Monthly Archives: October 2014

เราอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนใหม่ แต่กลับบอกว่า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เหมาะ.

ผู้บริหารระดับสูงในฐานะเป็นหัวเรือ ในนำประเทศไทยไปสู่การแข่งขัน หรือ ความได้เปรียบด้านต้นทุน.  ถ้ามีเพียงวิสัย ในด้านพลังงาน เพียงระยะสั้นๆ   มุ่งหวังผลกำไรเฉพาะด้าน   ไม่คิดโดยรอบครอบ องค์รวม  โดยรวมของประเทศไทย  เพื่อที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ   ที่มาจากการแก้ปัญหาข้อจำกัด ของแหล่งทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัด เพื่อนำไปสู่ การใช้แหล่งสร้างพลังงานอย่างไม่จำกัด  และแหล่งพลังงานนั้นๆ ไม่เบียดเบียนจนทำให้เกิด  มลภาวะ ของเสีย ทั้งสภาวะอากาศ  ต้นไม้  แหล่งต้นน้ำ  สามารถอยู่ได้รวมกับชุมชน   เพื่อการเติบโตที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน และเศรษฐกิจ. เราได้แต่หวังว่า ผู้บริหารระดับสูง ควรมีจิตใจ ที่กระหาย  กระตุ้น และ ส่งเสริม  เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด  พลังงานลม  พลังงานแสงแดด … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เราอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนใหม่ แต่กลับบอกว่า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เหมาะ.

ติดตามชม รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลมออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

เวลา ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลม สัมภาษณ์ คุณบรรจง ขยันกิจ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ประเด็นในการขอสัมภาษณ์ 1. เมื่อก่อนทาอาชีพอะไร การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร 2. ที่มา แรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างกังหันลมเกิดขึ้นได้อย่างไร 3. มีการศึกษาเรื่องการทากังหันลมอย่างไร และมีใครช่วยในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้บ้าง 4. หลังจากที่ได้คิดค้นเรื่องกังหันลมแล้ว การใช้ชีวิตในด้านพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 5. ได้มีการเผยแพร่เรื่องของการสร้างกังหันลมอย่างไรบ้าง 6. ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างกังหันลมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร 7. … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ติดตามชม รายการ@Energy ตอน มนุษย์(สร้าง)พลังงานลมออกอากาศ วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57 เวลา 14.00 น ช่อง NBT

ปริมาณและแหล่งการใช้ไฟ้ฟ้า จากไฟฟ้าเครือข่าย

ไฟฟ้าเครือข่าย บริงานภายใต้การทำงานของรัฐ และ นโยบายด้านการผลิตไฟฟ้า พร้อมจำหน่ายไฟฟ้า โดยผ่านเครือข่ายเชื่อมโยง ไปยังผู้บริโภค   โดยผู้บริโภค  จ่ายค่าไฟฟ้า  ตามราคาที่แตกต่าง ตามเงื่อนไข ประเภทของผู้ใช้งาน ประเทศไทยมีผู้ใช้งานพลังงงานไฟฟ้าในด้านต่างๆ ดังนี้ภาพ ข้อมูลจาก .. กรมพลังงาน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ปริมาณและแหล่งการใช้ไฟ้ฟ้า จากไฟฟ้าเครือข่าย

… ทำบุญเข้าพรรษา ประกอบติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ … ย้อนเวลากัน

… ทำบุญเข้าพรรษา ประกอบติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ … จาก ยืนงง จันทร์ที่ , 10/7/2549 เวลา : 19:58 อ่าน = 6439 221.128.96.161 โครงการเครื่องปั่นไฟสองประสานที่อาจารย์บรรจงผลิตเจนเนอเรเตอร์ และพี่ขาลุยผลิตกังหันรับน้ำแล้วนำมาประกอบกันเพื่อใช้ในถิ่นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เป็นงานชิ้นใหม่ไม่ใช่แบบเดิมที่ใช้ไดชาร์ตของรถยนต์เป็นตัวแปลงพลังเป็นไฟฟ้า …บรรยากาศไร่เป็กดี้ยามเช้า หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมาย WeekendHobby | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย แจ้งปัญหา ขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมทุก Hobby :::>>>Email:::>>> [email protected] หรือ ติดต่อเรา(Contact … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on … ทำบุญเข้าพรรษา ประกอบติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ … ย้อนเวลากัน

เส้นทางพลังงานไฟฟ้า .จากรัฐ..สู่ประชาชน

หยุด คอร์รัปชั่น หยุด “วิกฤตพลังงาน” (Stop Corruption, Stop the Energy Crisis). (PPTX, 3 MB). ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซนเสวนาเรื่อง “วิกฤตไฟฟ้า วิกฤตพลังงาน เรื่องจริงหรืออิงมายา”11 มีนาคม 2556 สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กทม. 11 March 2013. Chuenchom Greacen. Christian Student Center, Bangkok, Thailand. ที่มา  http://palangthai.org

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เส้นทางพลังงานไฟฟ้า .จากรัฐ..สู่ประชาชน

เรียนรู้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อ ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Thailand goes nuclear: considerations and costs (PPT, 2.1 MB) 7 Aug, 2007. By Sheila Bijoor. ประเทศ ไทยควร พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ หรือ? ข้อพิจารณาและต้นทุน (PPT, 2.9 MB) โดย ฌีล่า บีจัวร์ กะเทาะ เปลือกโรงไฟฟานิวเคลียร:ทางออกของพลังงานทางเลือกจริงหรือ? (pdf 2.7MB). ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน.พลังไท. 22 กุมภาพันธ. หองประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พลังงาน นิวเคลียร์ในประเทศไทย (PPT, 982 … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เรียนรู้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อ ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟังความคิดเห็น ทัศนะต่างๆ ในหัวข้อ – เหตุผลที่ประเทศไทยควรมี ไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือถ่านหิน

โดย ต้นตอปัญหา   ก็คือ   ไฟฟ้าไม่พอ   ไฟฟ้าตก ​. . ในอนาคต.     อ่าน วิเคาระห์ และ  พิจารณา ..   กันครับ ^__^ แต่ในทัศนะ ของเราก็คือ  โรงไฟฟ้าที่ดีที่สุด คือ  ทุกๆบ้าน. ทุกๆโรงงาน ทุกๆองค์กร  ทุกๆคน   สามารถมีโรงไฟฟ้าและสามารถผลิตพลังงานมาใช้ได้เอง   เพิ่งพาตัวเอง​ ก่อน . ..      ใน อนาคต.   … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ฟังความคิดเห็น ทัศนะต่างๆ ในหัวข้อ – เหตุผลที่ประเทศไทยควรมี ไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือถ่านหิน