Monthly Archives: November 2013

“ญี่ปุ่น” เปิด “ฟาร์มกังหันลม” กลางทะเลใกล้ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ”

เอเจนซีส์ – ในวันจันทร์ (11) ญี่ปุ่นได้เริ่มเดินเครื่องกังหันลมกลางทะเลน้ำลึกตัวแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟาร์มกังหันลมที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งฟูกุชิมะ ราว 20 กม.เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ได้ถูกผลิตจากโรงงานไฟฟ้า นิวเคลียร์ฟูกุชิมะบนฝั่งที่ประสบปัญหารั่วไหล เนื่องมาจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2011 กังหันลมไฟฟ้าที่มีขนาด 2 เมกะวัตต์ มีความสูง 300 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 30 ชั้น พร้อมสถานีลอยน้ำขนาด 66 กิโลวัตต์ ห่างจากชายฝั่ง จ.ฟูกุชิมะไปราว 20 กม.ในทะเลน้ำลึก ต่างจากกังหันลมไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องติดตั้งอยู่ในน้ำตื้น ซึ่งกังหันลมต้นแบบตัวแรกนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างฟาร์มกังหันลมที่มี จำนวนทั้งหมด 143 ตัว และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มเดินเครื่องในวันจันทร์ (11) ที่ผ่านมา โดยคาดกันว่าโปรเจกต์ฟาร์มกังหันลมนี้ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนความต้องการในญี่ปุ่นได้ราว 1.6 พันล้านกิโลวัตต์ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on “ญี่ปุ่น” เปิด “ฟาร์มกังหันลม” กลางทะเลใกล้ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ”

คน ญี่ปุ๋น ทำอะไรทำจริง??

ถ้าจะสนับ สนุน หรือ หันมาใช้พลังานทดแทน จากโซลาร์เซลล์  หรือ กังหันลม อย่า!!  ตั้งคำถาม ว่า คุ้มค่า การลงทุนหรือเปล่า….??????? จงดูญี่ปุ่น เป็นตัวอย่าง กับโปรเจ็คนี้   แค่เฉพาะ  การสร้าง ฐานลอย สำหรับการติดตั้ง ฟาร์มโซลาร์เซลล์   แลกกับพลังงานสะอาดที่ได้มา  เพื่อทดแทน โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ในอนาคต ที่จะต้องปิดตัวลง …ก้าวสู่การได้พลังงานสะอาด.. ญี่ปุ่น ถือว่าได้เป็นประเทศที่หันหน้าสนับสนุน การใช้งานโซลาร์เซลล์  และ กังหันลมอย่างจริงจัง  ซึ่งอยู่ในลำดับ 10 TOP ของโลก อ้างอิง http://www.designboom.com/technology/kyocera-floats-mega-solar-power-plant-in-japan-11-18-2013/

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on คน ญี่ปุ๋น ทำอะไรทำจริง??

Wind Solar กิจการไฟฟ้าชุมชน วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยพลังงานลม

Wind Solar กิจการไฟฟ้าชุมชน วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยพลังงานลม 27. Email หลาย คนอาจเคยได้ยินชื่อ ยุทธการ มากพันธุ์ กันมาบ้างแล้วกับแนวคิดที่เขาอยากให้คนหันมาพึ่งพาพลังงานธรรมชาติซึ่งถูก ส่งผ่านมายังวิธีการจัดการบริหารรีสอร์ทคำแสดริเวอร์แคว ด้วยหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลในตอนนั้น ยุทธการเลือกที่จะรักษาพนักงานรีสอร์ทเอาไว้ท่ามกลางยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ในปี 2540 ด้วยการชักชวนให้พนักงานร่วมกันผลิตสบู่และแชมพูจากพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ภาย ในรีสอร์ทเพื่อจำหน่ายให้ผู้มาพักและใช้ภายในรีอสร์ท พร้อมกับการคัดแยกขยะแล้วนำขยะไปขาย จนกระทั่งขยายไปสู่การผลิตแก๊สชีวภาพ แก๊สชีวมวลและไบโอดีเซลไว้ใช้สอยภายในรีสอร์ทแห่งนี้จนสามารถข้ามผ่านวิกฤต ต่างๆ และกลับมายืนอยู่ได้ดังเดิม แต่ความคิดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของยุทธการไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะมันถูกต่อยอดผ่าน ‘มูลนิธิคำแสดธรรมธาร’ ที่เขาก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วย กับความตั้งใจที่อยากจะให้ชาวบ้านสามารถเรียนรู้และพัฒนาเรื่องพลังงาน อย่างเป็นระบบ ยุทธการเริ่มลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อชาวบ้านรู้จักพัฒนา เทคโนโลยีด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคพลังงานสะอาดที่สามารถหาได้ในแต่ละ วันจากท้องถนนและพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ในทุกชุมชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว แล้ว เขายังคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์สร้างพลังงานทางเลือก นั่นคือ ‘กังหันลม’ สำหรับใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อช่วยแก้ปัญหาพลังงานที่กำลังจะหมดไป ด้วย กังหักลมถูกผลิตออกมาทั้งหมด … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on Wind Solar กิจการไฟฟ้าชุมชน วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยพลังงานลม

พลังงานหมุนเวียน กับ การบริหารการกระจายการสร้างแรงดันไฟฟ้าหลัก

ผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานกังหันลม และ พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์   ที่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก และการจัดการบริหาร อ่านเพิ่มได้ที่ http://www.eppo.go.th/power/ENSOP.pdf

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on พลังงานหมุนเวียน กับ การบริหารการกระจายการสร้างแรงดันไฟฟ้าหลัก

บ้านเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พลังงานขายได้

บ้านเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พลังงานขายได้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติออกนโยบายส่งเสริมการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Policy) เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ตามนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 25% ภายใน 10 ปี โดยมีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และเปิดให้ยื่นคำขอการขายไฟฟ้าเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้ยื่นขอเสนอขายไฟฟ้าอย่างล้นหลามจนเกินตามปริมาณที่ กกพ. ประกาศ ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อ 200 MW ทั่วประเทศ ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาของนโยบายคือให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าคืนจากบ้านเรือน และสถานประกอบการที่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคา ในราคาหน่วยละ 6 บาทกว่าๆ จนเกือบ 7 … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on บ้านเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พลังงานขายได้

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่ กระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource : DER) และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล ความอัจฉริยะนี้ เกิดจากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงข่าย ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวจะสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. อิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว (Electronics and … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)