แจกซีดี (ดาวโหลด)

คุณ บรรจง ขยันกิจ และทางทีมงานไทยวินด์มิลล์ กำลังจัดทำไฟล์ การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า  ซึ่งประกอบไปด้วย   รูปกังหันต่างๆ, หนังสือ (pdf ) ,ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์  อาจจะมีไฟล์ อื่นๆให้ดาวโหลด มากขึ้นๆ

ดาวโหลด  CD I <–คลิ๊กโหลด

Leave a Reply