Monthly Archives: March 2012

สัญญาณ อันตราย

จากการรายงานข่าว ล่าสุด เยอร์มัน ตั้งโรงไฟฟ้า  โซลาร์เซลล์  มากกว่า  7 GW  ไป  เพราะทางรัฐบาลเอง ตั้งเป้าในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทน โรงไฟฟ้นิวเครียร์ ที่กำลังจะยุบ หรือ ปิดไป . จาก สัญญานนี้ อย่างแรก   เราไม่รู้ว่า เยอรมันเองได้ขายอุปกรณโรงไฟฟ้านิวเครียร์ให้ใคร หรือ ไม่ ในโลกของประเทศที่กำลังพัฒนา. สอง   เราไม่รู้ว่า  เยอรมันจะตั้งมาตรฐานการน้ำเข้า หรือ กีดกัน ส้ินค้าที่ไม่ปลอด เรื่องคารบอน. ตั้งแต่การผิลตสินค้า สาม..  ถ้าปรเทศไหน คำนวนออกมาทำให้โลกร้อน  ก็จะโดนปรับ  ตามสนธิสัญญา คารบอน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on สัญญาณ อันตราย

อย่าเป็น ผู้ตาม

ทุกวันนี้  คนไทยส่วนใหญ่ มีรถขับเป็นของ ตัวเอง   พอมีการประกาศ  น้ำมัน ก็ ตกอก ตกใจ กันทั่วหน้า   จะขับรถมาไหนก็บ่น เรื่อง ราคาน้ำมัน แพง . พอมการประกาศลด ก็แห่ ขับรถไปเติม.. เหตุกาณร์  เรากำลังจะชี้ให้ เห็นว่า  เราเป็น ผู้ตาม . โดยไม่ต้องสงสัย  หรือ จะพูดให้แรง คือ  บริษัท ผู้ค้าน้ำมัน เป้นผู้กำหนด  ชีวิตชะตา ของเรา พลังานทดแทน.  คือ อะไร   บทโลก  อินเตอร์เน็ต เป็น แหล่ง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on อย่าเป็น ผู้ตาม

Wind VS Coal (สายลม ปะทะ ถ่านหิน)

สถานการณ์ ปัจจุบัน   การผันผวน  ราคาพลังงาน  โดยเฉพาะ น้ำมัน   สูงบ้างต่ำ บ้าง   เป็นเรื่อง ทางเศรษศาสตร์ ทั้งสิ้น    ถ้ามีพลังงาน แบบไม่มีเสียเงิน   กับคำถามว่า   บริษัท น้ำมัน   ถ่านหิน  จะไปขายอะไร ในเมื่องานหลัก คือ ขายน้ำมัน    กล่าวถึงแม้บ้านเรา  ประกาศราคาน้ำมันสูงขึ้น ก็มี การตื่นตัว พลังงงาน อื่นๆ มาทดแทนน้ำมัน  ทำให้เห็นว่าคนไทยทำได้  เช่น  พลังงานน้ำจากไฮโดรเจน  พลังงานงานลมผลิตไไฟฟ้า  พลังงานแสงแดด  .  แม้แต่ในภาครัฐเองบางหน่วยงาน ก็เป้นห่วง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on Wind VS Coal (สายลม ปะทะ ถ่านหิน)

กังหันลม ขนาดใหญ่ กับ ทีมงาน FATSHORE

ทีมงานคนไทย นำทีมโดย คุณ ชัยณรงค์ สุขุมประเสริฐศรี  ที่ทำงานด้านการติดตั้ง กังหันลม ขนาดใหญ่  ข้ามน้ำทะเล  เรียนรู้ จากประเทศเดนมาร์ก  ซึ่งในประเทศไทยจะหาผู้เชียวชาญ  ด้านนี้โดยเฉพาะได้ยาก ทั้งหมดรวมเรื่องราว ประสพการณ์  อุดมการณ์  เพื่อสังคมไทย  และ  หล่อหลอมรวม  เป็น FATSHORE   ติดตามผล ทาง กังหันลม ขนาดใหญ่ ได้ที่  http://www.fatshore.com/aboutus.html

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on กังหันลม ขนาดใหญ่ กับ ทีมงาน FATSHORE

โซลาร์เซลล์ 1 watt 1 $US ( 1 วัตต์ 32 บาท )

  นับวัน โซลาร์เซล ที่ผลิตจากจีน  ถุกนำเข้ามาในตลาดเยอะขึ้น  ทำให้ ตลาดโซลาร์เซล ถูกลงมากๆ   บริษัท คนไทย  นำเข้า ก็ยังขายตั้งราคาแพง    จึงทำให้คนที่ต้องการอยากใช้  ไม่สามารถเข้าถึงราคาได้    ทำให้เกิดกลุ่ม คนไทยที่ สนใจ ด้านพลังงานธรรมชาติ นำพลังานโซลาร์เซลล์ มาใช้ในงาน เกษตร โดย ราคา ถุกกว่า ราคาท้องตลาดมากๆ น่าจะตก ราวๆ  วัตต์ ล่ะ 50-60 บาท . ซึ่งเป็นสิ่งที่ชมเชย.ในการรวมศักยภาพ ติดตามได้ที่่ http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=53511.0 ในเมื่อราคา พลังงานถูกขนาดนี้ ทำไม ต้องคิดถึงเรื่อง ขายไฟฟ้า ล่ะ ..  ทำไม  ไม่ทำให้ ทุกๆบ้าน สามารถมีพลังงาน  … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โซลาร์เซลล์ 1 watt 1 $US ( 1 วัตต์ 32 บาท )

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์: จำเป็นและปลอดภัยจริงหรือ

ถึงเวลา แล้วหรือนี้ .. ที่โลก ตะวันตก จะขายขยะ โรงไฟฟ้านิวเครีย์ ให้กับ โลกตะวันออก ในขณะที่โลก ตะวันตก หาทางออกโดย พลังงงานธรรมชาติ.. อ่านบทความ สนับสุนน การสร้างโรงไฟฟ้านิวเครียร์ http://www.eppo.go.th/nuclear/chavalit-nuclear.pdf การผลิตไฟฟ้า เพื่ออุสาหกรรมมากกว่า > 36 % http://www.eppo.go.th/doc/strategic-plan/strategic-plan-exsum/ex-sum-strategic-plan-2555-2558.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์: จำเป็นและปลอดภัยจริงหรือ

ทางออกข้อแรก ของไทย กับแผนการมีไฟฟ้าใช้ โดย ซื้อไฟฟ้า จากลาว

สู่ยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยม อ่านบทวิเคราะห์ ข้อมูลแบบเปิดผย เขื่อน ไชยะบุรี อ้างอิง จาก กระทรวงพลังงาน http://www.eppo.go.th/power/xayaburi-pp.pdf http://www.eppo.go.th/power/pdp/index.html http://www.eppo.go.th/doc/strategic-plan/strategic-plan-exsum/ex-sum-strategic-plan-2555-2558.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ทางออกข้อแรก ของไทย กับแผนการมีไฟฟ้าใช้ โดย ซื้อไฟฟ้า จากลาว

แบตเตอรรี่ สินค้าจำเป็นดสำหรับ พลังงานธรรมชาติ

แบตเตอรรี่  คือ สิ่งจำเป็น ในการทำหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้า  จาก พลังงาน ที่ได้มา ฟรีๆ  นั้นคือ  โซลาร์เซล และ พลังงานกังหันลม ผลิตไฟฟ้า  ซึ่ง เป็นตัวแปลสำคัญ   และความสำคัญนี้ สร้างความปวดร้าว ให้กับ ผู้ที่หันมาใช้พลังงานธรรมชาติ เพราะ ราคา นั้น แพง เหลือเกิน    บวกกับสินค้าประเทภนี้ ก้เหมือน  ราคาน้ำมัน และอยู่ระบบควบคุม     ไม่มีทางที่ ลดลง มาได้      แถมด้วย อายุการใช้งาน ที่แสนสั้น … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on แบตเตอรรี่ สินค้าจำเป็นดสำหรับ พลังงานธรรมชาติ

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource : DER) และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล ความอัจฉริยะนี้ เกิดจากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงข่าย ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวจะสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. อิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว (Electronics and Embedded Systems) 2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ (System … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย