Monthly Archives: January 2012

ถ่ายทอด ความรู้ให้กับนักศึกษา ป โท (ที่ปรึกษาโปรเจ็ค นักศึกษา ป โทมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)

ในหัวข้อที่น่าสนใจ การทำปล่องลม เพื่อทดสอบ ประสิทธ์ ของกังหันลม ขนาดไม่เกิน 500W

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ถ่ายทอด ความรู้ให้กับนักศึกษา ป โท (ที่ปรึกษาโปรเจ็ค นักศึกษา ป โทมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)

สัมภาษณ์รายการ ทีวี

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on สัมภาษณ์รายการ ทีวี