การกำหนดขนาดการถาก ความหนาหน้าใบกังหันลม

การกำหนดขนาดการถากหน้าใบกังหันลมและความหนาของใบกังหันลมขนาดความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง2.4เมตร   ติดตาม Like ได้ที่  https://web.facebook.com/banchong.kayankit

หรือดูวีดีโอ https://web.facebook.com/banchong.kayankit/videos/1768566806747836/

การตัดความกว้างของใบพัดใช้อุปกรณ์ที่มีตัดความกว้างที่ไม่ต่องการออก


https://web.facebook.com/banchong.kayankit/videos/1768564810081369/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.