สถานีชาร์ท รถไฟฟ้า จาก ฟาร์มโซลาร์เซลล์

จากทุกวันนี้ ฟาร์มโซลาร์ เซลล์มี เพียงโมเดลเดียวเท่านั้น ในจ่ายพลังงานทั้งหมด คือ  “ขายให้กับหน่วยของรัฐนั้น คือ การไฟฟ้า” เพียงเพื่อต้องการราคาส่วนต่าง ที่เรียกว่า Adder เพื่อคุ้มค่าในการลงทุน ถ้ามองในแง่ของการลงทุน   แต่ถ้ามองกลับอีกครั้ง นั้นหมายถึงเงินประชาชนทั้งหมดจะถูกจ่ายให้กับค่า Adder ของกระทรวงพลังงาน    เผลอๆนั้นจะทำให้ ค่าไฟฟ้านั้นจะไม่ถูกลงเท่าไร  เพียงแค่ตรึงราคาในช่วงที่โซลาร์เซลล์ ทำงานได้ในช่วง 25 ปีของการรับประกันเท่านั้นเอง  และ นี้คือประเด็น   สามารถที่เป็นลดการนำเข้าเชื้อเพลิงอื่นๆ.   และ ก็เป้นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงแดด ลม ให้มากๆ  แต่ก็ยังถือว่ารัฐเองก็ทำได้น้อยมากเช่นกัน  .

นี้คือโมเดลใหม่ อีกแบบ คือ การทำสถานีชาร์ทให้กับ รถไฟฟ้ากับทุกๆจังหวัด . โดยคิดอัตราการชาร์ทที่ถูกกว่าน้ำมัน และ น้อยกว่าจ่ายค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า เพียงแค่เสียบบัตรก็ ชาร์ทได้…

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

One Response to สถานีชาร์ท รถไฟฟ้า จาก ฟาร์มโซลาร์เซลล์

  1. jamebond2507 says:

    สถานการณ์ปัจจุบัน ราคาแผงSolar Cell ลดลงมากๆ เมืองไทยเรามีศักยภาพแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่ น่าจะผลักดันให้มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น ภาครัฐควรส่งเสริมอย่างจริงจัง

Comments are closed.