Monthly Archives: August 2016

ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 2)

อาจารย์ บรรจง  กำลังอธิบาย  วิธีการมทำใบกังหันลม   ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหัวใจ ของการแปลงสายลม ความเร็วต่ำ  มาสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไม้ ซึ่งเป็นวัสดุมาทำเป็นใบ หาง่ายๆ ในท้องถิ่น.. ติดตามชมภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพิ่มได้ที่  https://www.facebook.com/banchong.kayankit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 2)

กังหันลมระบบไฮโดลิกส์ตัวแรกของเอเซีย วัดป่าอัมพวัน (สายวัดป่าพระอาจารย์หลวงพ่อชา สาขาชลบุรี)

สัปดาหน้าจะบูรณะทาสีกังหันลมระบบไฮโดลิกส์ตัวแรกของเอเซีย   อาจารย์บรรจง และคุณยุทธ และ น้องๆ3-4คนจะช่วยกันทำแล้วจะเก็บภาพวายๆมาฝาก     เรียนเชิญสามาชิกกังหันลม ร่วมมือกันทำบุญด้วยแรงงาน  พร้อมกันครับ  ( สอบถามทางได้ที่  อาจารย์บรรจง  หรือ ไลน์กลุ่มกังหันลม )

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on กังหันลมระบบไฮโดลิกส์ตัวแรกของเอเซีย วัดป่าอัมพวัน (สายวัดป่าพระอาจารย์หลวงพ่อชา สาขาชลบุรี)

ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 1)

กราบนมัสการ หลวงพี่  ณ อาศรมวิริยะธรรม กันก่อนครับ ตามด้วย   แน่นำ  วิทยากรโดย  อาจารย์บรรจง ขยันกิจ และ ทำความรู้จักกันกับ ผู้ร่วมอบรม ทุกๆท่าน เครดิตภาพ :  ขอขอบคุณ   อาจารย์บรรจง ขยันกิจ  และท่านอื่นๆ  ที่ไม่กล่าวชื่อใน ณที่นี้   ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ภาพการอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ (เก็บภาพ ควันหลง 1)

เตรียมงานอบรมกังหันลม ครั้งใหม่. เร็วนี้ๆ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เตรียมงานอบรมกังหันลม ครั้งใหม่. เร็วนี้ๆ

การอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ 12/8/2016

การอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๑๒, ๑๓, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอบคุณเครดิต Agaligo DIY https://www.youtube.com/channel/UCa5Hio88y7Bxkhj-ptyFvpQ

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on การอบรมการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ อาศรมวิริยะธรรม วิทยากรโดย อาจารย์บรรจง ขยันกิจ 12/8/2016

วาไรตี้อีโค่ ตอนที่ 49 กังหันลมDIY อาจารย์บรรจง ตอนที่1

ขอบคุณเครดิต  Wichai Thongin https://www.youtube.com/channel/UCZ20Zqz-xvmbPBKoeqzhYdg

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on วาไรตี้อีโค่ ตอนที่ 49 กังหันลมDIY อาจารย์บรรจง ตอนที่1

กังหันลม ระบบ12V 24V 48V ระบบใดจะเหมาะกับ ลูกค้ามากที่สุด ขอบคุณ อจ บรรจง

ขอบคุณเครดิต  Iamrit Limm https://www.youtube.com/user/iam9rit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on กังหันลม ระบบ12V 24V 48V ระบบใดจะเหมาะกับ ลูกค้ามากที่สุด ขอบคุณ อจ บรรจง

เพิ่มแรง~ลด แรง หนึด ของเจนกังหันลม ปรับได้ตามใจ โดย อจ บรรจง

ขอบคุณเครดิต  Iamrit Limm https://www.youtube.com/user/iam9rit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เพิ่มแรง~ลด แรง หนึด ของเจนกังหันลม ปรับได้ตามใจ โดย อจ บรรจง

กังหันลม วิริยะธรรม ปากช่อง ระบบ24v 500w

ขอบคุณเครดิต  Iamrit Limm https://www.youtube.com/user/iam9rit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on กังหันลม วิริยะธรรม ปากช่อง ระบบ24v 500w

กังหันลม หนุ่มปัตตานี จะเลือกระบบกังหันลม 12V 24V 48V อย่างไร ขอบคุณ อจ บรรจง

ขอบคุณเครดิต  Iamrit Limm https://www.youtube.com/user/iam9rit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on กังหันลม หนุ่มปัตตานี จะเลือกระบบกังหันลม 12V 24V 48V อย่างไร ขอบคุณ อจ บรรจง