Monthly Archives: October 2013

พลังงานหมุนเวียนประยุกต์

ยุคของคนรุ่นใหม่ที่พยายามนำพลังงานธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์   นำมาใช้กับกิจจกรรมต่าง เพื่อลดการใช้ทรัยพกรให้น้อยลง หรือ พูดอีกในหนึ่งก็คือ พลังงานเหล่านี้ได้ฟรี และเพิ่มความเป็นอิสระการได้มา หรือ การใช้พลังงานเพื่อแจกจ่าย ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ได้อย่างเพียงพอ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on พลังงานหมุนเวียนประยุกต์

ออกแบบกังหันลม แนวใหม่ใช้หางวัดเร็วลม

การออกแบบกังหันลม แนวนอนแบบใหม่ใช้หางวัดเร็วลม  ทำให้เราเกิดไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับวงการกังหันลม  ต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกับสายลมเมืองไทยของเรา อ้างอิง  : http://www.rpbw.com/ http://www.rpbw.com/ http://www.designboom.com/technology/dragonfly-invisible-wind-turbine-designed-by-renzo-piano-10-23-2013/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ออกแบบกังหันลม แนวใหม่ใช้หางวัดเร็วลม

ข้อเสียของกังหันลม (ขนาดใหญ่ มาก)

มีการศึกษา ผลกระทบ การใช้กังหันลมขนาดใหญ่  ซึ่งเมืองนอกมีมากกว่า 100 ตัว ในแต่ล่ะรัฐ หรือ เมือง  และมีงานวิจัยศักษาออกมาเยอะมาก   แต่ก็พบว่า  พลังงานกังหันลม  คือ  พระเอก   เป็นพลังงานความเย็น      ตั้งใน ทะเล  .. แต่เมืองไทย ถ้ามองกังหันลม   มักจะมองข้อเสียมาก่อน   แต่ถ้ามองโรงไฟฟ้า  ถ่านหิน โรงไฟ้ฟ้าก๊าซ ก็มองว่า ถูกดี ราคาไฟฟ้าไม่แพง . แต่ไม่มองเรื่องสื่งแวดล้อม ระยะยาว  คิดซะใกล้ๆ  เราต้องทำเพราะไฟฟ้าขาดแคลน อ้างอิง http://www.region1.energy.go.th/0gkramrukanghanrom/wind/8.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ข้อเสียของกังหันลม (ขนาดใหญ่ มาก)

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้ (กระปุก.com)

เผยไอเดีย นักประดิษฐ์ กังหันลมปั่นไฟ จากใจผู้คิดค้น…สู่ชุมชนท้องถิ่น เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีอยู่ในตัวเองไม่ต้องซื้อหา แต่ปัจจุบันมนุษย์เรากำลังประสบกับภาวะโลกร้อน จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพราะเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม เช่น การนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เราสามารถนำพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยการอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า “กังหันลม” หลักการทำงานของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าหรือที่ชาวบ้านเรียก “กังหันลมปั่นไฟ” คือ เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกล จากนั้นเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับแกนหมุนของกังหันจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุม โดยปริมาณไฟฟ้าที่ได้ขึ้นอยู่กับความ เร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม บรรจง ขยันกิจ คนไทยคนแรกที่คิดค้นกังหันลมผลิต กระแสไฟฟ้า และเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจ มองว่า สถาน การณ์โลกร้อนในปัจจุบันค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเลวร้ายลงเรื่อย ๆ สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ เริ่มผิดปกติ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้ (กระปุก.com)

สถิติพลังงานของประเทศไทย และ รายงานการใช้พลังงทดแทน 2012

สมาชิกสามารถเข้าไปโหลดอ่านเพื้อความรู้ และความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน แบบไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ . ต่างๆ เช่น กังหันลม พลังงเซลล์แสงอาทิตย์  หรือ โซลาร์เซลล์ http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/report12/alternative55.pdf http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/report12/%202555_1.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on สถิติพลังงานของประเทศไทย และ รายงานการใช้พลังงทดแทน 2012

โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในประเทศไทย

หลายๆคนคิดว่าในประเทศไทย  มีโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมหรือยัง   เพื่อเป้นคำตอบทำหายสงสัย  ????   มีแต่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เป็นต้นแบบเท่านั้นหรือเปล่า ..บริษัทเอกชน  หันมาทำธุรกิจ ฟาร์มกังหันลมกันมากขึ้น.  โดยคืนทุน 6-7 ปี ซึ่งก็ไม่มากมายหนักสำหรับธุรกิจพลังงานกังหันลม ที่ไม่มีต้นทุนทางด้านวัถดิบ ได้แบบฟรีๆ . .. ซึ่งไม่เหมือนกับ น้ำมัน  ก๊าซ ถ่านหิน    แถมด้วยไม่เป็นพิษภัยด้านอากาศ ต่อชุมชนอีกด้วย แผนที่ฟาร์มกังหันลม

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในประเทศไทย