Monthly Archives: September 2011

5.5 KW (คู่มือทำ กังหันลม 5.5KW )

คู่มือการทำ 5.5 KW  (พร้อมทำ Nacelle ด้วย) หมายเหตุ  คำเตือน * (การทำกังหันลมขนาดใหญ่นั้น เนื่องจากมีน้ำหนักมากๆ  ผู้ทำต้องทำด้วยความระมัดระวัง  และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก) อ้างอิงที่  http://www.builditsolar.com/Projects/Wind/TomTurbine/TurbineAssembly.htm

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on 5.5 KW (คู่มือทำ กังหันลม 5.5KW )

ดีไซด์ ใบกังหันลมขนาดเล็ก(Prefab)

เริมตั้งแต่ การออกแบบใบ มุมอัลฟ่า , ค่า R และ แบ่งออกเป็น section ,ทำ  template , เพาะไม้ ,ขึ้นรูปทรง,ถากใบด้วยเครื่องมือช่างไม้  อย่าง หยาบ ,  ละเอียด  จนได้  มุมอัลฟ่า,ค่า  R ตาม template อ้างอิงที่ http://www.aerodyndesign.com/SMALL_WIND_TURBINE/SMALL_WIND_TURBINE_FAB.htm

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ดีไซด์ ใบกังหันลมขนาดเล็ก(Prefab)

สามขา (งานใหญ่ เยอรมันนี ทะเลเหนือ)

เป็นงานก่อสร้างขาตั้งสามกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 5 Mw ผลิตโดย  Cuxhaven Steel Construction GmbH  ร่วมกับ BARD Gruppe  ที่กำลังจะติดตั้งที่ ฟาร์มกังหันลม ทางทะเลเหนือ ของเยอรมันนี อีก 15 ตัว (ในแผน 80 ตัว ) ฟาร์มกังหันลมที่นี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 400 MW ทีเดียว.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on สามขา (งานใหญ่ เยอรมันนี ทะเลเหนือ)

ยอมลงทุน (ทุบโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ไปสร้างฟาร์มกังหันลม)

จากสถานะการณ์​  ทั้งทาง สิ่งแวดล้อม  ที่จะตีกรอบให้มนุษน์คนเรา  อยู่ในวงกรอบของโลก เพราะโลกเป็นตัวกำหนดธรรมชาติ ไม่ใช่มนุษษ์  จะเห็นได้จาก ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะน้ำท่วม อย่างมโหฬาร และ แผ่นดินใหว  . เพราะมนุษย์  ใช้สิ่งที่ธรรมชาติสร้าง ดัดแปลง  รวดเร็ว  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ธรรมชาติ ไม่สามารถ ปรับตัวเข้ากับมนุษย์ได้.​ .. แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ​​    จากการดิ้นรน หาความรู่ทางวิทยาศาสตร์  หัวอัตราก้าวหน้า แต่ต้อง กลับหลังหัน แบบ  360​ศา อะไรเกิดขึ้น  จากการใช้พลังงานไฟฟ้า จากนิวเครียร์   แบบ ไม่ต้องดิ้นรนหา พลังงานอื่นให้เหนื่อยยากลำบาก  แต่ทำไม ถึงต้องทุบโรงไฟฟ้านิวเครียร์ทิ้ง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ยอมลงทุน (ทุบโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ไปสร้างฟาร์มกังหันลม)

เครื่องสเตอลิง กับ แสงอาทิตย์

เครื่องสเตอลิง ที่ถุกคิดค้น โดย โรเบริต สเตอลิง ที่ใช้ความร้อน จากการเผาไม้ (ฟืน สมัยก่อน เมื่อ เกือบ 100 )  เกิดเป็นกลไกการหมุน    สามารถนำพลังงานกลเหล่านี้ไป ขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ หรือ รถยนต์     แต่หลังจากได้มีการประติวัติอุสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำ และ น้ำมัน เข้ามาทำให้เครื่องยนต์สเตอริง  ได้หายจากโลก ..  แต่การกลับมา อีกครั้งในยุคศรรตวรรตที่ 21   ซึ่งเป็นยุคของโลก ที่เต็มไปด้วย  ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อน  ป่าไม้ถูกทำลาย   และ ยุคต้นตอ ที่ทำให้โลก อายุสั้นมากขึ้น การกลับมาของเรื่องสเตอลิง   … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เครื่องสเตอลิง กับ แสงอาทิตย์

ทำไมถึงห้าม เผาไร่และนา กับ ชีวมวล และ วิกฤต ส่วนทางกับโลก

สถานะการ การใช้พลังงาน  นับวันนั้นยิ่งรุนแรง และแข่งขันการเติบโตทางธุรกิจ  เราไม่เคยปฎิเสธ  ต่อการเลือกใช้พลังงาน ฟอสซิล ,ขยะ , เศษวัสดุ มน้ำมัน , แก๊ส    มาเพื่อให้เกิดเป็น พลังงานไฟฟ้า ต่อ ชุมชน และ ประเทศ  มันเป็นสิ่งที่แปลก กับการที่เราเลือก การสร้างพลังงานโดย คิดข้อแรก ที่มาก่อน คือ การได้พลังงงาน ที่มั่นคง และเพียงพอ  .แต่ไม่กลับ คิดในหัวข้อแรกว่า  คนในประเทศเรา จะประสพชะตา อย่างไร ในการเลือกตรงนั้น   เมื่อเราเลือกสิ่งนั้นไปแล้ว ผลกระทบ ในระยะยาว  จะเป้นอย่างไร ในการเกรินเรื่อง ราวทั้งหมด … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ทำไมถึงห้าม เผาไร่และนา กับ ชีวมวล และ วิกฤต ส่วนทางกับโลก

7จังหวัดฮือต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

ปัญหาเกิด เพราะ 1. นักลงทุนที่เป็นเอกชน ทำโดยไม่สนใจประชาชน หรือ ชุมชน 2.รัฐ หรือ กระทรวงพลังงาน สนันสนุน ให้ตั้งโรงไฟฟ้า ชีวมวล โดยเอกชน แต่เรื่องสิ่งแวดล้อม ประชาชน ต้องมาก่อน อ้างอิง http://www.ftawatch.org/all/news/22571 ศุภกิจ นันทะวรการศุภกิจ นันทะวรการกลุ่ม ประชาชนและเอ็นจีโอ 7 จังหวัด รวมตัวต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล เหตุไม่มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจก่อสร้างไฟฟ้า ระเบียบเปิดให้กำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำอีไอเอ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สนใจชาวบ้าน สร้างปัญหาฝุ่นละออง ส่งหนังสือถึงกกพ.จี้ทบทวนกำหนดทิศทางการตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ ต้องผ่านความเห็นประชาชนก่อน นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า จากกรณีกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on 7จังหวัดฮือต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

ช่วง ฤดูพายุ

พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุจะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ช่วง ฤดูพายุ

เชื่อมสายไฟฟ้าจากทะเล เข้าฝั่ง (Grid Connect to offshore Wind farm )

การเชื่อม  ระบบสายส่ง จากกังหันลมในทะเล ก็ เป็นอีกงานที่ทั้งเสี่ยง อันตราย  และต้องเผชิญ ความผิดพลาดสูง นั้นหมายถึงว่า งานทุกๆรายละเอียดต้องเต็มไปด้วยความแม่นยำ และ ความปลอดภัยสูง.. สุดท้าย คือการได้ไฟฟ้า เชื่อมไปยังระบบหลัก และจ่ายออกไปยัง แหล่งปลายทาง.

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เชื่อมสายไฟฟ้าจากทะเล เข้าฝั่ง (Grid Connect to offshore Wind farm )

Vestas( Number 1 to Leader)

กับโฆษณา ชิ้นนี้ของ  Vestas ผู้ผลิตกังหันลมขนาดใหญ่ และ เป็นผู้นำของโลก ณ ตอนนี้  กับ ความรู้สึก การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้กับชาวโลกนั้น คือ ลดสภาวะลดโลกร้อน ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากลม  ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้า ที่เกิด  CO2 เป็น  0  ให้กับชาวเมือง ทุกทุมโลก ถ้าย้อนกลับไป ในการตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ ด้วยการผลิตไฟฟ้า จากการเผาไหม้ ซึงมีผลทำให้ CO2 และ ก๊าซสารเคมี อื่นๆ มากกมาย  กลับมามีผลต่อมนุษย์ และ การสุญพันธ์  ของสิ่งมีชีวิต  และ เกิดเหตุการณ์มากมาย … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on Vestas( Number 1 to Leader)