Monthly Archives: July 2016

ด่วน … ปิด รับอบรม การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงที่ ๑)

เรียนท่านผู้สนใจ ทุกท่าน เนื่องจาก การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก อาจารย์และทีมงาน ขอปิดรับอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดของผู้เข้าอบรม .ไม่มีจำนวนมากเกินไป ส่วนการอบรมครั้งหน้า ยังไม่ได้ระบุชัดเจน   แน่นำขอให้ ท่านผู้สนใจ ทุกท่าน  โทรสอบถาม หรือ  รับข่าวสารผ่าน  https://web.facebook.com/banchong.kayankit  ครับ ขอบคุณครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ด่วน … ปิด รับอบรม การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุงที่ ๑)