Monthly Archives: December 2012

ประกาศ อบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า

อบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า คุณบรรจง ขยันกิจ ได้เปิดอบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ขนาดเล็ก) รายการอบรมมีดังนี้ครับ 1. อบรม 1 วัน ภาคทฤษฏี กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2.อบรม 6 วัน ภาคทฤษฏี กังหันลมผลิตไฟฟ้า และ ลงมือปฏิบัติ ทุกขั้นตอน ** ค่าใช้จ่าย ขดลวด แม่เหล็ก และ อาหาร เอกสาร ในการฝึกอบรม กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด คุณบรรจง ขยันกิจ *** หรือ บริษัท ห้างร้าน องค์กร ราชการ เอกชน มุ่งปลูกฝั่ง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ประกาศ อบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า