สั่งซื้อรายการส่วนประกอบ

เนื่องมีผู้ที่สนใจในการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองจำนวนมาก  ในตอนแรก อาจารย์ บรรจง ขยันกิจ ได้ ทำอบรม  1 วันภาคทฤษฎี และ 6 วัน รวมภาคปฎิบัติ แต่ก็มีผู้สนใจหลายไม่สามารถ มาร่วมได้ แต่อยากให้ทางเราจัดชุดรายการต่างๆไว้ให้  โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อแต่ละชุดดังกล่าว และ นำคู่มือไปประกอบตามหนังสือ (อธิบายการประกอบ) หรือ ผู้สนใจบางท่านอาจจะทำชุดไหนไม่ได้ หรือไม่มีเครื่องมือ หาซื้อในท้องถิ่นไม่ได้  ก็สามารถนำชุดดังกล่าวไปเสริมได้ให้เสร็จสมบูรณ์ครับ

รายการชุดแยกรายการ
1.ชุดใบกังหันลมไม้สน ขนาด 2.4 เมตร   3 ใบ หรือ   3.0  ม
2.ชุดขวดลวด หล่อด้วยเรซิน 9ขวด 12 ขด  (สามารถสั่งได้ตามคำสั่ง 12V,24V,48V  และจำนวนรอบแต่ละขด)
3.แม่เหล็กแรงสูง (ต่อชิ้น)

ระบบการส่งจะส่งด้วย การไปรษณีย์ (รับประกันของไม่เสียหาย และมีการแพ็ค อย่างดีเยี่ยม)

ติดต่ดสอบถามราคาได้ที่   (ราคาสามารถเปลี่ยนได้ อาจจะไม่สามารถแจ้งล่วงหน้า)
คุณ บรรจง ขยันกิจ และ ทีมงานไทยวินด์มิลล์

Leave a Reply