังลมผลิตไฟฟ้าด้วย  ก็ไม่ว่ากัน หมายเหตุ : Grid Connnect หมายถึง เป็นวิธีการเรียก ในการต่อเข้าระบบไฟฟ้าหลัก (ระบบการไฟฟ้า) ด้วยอุปกรณ์การเชื่อมทางไฟฟ้า ระบบดังกล่าวมีหน้า ป้อนไฟฟ้าที่ได้จาก กังหันลม หรือ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เมืองแห่ง กังหันลมผลิตไฟฟ้า

พลังงานลมจากชุมชุน

นี้เป็นตัวอย่าง และ เป็นภาพที่ดี ในการนำพลังลมในท้องถิ่น มาใช้กับโรงเรียนอนุบาลของเด็กๆ อีกนัยยะสำคัญเป็นการปลูกฝัง ให้กับเด็ก ในการสัมพัทธ  และเรียนรู้พลังงานใกล้ตัว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบที่เขาอาศัยอยู่

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on พลังงานลมจากชุมชุน

เตา .พลังงานแสง จากดวงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกล

เตา หรือ จาน รับแสงรังสี  จากดวงอาทิตย์ ด้วยการดีไซด์  ทำด้วยวัสดุ จากฟิมล์สะท้อนแสง  และ นำเทคโนโลยี่ Open souce มาใช้เกิดการหมุนตามดวงอาทิตย์ได้ด้วย  รูปร่างไม่ใหญ่ กะทัดเหมาะสำหรับ พื้นที่ห่างไกล หรือ พกติดรถ ไว้ในยามที่มีแสงแดดร้อน และกับเหตุต้น คำถาม   Why  Cook Solar อ้างอิง : http://www.solaribex.com หมายเหตุ : http://www.solaribex.com/#!features/vstc3=tracking Sun Tracker  :  ตัวจับการหมุนของแสงพระอาทิตย์ Arduino :  เป็น Opensource ควบคุมทางอิเล็คทรอนิค

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เตา .พลังงานแสง จากดวงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกล

เราไม่เพียงเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย เราต้องการเปลี่ยนโลก

ถ้าคุณคิดอะไร ขึ้นมาเกี่ยวกับการผลิต  อาหาร พลังงาน  หรืออะไรที่เป็นผลผลิต   สิ่งเหล่านั้น เป็นผลต่อระยะยาว ผลกระทบต่อลูกหลาน เหลน พวกเราหรือไม่  จะให้พวกเขาชื่นชม หรือ คอยด่าตามก้น    เปลี่ยนความคิดเดิมๆ

Posted in Stirling Engine (พลังงานความร้อน), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เราไม่เพียงเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย เราต้องการเปลี่ยนโลก

Solar Stirling Engine พลังงานแสงแดด แห่งอนาคต (เพราะโลกมัน!ร้อน)

เมื่อมีลม เราก็ใช้ ลม ผลิตไฟฟ้า     เมื่อมีแดด เราก็สร้าง พาราโบลาร์รวมแสงแดด  ส่งผ่านสะสารความร้อน ให้เป็นพลังไฟฟ้า ด้วย  Solar Stirling  Engine  ซะเลย มีใครหุงข้าว ทำกับข้าว ด้วยพลังงาน จากแสงอาทิตย์    แน่นอนคงไม่มีใครทำแบบนั้นแน่นอน….. นี้เป็น เมกะโปรเจค (ไม่เกี่ยวกับ รัฐบาล )   งานวิจัยทดลองที่ประสพผลสำเร็จ (และก็กลายเป็น productไปแล้ว) ใช้กับประเทศ ที่มีอุหภูมิสูง หรือ ประเทศที่มีแสงแดด  ในพื้นทีต่อปี ต่อเดือน ต่อสัปดาห์ ต่อวัน ต่อชัว่โมง … Continue reading

Posted in Stirling Engine (พลังงานความร้อน), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on Solar Stirling Engine พลังงานแสงแดด แห่งอนาคต (เพราะโลกมัน!ร้อน)

Top 5 Coolest Green Jobs That are NOT Desk Jobs

งานด้านสีเขียว  สุดจะเย็น มากกกกกกกกกก   ( Coolest  ต้องเป็นให้ได้ Hot เหลือเกิน และ งานนี้ ก็ไม่เป็นงาน บนโต๊ะ  ออกไปลุย.ว่าง่ายๆ ) และงานต่อไปนี้  มาดูค่าตัวกัน.. อันดับ 5  คือ  งานด้าน ท่องเที่ยว แบบ รักษาสิ่งแวดล้อม หรือ ecotourist อันดับ 4  คือ  งานด้าน การทำฟาร์ม ออแกนิค หรือ ทำเกษตรแบบไร้สารพิษ อันดับ 3  คือ  งานด้าน การซ่อมจักรยาน และ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on Top 5 Coolest Green Jobs That are NOT Desk Jobs

โตโยต้า สนับสนุน พลังสีเขียว

พนักงานโตโยต้า ได้รับเข้าอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าผ่านไปแล้ว ได้สร้างกังหันลมไปติดตั้งที่  ศูนย์โรงงานผลิตรถโตโยต้า นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ แปลงยาว

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โตโยต้า สนับสนุน พลังสีเขียว

โรงสีข้าวรัชมงคล

งานติดตั้งกังหันลมขนาด  1 Kw/h  ขนาดใบ 2.4 เมตร ที่โรงสีข้าวรัชมงคล เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิต้ิ แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา งานติดตั้งผ่านไปได้สวยงาม   ในบริเวณ ยังมี สวนเกษตรสาธิตทฤษฏีพอเพียง ขององค์ในหลวง  ให้ศึกษา เรียนรู้ด้วยครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โรงสีข้าวรัชมงคล