วิธีการถากความหนาใบกังหันลม

เชิญชม วิดีโอได้ที่

การคัดไม้ เลือกไม้สนนอกเพื่อใช้เหลาใบกังหันลม
https://web.facebook.com/banchong.kayankit/videos/1768572530080597/

ใบกังหันลมยาว90ซ.ม.
https://web.facebook.com/banchong.kayankit/videos/1768576503413533/

การถากความหนาใบกังหันลม ด้านหลังใบ 1
https://web.facebook.com/banchong.kayankit/videos/1768586030079247/

การถากคาวมหนาด้านหลังใบกังหันลม
https://web.facebook.com/banchong.kayankit/videos/1768583333412850/

หรือ https://web.facebook.com/banchong.kayankit

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.