Monthly Archives: September 2017

วิธีทำใบพัดกังหันลม

ใบพัด : เส้นผ่าศูนย์กลางนี้คือความกว้างของพื้นที่วงกลมของใบพัด พลังงานถูกสร้างขึ้นจากใบพัดกังหันลม ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขนาดการกวาดดักลมของใบมากกว่า (กังหันลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร ใบยาว= 1.2 เมตร) ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ https://web.facebook.com/banchong.kayankit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on วิธีทำใบพัดกังหันลม

วิธีทำกังหันลม ผลิตไฟฟ้าขนาด500วัตต์

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารทำกังหันลมแบบพื้นจานแผ่นเหล็กที่สอนระหว่างปี 2001-2005 อธิบายชิ้นส่วนไว้มีหลายขนาด รายละเอียดส่วนใหญ่อธิบายถึงชิ้นส่วนขนาด 8 “[2.4 m.] ในส่วนท้ายของเอกสาร มีข้อมูลเสริมเกี่ยวกับ กังหันที่มีขนาดใหญ่กว่าและอีกตัวมีขนาดเล็กกว่า ที่เราจะลงมือสร้างกังหัน แนะนำให้ทำขนาด 8” [2.4 m.] ถึงแม้คุณจะสร้างขนาดเล็กก็ตาม ขนาดนี้ก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงแล้งครับ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/banchong.kayankit

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on วิธีทำกังหันลม ผลิตไฟฟ้าขนาด500วัตต์